“Parfümün Dansı” – Koku / “Jitterbug Perfume” – Smell

6a5a52ca575f035aba8ba0b1a284fb59

(English translation in the comment section)

WAM öğrencilerimiz anında erdem ve duyuları içeren ve koku duyusuyla anıyı birbirine bağlayan iki tetraktisle bağlantı kuracaktır. Bu alıntıların ışığında parfüm sektörünün neden bu kadar büyük ve manipülatif olduğunu, elimizden Altın Çağ’ın anılarını aldığını anlayacağız.

“[…] Ama bildiğimiz bir şey varsa, beş duyumuzdan belleğe en yakından bağlı olan, koku almadır. İnsanoğlu yönelimlerinde giderek görselleşmiş de olsa, koku alma organı çok küçülmüş de olsa, belleği uyandırmak konusunda göz, koku duyusuyla asla rekabet edemez. Kokunun çağrıştırdığı anılar, görsel imgelemin ve sesinkilerden ok daha çabuk ve canlı biçimde ortaya çıkar. Hatta psikiyatristler, hastada bastırılmış çocukluk anılarını canlandırmaya uğraşırken, parfümden ve kokulardan yararlanmaya başlamış bulunmaktadırlar.”

[…] Koku, ölmekte olan bir insanı en son terk eden duyudur. Görme, duyma ve hatta dokunma gittikten sonra, ölmek üzere olanlar koku duyularına tutunurlar. Böyle olması, biz parfümcülerin çalışma alanının ne kadar önemli oldğunu anlatmıyor mu? Koku, en eski anılarımız için bir kanaldır. Beri yandan, gelecek yaşamımıza da bizimle birlikte girebilir. Bu arada da insanı keyiflendirir, hayal gücünü körükler, düşünceleri biçimlendirir, davranışı değiştirir. Geçmişle en güçlü bağımız, geleceğe olan yolculuğumuzda en sadık yol arkadaşımızdır. Tarihöncesi, tarih, sonraki yaşam, hep onun alanıdır. Koku pekala ebediyetin simgesi olabilir.”

“Parfümcülük bilim midir yoksa sanat mıdır, diye sonu gelmez bir tartışma var. Bunun önemi yok. Çünkü yüksek düzeylerde, bilim de, sanat da aynı şeydir. Bir noktada, yüksek bilim artık teknolojiden kurtulur, şiirsel bir alana girer. Yüksek sanat da bir noktada teknikten kurtulup şiirsel alana girer. Parfümcü elbette ki ne fizikçi, ne de ressamdır. Ama eğer amaçları yüksekse, hayal gücü özgürse, seçimleri ilham doluysa, o da şiirsel alana girecektir. O zaman eskilerin, ru koku duyusuyla beslenir dedikleri zaman ne demek istediklerini de daha iyi anlayacaktır.”

Kaynak: “Parfümün Dansı”, Tom Robbins, İngilizce’den Çeviren: Belkıs Çorakçı Dişbudak. 29.Basım, 246-247.

jitterbug-perfume

parfumun-dansi-tom-robbins-2

 

 

This entry was posted in Popüler Kitap Alıntıları / Popular Books Excerpts. Bookmark the permalink.

1 Response to “Parfümün Dansı” – Koku / “Jitterbug Perfume” – Smell

 1. Our WAM students will recognize immediately the connection with the two tetraktys of virtues and senses, where the sense of smell is connected with memory. In the scope of these quotes we can understand why the perfume sector is huge and manipulative, depriving us from the memories of the Golden Age.

  “Jitterbug Perfume” – Smell

  “[…] We know, that among the five senses the smell sense is the one closely connected to memory. Even if mankind tends more to use his sense of sight, even if his smell organ got smaller, in order to awake the memory the eye can definitly not compete with the sense of smell. The memories associated with smell are emerging faster and much more vivid than with the visual imagination and voice. In fact when psychatrists try to revive subdued memories from childhood, they have started to benefit from perfume and smells.”

  […] Smell is the sense latest to leave a dying human. After the sense of sight, hearing and even touching left, the ones about to die are holding on to their sense of smell. Is this not showing how important our scope of work is as perfumer? Smell is a channel for our oldest memories. On the other hand it can enter with us our next life. Meanwhile it is cheering up, wakening imagination, forming thoughts, changing behaviour. The strongest connection with our past is the most loyal companion on the journey to the future. Prehistory, history and next life, all is its area. Smell can well enough be the symbol of eternity.”

  “There is an ongoing discussion if perfumery is a science or art. It isn’t important. Because on high levels, science and art are the same. At one point, high science is getting rid of technology and entering a poetic area. Also high art is freed by technic entering a poetic area. Of course a perfumer is neither a physicist nor a painter. But if his aims are high, his imagination is free, his choices are full of inspiration, he will be entering also a poetic area. Then he will understand better what the ancients meant when they said that the soul is nourished by smell.”

  Translator’s note (Nalan): Since we don’t have the English book, we translated these paragraphs back into the original language.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s