Images of the Cosmos – “The Planes of Reality” / Evren’in Betimlemeleri – “Gerçekliğin Düzlemleri”

Images of the Cosmos – “The Planes of Reality” / Evren’in Betimlemeleri – “Gerçekliğin Düzlemleri”

“The Planes of Reality” / “Gerçekliğin Düzlemleri”

Images of the Cosmos – “The Planes of Reality”

One way to understand the cosmos is as levels or planes of reality. The lowest is the earthly plane, on which we live. Above it is the World Soul, the realm of divine Nature and the daimons, which is the boundary or connecting link between our world and the World Mind. It is also called the psychical plane, because it is the level of the soul (psyche in ancient Greek). The next level, the World Mind, is the eternal realm of Ideal Forms, including the archetypal gods; we might think of it as heaven. It is also called the noetic plane because […] it is the realm of the thoughts (noeta) of the World Mind (nous). The highest plane, then, is The One, identified with God, which is absolutely simple.

Source: The Wisdom of Hypatia”; Bruce J. MacLennan, PhD; page 162.

 

Evren’in Betimlemeleri – “Gerçekliğin Düzlemleri”

Evreni anlamanın bir yolu onu gerçekliğin katmanları veya düzlemleri olarak betimlemektir. En alttaki üzerinde yaşadığımı maddi düzlemdir. Onun üzerindeki kutsal Doğa ve daimonların alemi olan ve dünyamız ile Dünya Zihni ile arasındaki sınırı veya bağlantıyı temsil eden Dünya Ruhu’dur. Ruhun katmanı olduğu için (kadim Yunanca’da psyche, tr. psişik) ona psişik düzlem de denir. Bir sonraki katman olan Dünya Zihni idealar ya da formlar dünyasının sonsuz alemi olup, arketipik tanrıları içerir; onu cennet gibi düşünebiliriz. Dünya Zihnin (nous) düşünceler alemini (noeta) temsil ettiğinden ona aynı zamanda noetic düzlem (ç.n. akli faaliyetle ilgili, zihinsel düzlem) adı da verilir. En yüksek düzlem ise tamamen yalın olup da Tanrıyla aynı sayılan, Tek olandır.

Kaynak: The Wisdom of Hypatia”; Bruce J. MacLennan, PhD; 162. sayfa

 

 

This entry was posted in Popüler Kitap Alıntıları / Popular Books Excerpts. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s