From Antoine Court de Gebelin’s ‘Primitive World’- An Eleusinian Initiation / Antoine Court de Gebelin’nın ‘Primitive World (İlkel Dünya)’ Adlı Eserinden – Bir Eleusis İnisiyasyonu

Eleusinian Initiation

An Eleusinian Initiation

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

The following text is a description and explanation of the above engraving.

The Greek inscription reads: ‘To the Manes Gods (Spirits of the ancestors), Antonia Valeria erected this monument to her late husband Aurelius Epaphroditus.’

‘We can recognize Ceres as the sitting woman, to her attitude, her hair style, to the snake at her feet, to the ear that the two women in front of her are holding. If she is represented as a mature woman, it is because she took this aspect. Her hair are up and hold on her forefront by a pointy headband (like a diadem), that Ovid describes in these verses :’ Mitraque capillos prefferat’ ; this is the casual head style for the Goddesses and the Empresses.

She is sitting on a stone, the one called ‘the sad stone’. The snake at her feet is one of her main symbols. The curved staff that she holds in her left hand was for the Greeks the scepter of the Gods; it is also found in Egypt.

Triptolemus, is after Ceres, the most apparent figure. Only wearing a simple toga, in the manner of the heroic times, he makes his entrance with the chariot Ceres gave him. To his young and vigorous look, we can recognize the Goddess’s infant and the ear of wheat he holds in a fold of his toga clearly marks his mission.

To the side of the chariot is a laurel, indicating that this scene is happening in the ancient region where the laurel grows abundantly.

Between the Hero and the Goddess, we can recognize Celeus king of Eleusis and Triptolomus’s father, Metanira his mother and a sister. Metanira is talking to Ceres and tries to soften her by calling her Mother and reminding her the memory of her daughter (Prosperina).

The character on Ceres’s left that carelessly lean his hand on her left shoulder and touches with the other a wine stock full of grapes, is Bacchus. We can recognize his to his plumpness, to his youth, to his crimson color, his long hair and the vine leaves and branches crown.

Behind him is a Goddess standing on a chariot of which another person hold the horse that has already knock down a bacchant. This chariot seems to be the one of Dawn stopped by Night, so that she doesn’t interfere with the ceremony. We can recognize Night by her Diana dress and her veil.

Beyond Triptolomus’s chariot, we can see two women that each hold torches in a different manner. They are initiates of Ceres’s Mysteries, seen celebrating the day called the ‘festival of the torches.’

The man between them is Eumolpe, one of the four person Ceres has chosen to celebrate her Mysteries of which he was the first Hierophant and this service continued in his family for twelve hundred years, even though this function demands that the chosen one remains a virgin for life.

The child that is holding two ears of wheat shows that children were also initiated, according to Mr.De Boze, symbolizing that population is thriving from agriculture.

Finally, the figure behind is an woman from Athens, dressed alike the other woman and implies by the sickle she holds that they are grateful to Ceres for the gift of such an instrument.

As for the people named in the inscription, Mr. De Boze suspects that Antonia Valeria was a Priestess of Ceres, or at least an initiate to her Mysteries and that her husband was probably the famous Epaphroditus, a former slave freed in Egypt by the perfect Modestus at the time of Neron. He became the mentor of Modestus’s son and built a forty thousand books library, huge for the epoch were manuscripts where only available; most probably assembled from smaller libraries of notorious Romans who were hit by misfortune or tyranny. Epaphroditus is known also to have himself written books.’

 

***

Antoine Court de Gebelin

Source:

From Antoine Court de Gebelin’s ‘The Primitive World’ –

Volume IV-History of the Calendar. Paris_1776.

Page 596 and 597.

Original Source

in French:

source-mp_eleusis-01

source-mp_eleusis-02

*

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to From Antoine Court de Gebelin’s ‘Primitive World’- An Eleusinian Initiation / Antoine Court de Gebelin’nın ‘Primitive World (İlkel Dünya)’ Adlı Eserinden – Bir Eleusis İnisiyasyonu

 1. Antoine Court de Gebelin’nın ‘Primitive World (İlkel Dünya)’ Adlı Eserinden – Bir Eleusis İnisiyasyonu

  Okuyacağınız metin yukarıdaki gravürün tasviri ve açıklamasıdır.

  Yunanca yazıt şöyle der: ‘Tanrıların Ruhlarına (ölmüş ataların tanrılaştırılmış Ruhları), Antonia Valeria bu anıtı vefat etmiş eşi Aurelius Epaphroditus’a ithafen yaptırmıştır.’

  ‘Oturan kadını duruşu, saç modeli, ayağının altındaki yılan, önündeki iki kadının tuttuğu başaktan Ceres olarak tanırız. Olgun bir kadın olarak gösteriliyorsa o bu görünüşü seçtiği içindir. Saçı yukarıya doğru toplanmış olup, alnın üstünde sivri (taca benzer) bir saç bandı tarafından tutulmaktadır. Bunu Ovid bu dizelerle betimler: ‘Mitraque capillos prefferat’; Tanrıça ve Kraliçelerin tarzıdır bu.

  ‘Üzgün taş’ olarak bilinen bir taş üzerinde oturmaktadır. Ayağının altındaki yılan ana sembollerinden bir tanesidir. Sol elinde tuttuğu kavisli asa Yunanlılar için Tanrıların asasıdır; Mısır’da da bulunur.
  Ceres’ten sonra Triptolemus en aşikar olan figürdür. Kahramanların çağındaki gibi üzerinde sadece basit bir yün harmani taşıyarak Ceres’in kendisine verdiği iki tekerlekli arabasıyla sahneye giriş yapar. Genç ve güçlü bakışından Tanrıça’nın çocuğunu tanırız, harmaninin kıvrımında tuttuğu buğday başağı ise misyonunu net bir şekilde ortaya koyar.

  Arabanın yanındaki defne, bu sahnenin defnelerin bolca yetiştiği kadim bir bölgede gerçekleştiğine işaret eder.

  Kahraman ve Tanrıçanın arasında Eleusis Kralı ve Triptolomus’un babası Celeus, annesi Metanira ve bir kız kardeş gözükür. Ceres’le konuşmakta olan Metanira ona Anne diyerek ve kızını (Prosperina) hatırlatarak Ceres’I yumuşatmaya çalışır.

  Ceres’in solunda duran, bir elini lakayıt bir şekilde onun sol omuzuna koyan, diğer eliyle de üzümlerle dolu bağ kütüğüne dokunan karakter Baküs’tür. Onu tombulluğu, gençliği, koyu kırmızı rengi, uzun saçı ve asma yaprağıyla dallardan yapılan tacından tanırız.

  Arkasında iki tekerlekli arabada duran bir Tanrıça yer alır, sarhoşu yere sermiş olan atı başka birisi tutar. Bu araba, törene müdahale etmemesi için Gece tarafından durdurulan Şafağın arabasına benzer. Geceyi burada Diana elbisesi ve örtüsünden tanırız.

  Triptolomus’un arabasının arkasında meşalelerini farklı biçimlerde tutan iki kadın görürüz. Onlar Ceres Gizemleri’nin inisiyeleri olup, ‘meşalelerin festivali’ olarak adlandırılan günü kutlarken görülür.

  Aralarında duran Eumolpe, Gizemlerini kutlaması üzerine Ceres tarafından seçilen dört kişiden biri olup, ilk rahiptir. Seçilmiş olan kişinin ömür boyu bakire olması şartı konulduysa bile bu hizmet ailesinde 12 yüz yıl boyunca devam etmiştir.

  İki buğday başağı tutan çocuktan çocukların da inisiye olduğunu anlarız. De Boze’a göre bu nüfusun tarımdan ötürü geliştiğini sembolize eder.

  Son olarak arkada duran figür Atinalı bir kadın olup, diğer kadın gibi giyinmiştir. Elinde tuttuğu orakla böyle bir alet verdiği için Ceres’e minnettar olduklarını gösterir.

  Yazıtta adı geçen kişilere gelince, De Boze Antonia Valeria’nın Ceres’in bir Rahibesi veya en azından Gizemlerine inisiye olduğunu, eşinin de Neron zamanında mükemmel Modestus tarafından özgür bırakılan, Mısır’da eski bir köle olan, ünlü Epaphroditus olduğunu düşünür. Modestus’un oğlunun mentörü olmuştur, sadece el yazması metinlerin var olduğu bir dönemde devasal sayılacak, içinde 40.000 kitabı barındıran bir kütüphane kurmuştur; talihsizlik veya zorbalıkla karşı karşıya kalan ünlü Romalıların küçük kütüphanelerinden toplanıp değerlenmiştir. Epaphroditus kendi yazdığı kitaplar sayesinde de bilinir.’

  *
  Kaynak: Antoine Court de Gebelin’ın ‘The Primitive World (İlkel Dünya)’ adlı eserinden – IV. Cilt – Takvimin Tarihçesi. Paris_1776. Sayfa 596 – 597.

 2. Pingback: ‘Hymn to the Sun, Under the Name of Bacchus’/ ‘Bacchus Adı Altında Güneş’e Ezgi’ |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s