From Antoine Court de Gebelin’s ‘Primitive World’- About The Heliac Table /Antoine Court de Gebelin’in ‘Primitive World (İlkel Dünya)’ Adlı Eserinden – Helios Kabartması Hakkında

 The 'Heliac Table'

The ‘Heliac Table’

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

The following text is a description and explanation of the above engraving.

‘This engraving is a copy of the famous ‘ Table of the Sun’, or ‘Heliac Table’ found in Rome and published for the first time in 1617 by Aleandre le jeune with a very deep and thoughtful commentary. It’s original is a bas-relief in white marble of three feet and a half high of height and the same in length.

This precious monument represents the Sun with all of his attributes; attributes that made him be called Apollo, Hercule, Bacchus and Mercury. We recognize Apollo by his quiver and bow. Hercule by his club and to the lion skin. Bacchus by his garland of fruits and the cup that supports the lyre. Mercury by his lyre, the caduceus and the stone pile.

The quiver, the bow and the arrows are the essential symbols of the children of Latone, Apollo and Diana. We already saw in this study that Diana was always represented as a huntress. Apollo was no less famous regarding this matter: He is the one that killed the snake Python with the strike of his arrows. Homer represents him always as an excellent hunter whose arrows reach faraway; it is these arrows that caused all the trouble that swarmed the Greek army at the siege of Troy.

The stone piles were consecrated to Mercury as Protector of the highways and roads. Mercury had, indeed, this very quality, because the roads were called by their stone mark; the custom in favor was to consecrate these rock piles to him from the stones that were cluttering the roads and were piled, making as many road marks as trophies in his honor.

The other attributes of the ‘Heliac Table’ are already explained in our earlier allegorical studies, so we will not here proceed further. But what can be highlighted is this: As a whole, these attributes seem to hint at, in a synthetic way, to four arts specific to Apollo, the four elements and the four seasons.

Apollo was an archer, or drawer of arrows, a Seer, a Doctor and a Musician. The first of these arts is represented by the bow; the second by the cup, as in the proverb: ‘Truth is in the Wine’; the third by the club, of which name was given to both Apollo and Hercule of ‘Alexi-Kakos’ (who chase evil away) and the name ‘Pean’ or the striker, the stunner; and finally, the fourth by the lyre describes Apollo in his quality of musician.

The four elements are designated by the arrows, by the winged caduceus, by the cup and the club. The arrows, being similar to the sun rays, point to Fire; the wings, to Air; the cup to the humid element; and the club with the stones to the Earth.

Finally, we discover the four Seasons, as Apollo is Spring, Hercule Summer, Bacchus Autumn and Mercury with his harmony, Winter.’

***

Source:

Antoine Court de Gebelin

Antoine Court de Gebelin

From Antoine Court de Gebelin’s ‘Primitive World’-

Volume IV-History of the Calendar. Paris_1776.

Page 592 and 593.

Original Source

in French:

source-mp_table-heliaque-01

source-mp_table-heliaque-02

*

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to From Antoine Court de Gebelin’s ‘Primitive World’- About The Heliac Table /Antoine Court de Gebelin’in ‘Primitive World (İlkel Dünya)’ Adlı Eserinden – Helios Kabartması Hakkında

 1. Antoine Court de Gebelin’in ‘Primitive World (İlkel Dünya)’ Adlı Eserinden – Helios Kabartması Hakkında

  Okuyacağınız metin yukarıdaki gravürün tasviri ve açıklamasıdır.

  ‘Bu gravür Roma’da bulunan ve ilk kez 1617 yılında genç Aleandre tarafından oldukça derin ve özenli bir yorumla paylaşılan ünlü ‘Güneş Kabartması’ veya ‘Helios Kabartması’nın kopyasıdır. Orijinali 3.5 fit (ç.n. birim) yüksekliği ve uzunluğu olan, beyaz mermer üzerine yapılmış yarım bir kabartmadır.

  Bu değerli anıt tüm özellikleriyle Güneş’i temsil eder; bunlar onu Apollo, Herkül, Baküs ve Merkür olarak adlandıran özelliklerdir. Apollo’yu ok kılıfı ve yayından tanırız. Herkül’ü sopası ve aslan postundan. Baküs’ü meyveden yapılmış çelenk ve liri destekleyen kupadan. Merkür’ü lir, kadüse (ç.n. asa) ve taş yığınından.

  Ok kılıfı, yay ve oklar Leto’nun çocukları olan Apollo ve Diana’nın başlıca sembolleridir. Bu eserde Diana’nın her zaman bir avcı olarak temsil edildiğini gördük. Apollo da bu konuda eşit üne sahiptir: O okların bir vuruşuyla piton adlı yılanı öldürmüştür. Homeros onu her zaman okları uzaklara uzanan mükemmel bir avcı olarak tasvir eder; Truva kuşatmasında Yunan orduyu çevreleyen sorunları yaratan o oklardı.

  Taş yığınları karayolları ve yolların Korumacısı olan Merkür olarak kutsanmıştır. Merkür gerçekten bu niteliğe sahiptir, çünkü yollar taş işaretlerine göre adlandırılırdı; moda olan geleneğe göre yollarda yığılan ve şerefine kazanılan zafer kupaları kadar yol işaretleri yapan bu kaya yığınları onun adına kutsanırdı.

  ‘Helios Kabartması’nın diğer özellikleri daha evvel yaptığımız alegorik çalışmalarda açıklandığından burada detaya girmeyeceğiz. Ancak şunun altını çizebiliriz: Bir bütün olarak bu özellikler sentetik bir şekilde Apollo’ya özgü dört sanat, dört element ve dört mevsime işaret eder.

  Apollo bir okçu veya ok atıcı, bir Kahin, bir Doktor ve bir Müzisyendi. Bu sanatların ilki bir yayla temsil edilir; ikincisi ‘Gerçek Şaraptadır’ atasözündeki kupa ile; üçüncüsü Apollo ve Herkül’e ‘Alexi-Kakos’ (kötüyü kovan) ve ‘Pean’ veya vurucu, afallatan kimse ismini veren sopa ile; ve son olarak, dördüncüsü Apollo’yu müzisyen niteliğinde tasvir eden lir ile.

  Dört element oklar, kanatlı kadüse, kuba ve sopa ile gösterilmiştir. Güneş ışınlara benzeyen oklar Ateş’e işaret eder; kanatlar Hava’ya; kupa nemli elemente; taşlarla olan sopa ise Toprağa.
  En sonunda dört Mevsimi keşfediyoruz, bu bağlamda Apollo İlkbahar, Herkül Yaz, Baküs Sonbahar ve uyumuyla Merkür Kış’tır.’

  ***
  Kaynak: Antoine Court de Gebelin’in ‘Primitive World (İlkel Dünya)’ adlı eserinden. IV. Cilt – Takvimin Tarihçesi. Paris_1776. Sayfa 592-593.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s