From Paul Lacuria’s ‘The Harmonies Of Being’ – About The Number / Paul Lacuria’nın ‘The Harmonies of Being (Varlığın Armonileri)’ kitabından – Sayı Hakkında

Lacuria and his masterwork: "The Harmonies of Being'.

Paul Lacuria and his masterwork: “The Harmonies of Being’.

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

Dear friends, we gladly share with you in a few coming posts, some highlights of  Paul Lacuria’s masterwork, ‘The Harmonies of Being’. His demonstration on numbers were so strong and bold for its epoch, so much in line with antique philosophy, that he was dubbed: ‘ The French Pythagoras’. Blessings,  Nalan and Nico.

*

‘The union of faith and science, this is where lies the future of mankind, it is towards there that every endeavor, every worthy and useful work must strive. Between spirit and matter, between the fact and the idea, between faith and science therefore, there is an intermediate sort of being; of which few until now have understood the mysterious existence. A conscious space between heaven and earth, a being that is neither limited nor infinite, but that facilitate the communication between both ends; a being that is at the same time immaterial and made of matter; that is like God eternal but could be divided like matter, that lies at the same time with the creator and in the least of the creatures; a being therefore that must play a important role in the union of spirit and matter, of faith and science that society wishes more than anything: This being is the number.’

*

‘The number is the cause of nothing, but it is the expression of everything. The number distinguish everything; no knowledge without distinction: The number therefore is the form of everything, even of the intelligence, because it is through him that the intelligence can apprehend itself and be aware of itself; we can then consider it to be like a mirror in which the intelligence sees itself, recognizes itself and owns itself. The number is an universal mediator, in order to establish a relationship between the idea and the fact, between spirit and matter, between the absolute and the relative; once this relationship is known, each side shed a light unto each other: The number of matter shows me the number of the spirit, the number of the spirit gives me the reason of the number of matter, and from each other a growing light is produced thus allowing Being to unveil some of its mysteries.’

'The spiral of Numbers', by Nalan

‘The spiral of Numbers’, by Nalan

***

Source: Paul Lacuria,

Les Harmonies de l’Etre‘, Paris_1847.

volume 1- From page IX to XI

in the foreword.

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to From Paul Lacuria’s ‘The Harmonies Of Being’ – About The Number / Paul Lacuria’nın ‘The Harmonies of Being (Varlığın Armonileri)’ kitabından – Sayı Hakkında

 1. Paul Lacuria’nın ‘The Harmonies of Being (Varlığın Armonileri)’ kitabından – Sayı Hakkında

  Sevgili arkadaşlar, Paul Lacuria’nın başyapıtı olan ‘The Harmonies of Being (Varlığın Armonileri)’ başlıklı kitabından birkaç yazı aracılığıyla bir seçki sunmaktan ötürü mutluyuz. Yaşadığı çağa göre sayılarla ilgili paylaşımları hem antik felsefeyle hizada hem de o kadar güçlü ve cesurdu ki kendisine ‘Fransız Pisagor’ lakabı takılmıştı. Sevgiler, Nalan ve Nico

  *
  ‘İnsanoğlunun geleceği iman ve bilimin birliğinde yatmakta olup, tüm gayret, değerli ve yararlı uğraşlar bu yönde olmalıdır. Bundan dolayı tin ve madde, gerçek ve fikir, iman ve bilim arasında ara türden bir varlık söz konusudur; bugüne kadar çok az sayıda insan bu gizemli varlığı kavrayabilmiştir. Ne sınırlı ne de sonsuz olan, ancak iki ucun arasındaki iletişimi kolaylaştıran bir varlık, yer ve gökyüzü arasında bilinçli bir alan; aynı zamanda hem maddi olmayan hem de maddeden yapılmış olan bir varlık; Tanrı gibi sonsuz olup madde gibi bölünebilen, aynı zamanda hem yaratıcıda hem de en az miktarda kullarda bulunan; dolayısıyla toplumun her şeyden çok istediği tin ve madde, iman ve bilimin birleşmesinde önemli bir rol oynaması gereken bir varlık: Bu varlık sayıdır.’
  *
  ‘Sayı hiçliğin nedeni, ancak her şeyin ifadesidir. Sayı her şeyi ayırır; ayrım olmadan bilgi olmaz: dolayısıyla sayı her şeyin, zekanın bile şeklidir, çünkü onun aracılığıyla zeka kendisini anlayıp kendisinin farkına varabilir; o zaman onu zekanın kendisini içinde gördüğü, tanıdığı ve kendisine sahip çıktığı bir ayna olarak düşünebiliriz. Numara, gerçek ve fikir, tin ve madde, mutlak ve göreceli arasında ilişki kuran, evrensel bir arabulucudur; bu ilişki bilinir bilinmez, her taraf birbirine ışık tutar: Maddenin numarası bana tinin numarasını gösterir, tinin numarası bana maddenin numarasının sebebini verir, birbirinden artan bir ışık üretilir ve böylece Varlığa bazı gizemlerinin ortaya çıkmasına izin verilir.’

  ***
  Kaynak: Paul Lacuria, ‘Les Harmonies de l’Etre’, Paris_1847. Birinci Cilt- önsöz, sayfa IX – XI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s