From The Founders of Auroville – About Individuation / Auroville’in Kurucularından – Bireyselleşme Hakkında

Auroville, inside the spheric temple-Matrimandir-Inner-Chamber- Picture by Matacom

Auroville, inside the spheric temple-Matrimandir-Inner-Chamber- Picture by Matacom

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

“Individualization is the capacity to take up all experiences and organise them around the divine centre. The aim of the psychic being [soul/higher self] is to form an individual being, individualized, “personalized” around the divine centre [“growing” the soul to become fully embodied in one’s being]. Normally, all the experiences of the external life (unless one does yoga [not to be mistaken for the physical practice] and becomes conscious) pass without organizing the inner being, while the psychic being organises these experiences serially. It wants to realise a particular attitude towards the Divine.

Matrimandir-Auroville

Inside the Matrimandir at Auroville. Picture Integral Yoga

Each individual is a special manifestation in the universe, therefore his true path must be an absolutely unique path. There are similarities, there are resemblances, there are categories, families, ideals also, that is, a certain collective way of approaching the Divine, which creates a kind of “church”, not materialized but in a more subtle world — there are all these things — but for the details of the path, the details of yoga [union of the human individual with the universal and transcendent existence], it will be different according to each individual, necessarily, and conditioned physically by his present bodily structure, and vitally, mentally and psychically, of course, by former lives.”

Sri Aurobindo's symbol

Sri Aurobindo’s symbol. Picture at Integral Yoga.

***

Source:

From “The Psychic Being – Soul:

Its Nature, Mission, and Evolution,

Selections from the Works

of Sri Aurobinbdo and The Mother”.

More here

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to From The Founders of Auroville – About Individuation / Auroville’in Kurucularından – Bireyselleşme Hakkında

  1. Auroville’in Kurucularından – Bireyselleşme Hakkında

    “Bireyselleşme tüm deneyimleri alıp onları kutsal merkezin etrafında organize edebilme kabiliyetidir. Psişik varlığın [ruh/yüksek benlik] hedefi, kutsal merkezin etrafında bireyselleştirilmiş, “kişiselleştirilmiş” bireysel bir varlığı biçimlendirmektir [varlıkta tamamen bedenleşmek üzere ruhu “geliştirmek”]. Genelde dış dünyanın tüm deneyimleri içsel varlığı organize etmeden geçerken psişik varlık bu deneyimleri dizi halinde organize eder. Kutsala karşı belirli bir tutumu gerçekleştirmek ister.

    Her bir birey evrende özel bir tezahürdür, dolasıyla onun gerçek yolu tamamen eşsiz bir yol olmalıdır. Benzerlikler, kategoriler, aileler, ayrıca idealler, başka bir deyişle Kutsala yaklaşmak üzere belirli kolektif bir yol vardır. Bu yol, maddeleşmemiş ancak – orada bütün bu şeyler vardır – daha süptil olan bir dünyada bir tür “kilise” yaratır. Ancak ister istemez yolun ayrıntıları, yoganın ayrıntıları [bireyin evrensel ve üstün varlıkla olan birliği] her bir birey için farklı olup, fiziksel olarak mevcut beden yapısı ve hayati, zihinsel ile fiziksel olarak önceki yaşamlar etkili olacaktır.

    ***
    Kaynak: “The Psychic Being – Soul: Its Nature, Mission, and Evolution, Selections from the Works of Sri Aurobinbdo and The Mother”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s