Images of the Cosmos – “The Geocentric Image” / Evren’in Betimlemeleri – “Yermerkezli Dünya Görüşü”

Geocentric universe - Hartmann Schedel- Liber chronicarum mundi - 1493

Geocentric universe – Hartmann Schedel- Liber chronicarum mundi – 1493

As you know, ancient people believed in a geocentric cosmos – that is, that the earth is the center of the universe. Although we now know that the earth orbits the sun, and that the entire solar system is moving in the Milky Way galaxy, the geocentric perspective is useful for visualizing the Neoplatonic cosmos. I’ll call it the Geocentric Image. In the center is the earth, our material world. Surrounding it is the air (especially the luminous upper air, above the clouds), which symbolizes the World Soul that enwraps us and fills us with vital spirit (air, breath). According to ancient ideas, the daimons live primarily in the air. Above the air is the celestial realm, the heavens, where the gods dwell. Because the stars do not appear to change or move with respect to each other, they are good symbols of the impassive gods and the eternal Ideas. Indeed the forms of the constellations might have inspired geometric thinking about the Forms. Much ancient mathematics was devoted to astronomy and astrology. As I’ve mentioned, Hypatia was a highly regarded mathematician and astronomer, and her few surviving works are on these topics. The highest heaven, the black void behind the visible stars, symbolizes The Inexpressible One, with its ineffability, infinity, and impenetrability. Therefore you can go outside on a starry night and experience the Neoplatonic cosmos, as Hypatia might have done with her own students.

Source: The Wisdom of Hypatia”; Bruce J. MacLennan, PhD; pages 164.

Image: Geocentric universe and the hierarchies of cherubims and seraphims, etc., leading to God. From Hartmann Schedel, Liber chronicarum mundi, (Nuremberg Chronicle) Nuremberg, 1493. Woodcut. / Wikimedia Commons

***

Bildiğiniz gibi kadim insanlar evrenin merkezinde dünyanın yer aldığını varsayan yermerkezli bir evrene inanıyorlardı. Dünyanın güneşin etrafında döndüğünü ve güneş sisteminin Samanyolu galaksisinde hareket ettiğini artık bilmemize rağmen yermerkezli bakış açısı Neo-platonik dünya görüşünü görselleştirmeye yardımcı olur. Ben bunu Yermerkezli Dünya Görüşü olarak adlandırıyorum. Merkezde madde dünyamız olan yeryüzü mevcut. Çevresindeki hava (özellikle bulutların üzerindeki aydınlık hava) Dünya Ruhunu temsil eder, bizi sarmalayıp yaşamsal tinle (hava, nefes) doldurur. Kadim düşüncelere göre daimonlar öncelikle havada yaşar. Havanın üstünde tanrıların yaşadığı gökler, göksel alem mevcut. Yıldızlar birbirine göre değişiyor veya hareket ediyormuş gibi gözükmediğinden onlar kayıtsız tanrı ve sonsuz düşünceler için iyi birer semboldür. Takımyıldızlarının şekilleri gerçekten Şekiller hakkındaki geometrik düşünceye ilham vermiş olabilir. Çok eski matematik astronomi ve astrolojiye adanmıştı. Daha önce belirttiğim gibi Hypatia son derece saygın bir matematikçi ve gökbilimciydi, günümüzde kadar az sayıda hayatta kalabilen eserler bu konuları işliyor. En yüksek gök, görünür yıldızların arkasındaki kara boşluk anlatılmazlığı, sonsuzluğu ve delinememezliği ile İfade Edilemeyen’i sembolize ediyor. Dolayısıyla muhtemelen Hypatia’nın öğrencileriyle yaptığı gibi yıldız dolu bir gecede dışarıya çıkıp Neo-platonik evreni deneyimleyebilirsiniz.

Kaynak: The Wisdom of Hypatia”; Bruce J. MacLennan, PhD; 164.sayfa.

Görsel: Yermerkezli evren ve Tanrı katına kadar uzanan cherubim ve serafimlerin hiyerarşisi. Hartmann Schedel’den, Liber chronicarum mundi, (Nuremberg Chronicle) Nuremberg, 1493. Gravür. / Wikimedia Commons

This entry was posted in Popüler Kitap Alıntıları / Popular Books Excerpts and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s