From The Agni Yoga Teaching-The Law Of Concealed Memory Is A Blessing / Agni Yoga Öretisinden-Gizlenmiş Hafızanın Yasası Bir Nimettir

(Scroll down for English)

‘Birçok kişi hafızanın neden mühürlü olması gerektiğini sorar. Ancak insanlığın durmadan geçmiş yaşamlarını hatırlasaydı nasıl bir dehşete katlanmak durumunda olacağını hayal edemezler. Kakofonik bir kora ortaya çıkar, böyle bir kora ile hiçbir gelişim kaydedilemezdi. Bu, mükemmelliğe giden yolda engel olan her şeyi eleyen bilgece bir yasadır.’

Deneyimsiz kişiler geçmiş yaşamlarına dair bilgiye sahip olmanın onları gelişimlerinde daha başarılı kılacağına dair bir algıya sahiptir, ancak gerçekte sadece bazıları bu tarz anıları nasıl kullanabileceğini bilirler. Aslında bu anılar kaybolmamış, canlı birikimler olarak Kadeh’te depolanmıştır. Bazen Sessizliğin Sesi eski bir deneyime uzanıp, onu kullanma ihtiyacını hatırlatır. Gizlenmiş hafızanın yasası bir nimettir.

***

‘Many ask why it is necessary for the memory to be sealed. But they cannot imagine the horrors they would endure if humanity could continually remember past lives. A cacophonous choir would emerge, and with such a choir no progress would be possible. It is a wise law that sifts out all that is unfit for perfectment.

Inexperienced people imagine that having a knowledge of their past lives would permit them to better succeed on their path, but in reality only few would know how to properly make use of such memories. Actually, these memories are not lost, but are stored as living accumulations in the Chalice, and sometimes the Voice of the Silence reminds one of the need to draw forth and make use of an old experience. The law of concealed memory is a blessing.’

***

Source/ Kaynak:

Agni Yoga, ‘Supermundane ‘book III, paragraph 643.

Agni Yoga Ressource

***

Our earlier Agni Yoga posts:

About The Heart / Kalp Hakkında

A Weebit More About The Agni Yoga Teachings / Agni Yoga Öğretileri Hakkında Daha Fazlası

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s