Parfümün Dansı – “Tanrılar ve İnsanlar” / Jitterbug Perfume – “Gods and Human”

 

Assembly of twenty gods, predominantly the Twelve Olympians, as they receive Psyche – “Loggia di Psiche”, 1518–19, by Raphael and his school

(For English, please scroll down)

“[…] tanrılarla insanlar arasındaki en önemli fark, tanrıların ölümsüz olması, insanlarınsa olmaması. Biz insanların güçlerimizi doğru kullanmayı bilmememizden mi geliyor bu?”

Pan kabak gibi burnunu, patçuli kokan kolu üzerinde dolaştırdı. “Uzun zaman önce, henüz yamyassı kara bir suratken, göbeğinde bir ateş yanarken, daha dağlar böyle yükselip aydedeyi uzaklara itmeden önce, insanoğluna, hayat ve ölüm arasında bir seçim olanağı tanındı. Ya hile, ya yanlış bilgi yüzünden ya da başka bir sebepten, insanoğlu yanlış seçimi yaptı. İşte bu kadar basit.”

Kudra, Alobar’a anlamlı anlamı bakarak, “Ama ya şimdi hayatı seçmeye karar verirsek?” diye sordu. “Öyleyse seçin” dedi Pan. Kudra’yla Alobar yine bakıştılar. Kudra, “Ama bu tanrıları kızdırmaz mı?” diye sordu. “Ha, ha, ha!” Pan’ın kahkahası bir köpeğin havlaması gibi patladı. “Tanrıları kızdırmak mı? Tanrıların hala sağ olanları, sonunda becerebildiniz diye sizi kutlar bile.” “Yani sence?” “Benim dediğim, insanları sınırlayan tanrılar değildir. İnsanları sınırlayan, insanlardır.”

Kudra sordu: “Bizler de ölümsüzlüğe tanrılar kadar layık mıyız?” “Ölümsüzlüğü hak etmeyişiniz, ruhen ve kalben zayıf olduğunuzdan.”

Kaynak: “Parfümün Dansı”, Tom Robbins, İngilizce’den Çeviren: Belkıs Çorakçı Dişbudak. 29.Basım, 163 – 164.sayfa

***

“[…] the most important difference between gods and human is that gods are immortal and human are not. Is it because we human don’t know how to use our strength?”

Quickly, with his bald nose Pan smelled his arm with the fragrance of patchouli on it. “A long time ago, when it was a very flat dark face, the fire was burning on its belly, when mountains haven’t risen and pushed away the moon yet, there was a possibility of choice between life and death. Because of a trick, of wrong knowledge or another reason, mankind made the wrong choice. That’s it.”

Looking meaningful at Alobar, Kudra asked “What if we choose life now?”. “So be it” said Pan. Again, Kudra and Alobar looked at each other. Kudra asked “Will this not make the gods angry?”. “Ha, ha, ha!” The laughter of Pan exploded like the barking of a dog. “Making the gods angry? Those gods who are still alive might even congratulate you for achieving it at the end.” “So, what’s your opinion?” “What I mean is that not gods are limiting human. Human are limited by human.”

Kudra asked: “Are we worthy of immortality like the gods?” “The reason why you don’t deserve immortality is the weakness of your soul and heart.”

Translator’s note (Nalan): Since we don’t have the English book, we translated these paragraphs back into the original language.

This entry was posted in Popüler Kitap Alıntıları / Popular Books Excerpts and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Parfümün Dansı – “Tanrılar ve İnsanlar” / Jitterbug Perfume – “Gods and Human”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s