How Modern ‘Scholars’ Are Missing The Point About Ancient Symbolism / Modern ‘Akademisyenler’in Kadim Sembolizm’i Nasıl Iskaladığı Hakkında

A wee-bit about the so called ‘skeleton mosaic’ recently discovered in Antakya, south of Turkey. The ‘scholars’ missed the point and gave very surface explanations.The articles are below for you to look and compare. Here are some other picture and text sources to suggest that there is probably more to their claim. We live in an epoch were so much knowledge is lost in many ways.  We have a duty to remember and keep alive the wisdom transmitted by our ancestors ! Blessings, Nalan and Nico.

*

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

*

‘The first picture is from a mural fresco in Pompei, and now in display at the Naples museum; We see the Apprentice, the arm forming a set-square and the right arm placed over the head; the centaur, wearing the Master’s sash; the Pythia putting two fingers of her right arm upon her lips.

*

The second picture represent an archaic ivory Apollo who also puts his right arm, not on his heart, but on his head. This is for us to remember the priority of Reason over the emotions, because Wisdom (Athena), mother of every righteous thought, was born from the very brain of Zeus, her eternal father.’ (From Jean Mallinger’s ‘Des Initiations antiques aux initiation modernes’. Planquart, 1980.)

*

The third picture is showing the birth of Athena, as in Maier’s ‘Atalanta Fugiens’, emblem XXIII.

*

The fourth represent PAN in his Samothracian cabiric role also doing the sign. From a Sicilian vase in Ouvaroff’s ‘Essay on the Eleusinian Mysteries’. London, 1817.

*

The other pictures are from the Antakya recent find. For us this looks probably like a ‘drawing board’ of a kind of Pythagorean or similar ‘ancient mysteries’ loge. Every detail points towards this: The outside ropes forming ‘love lakes’ (infinity sign); the rectangle frame of the mosaic, also called ‘long square’; and finally the sentences are more like ‘theorems’ for the initiates contemplation, working on virtues and archetypal ideas in the platonistic sense, to ‘elaborate a deeper meaning from the crust of things’.

 

 ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΣ (Euphrosunos), meaning joy, gladness, rejoicing.

Mallinger-06

ΤΡΕΧΕΔΕΙΠΝΟΣ (TRECHEDEIPNOS) meaning ‘The one who runs to a banquet even though he has work to do’. Reminds us of a Louis Cattiaux quote in the ‘Message Rediscovered’:

‘It is not the host that shall be deprived, but in fact the guests that voluntary abstain.
– As regards he who is charged with announcing the feast of the holy union, he shall benefit with his friends from the absentees’ part.

Their lot shall be formidable and as though absurd, for outside there will be then hunger, suffering, desperation and death, and no one shall be able to close the gates of hell, and no one shall be able to open the gate of heaven.’ ‘Message Rediscovered’, chapter XV, paragraph 45 and 46, 45′ and 46′.

***

Source

Media articles

here , here

and here

***

Gratitude to

Chrysovalantis Renos Tampakakis

for the translation

from the Greek.

*

This entry was posted in Semboller / Symbols and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to How Modern ‘Scholars’ Are Missing The Point About Ancient Symbolism / Modern ‘Akademisyenler’in Kadim Sembolizm’i Nasıl Iskaladığı Hakkında

 1. Modern ‘Akademisyenler’in Kadim Sembolizm’i Nasıl Iskaladığı Hakkında

  Yakınlarda Türkiye’nin güneyinde, Antakya’da keşfedilen ve ‘iskelet mosaik’ olarak adlandırılan eser hakkında biraz bilgi paylaşacağız. ‘Akademisyenler’ konuyu ıskaladı ve çok yüzeysel açıklamalar verdi. Yayınlanan yazıları okuyup karşılaştırabilmeniz için aşağıda, kaynak kısmında sizlerle paylaşıyoruz. Onların iddia ettiğinden daha fazlasının olduğunu öne süren birkaç resim ve kaynak mevcut. Birçok bilginin farklı şekillerde kaybolduğu bir dönemde yaşıyoruz. Geçmiş nesillerden bize aktarılan bilgeliği hatırlama ve yaşatma sorumluluğuna sahibiz! Sevgiler, Nalan ve Nico

  *
  İlk resim Pompei’de bulunan ve şimdi Naples müzede sergilenen bir duvar freskinden; kol duruşu bir gönyeyi anımsatan, sağ kolu başı üzerinde konumlanan Çırağı görüyoruz; insan başlı at (centaur) Üstad’ın kuşağını üzerinde taşıyor; Pythia sağ kolunun iki parmağını dudaklarının üstüne koyuyor.
  *
  İkinci resim eski, fildişinden yapılmış, sağ kolunu kalbin üzerine değil başının üzerine koyan bir Apollo’yu temsil ediyor. Mantığın duygulara göre öncelikli olduğunu hatırlamamızı sağlıyor, çünkü her doğru düşüncenin annesi Bilgelik (Atina) ölümsüz babası Zeus’un beyninden doğmuştur.’ (Kaynak: Jean Mallinger, ‘Des Initiations antiques aux initiation modernes’. Planquart, 1980.)
  *
  Üçüncü resim Atina’nın doğuşunu gösteriyor. Kaynak: Maier, ‘Atalanta Fugiens’, amblem XXIII.
  *
  Dördüncüsü Semadirek adasındaki kabirik rolünde olan ve aynı işareti yapan PAN’ı gösteriyor. Kaynak: bir sicilyalı vazonun üzerinde yer almaktadır, Ouvaroff, ‘Essay on the Eleusinian Mysteries’. London, 1817.
  *
  Diğer resimler yakın zamanda Antakya’da gerçekleşen keşifle ilgilidir. Bize göre bu muhtemelen Pisagorcu veya benzer ‘kadim gizemler’ locaları türünden bir ‘çizim tahtası’na benziyor. Detaylar şunu gösteriyor: dış halatlar ‘aşk gölleri’ (sonsuzluk işareti) oluşturuyor; mozaiğin ‘uzun kare’ olarak da adlandırılan dikdörtgen çerçevesi; ve son olarak inisiye olanları tefekküre, erdem ve platonistik manada arketipsel fikirler üzerinde çalışmaya, ‘şeylerin tortusundan daha derin bir anlam çıkarma’ya sevk eden ‘kuram’ gibi olan cümleler.

  Altıncı resimde yer alan ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΣ (Euphrosunos), sevinç, mutluluk, keyif demek.

  Yedinci resimde yer alan ΤΡΕΧΕΔΕΙΠΝΟΣ (TRECHEDEIPNOS), ‘işi olmasına rağmen ziyafete koşan kişi’ anlamına geliyor. Bu bize Louis Cattiaux’un ‘Message Rediscovered’ kitabında yer alan aşağıdaki alıntıyı hatırlatıyor:

  ‘Mahrum edilen evsahibi değil gönüllü olarak sakınan misafirler olmalı.
  – Kutsal birliğin şölenini heyecanla ilan eden kimse arkadaşlarıyla gelmeyenlerin parçalarından yararlanmalı.
  Çoklukları heyebetli ve mantıksız olmalı, çünkü o zaman dışarıda açlık, çile, umutsuzluk ve ölüm olacak. Kimse cehennemin kapılarını kapayamasın ve kimse cennetin kapısını açamasın.’, Kaynak: ‘Message Rediscovered’, bölüm XV, paragraf 45 ve 46, 45′ ve 46′.

  Yazılar: Hürriyet Daily News, Hürriyet ve Daily Sabah

Leave a Reply to Green Man's creations Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s