About The Great God Pan, Harmonizer of the Universe and the Spheres – By Charles Dupuis / Yüce Tanrı, Evrenin ve Kürelerin Uyum Sağlayıcısı Pan Hakkında – Yazar Charles Dupuis

From 'The origin of all the cults, or the true religion', by Charles Dupuis. Paris_1794.

From ‘The origin of all the cults, or the true religion’, by Charles Dupuis. Paris_1794 / ‘The origin of all the cults, or the true religion’ adlı eserden, yazar Charles Dupuis. Paris_1794.

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

The following text is a description and explanation of the above engraving.

‘This engraving represents Pan with his flute; Pan is the moderator and harmonizer of the Universe and the Spheres; Pan is the power that drives, with his flute, the harmony of the seven planets; who presides to the celestial concerts, sung by the poets, celebrated by the philosophers, and heard, it is said, in the quietness of the virtuous contemplative nights. The seven planets journey with their chariots around their helmsman and under the signs of the zodiac they have settled their homes. ’

*

Here we add some commentaries

on the same subject by Isaac Newton

and then Fabre d’Olivet:

‘These are passive laws and to affirm that there are no others is to speak against experience. For we find in ourselves a power of moving our bodies by our thoughts. Life and will are active principles by which we move our bodies and thence arise other laws of motion unknown to us. And since all matter duly formed is attended with signs of life and all things are framed with perfect art and wisdom and nature does nothing in vain; if there be an universal life and all space by the sensorium of a thinking being who by immediate presence perceive all things in it, as that which thinks in us, perceives their pictures in the brain: Those laws of motion arising from life or will may be of universal extent. To such laws the ancient Philosophers seem to have alluded when they called God Harmony and signified his actuating matter harmonically by the God Pan’s playing upon a Pipe and attributing music to the spheres made the distances and motions of the heavenly bodies to be harmonical, and represented the Planets by the seven strings of Apollo’s Harp.’

*

‘The number 12, thus applied to the Universe…’

…/…

‘After the number 12, product of the multiplication of 3 and 4, the most generally revered number was the number 7, formed from the sum of 3 and 4. It was considered in the Sanctuaries of Thebes and Eleusis as the symbol of the Soul of the World unfolding itself in the bosom of the Universe and giving life to it.

Macrobius, who has transmitted many ancient mysteries to us, tells that this soul, distributed among seven spheres of the world which it moves and animates and from which it produces the harmonic tones, was designed emblematically by the number 7, or figuratively by the seven-holed flute placed in the hands of Pan, the God of the Universe.’

***

Source:

From Charles Dupuis’s ‘Origin of all the Cults’. Paris 1794.

Following quotes by Isaac Newton and Fabre D’Olivet

are from Joscelyn Godwin’s ‘ The Harmony of the Spheres’,

a source book  of the Pythagorean Tradition in music.

Inner Traditions_1993.

Newton_page 307-308.

Fabre D’Olivet page 346

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to About The Great God Pan, Harmonizer of the Universe and the Spheres – By Charles Dupuis / Yüce Tanrı, Evrenin ve Kürelerin Uyum Sağlayıcısı Pan Hakkında – Yazar Charles Dupuis

 1. Yüce Tanrı, Evrenin ve Kürelerin Uyum Sağlayıcısı Pan Hakkında – Yazar Charles Dupuis

  Okuyacağınız metin yukarıdaki gravürün tasviri ve açıklamasıdır.

  ‘Bu gravür elinde flütü olan Pan’ı temsil eder; Pan Evren ve Kürelerin moderatörü ve uyum sağlayıcısıdır; Pan flütüyle yedi gezegenin uyumunu süren; şairler tarafından şarkısı söylenen, filozoflar tarafından kutlanan ve erdem dolu tefekkürlü gecelerde duyulduğu söylenen göksel konserleri yöneten güçtür. Yedi gezegen arabalarıyla dümencilerinin etrafında yolculuk edip, burçlar kuşağında evlerini yerleştirdiler. ’

  *

  Aynı konuyla ilgili İsaac Newton ve Fabre d’Olivet tarafından dile getirilen alıntıları ekliyoruz:

  ‘Bunlar edilgen yasalardır, başkalarının olmadığını iddia etmek deneyime karşı gelmektir. Zira kendimizde düşüncelerimizle bedenlerimizi hareket ettirme gücünü buluruz. Yaşam ve irade bedenlerimizi hareket ettirdiğimiz ve böylece bilmediğimiz hareket yasalarını ortaya çıkardığımız etken ilkelerdir. O zamandan beri madde tamamen şekillenip yaşamın işaretleriyle bezenmiş, tüm şeyler mükemmel sanat ve bilgelikle çerçevelenmiş, doğa hiçbir şeyi boşuna yapmamıştır; eğer evrensel bir hayat ve kozmosta dolaysız varlığıyla içinde bulunan her şeyi algılayan, içimizde düşünen bir varlık varsa, onların imgelerini beyinde algılar: Yaşam veya iradeden ortaya çıkan bu hareket yasaları evrensel ölçüde olabilir. Tanrı’yı Uyum ile eşleştirdiklerinde, Tanrı Pan’ın flütü çalmasıyla maddenin ahenkle harekete geçtiğini ifade ettiklerinde, göksel cisimlerin mesafe ile hareketlerini uyumlu kılarak kürelere müziği atfetiklerinde ve gezegenleri Apollo’nun arpindeki yedi telle temsil ettiklerinde kadim Filozoflar bu yasaları ima etmiş olmalılar.’

  *

  ‘Böylece Evren’e 12 rakamı uygulanmıştır …’
  …/…
  ‘3 ve 4’ün çarpımıyla elde edilen 12 rakamından sonra genellikle 3 ila 4’ün toplamı olan 7 sayısı kutsanmıştır. Teb ve Eleusis’in mabetlerinde Evren’in kucağında açılan ve ona hayat veren Dünya Ruhu’nun sembolü olarak düşünülmekteydi.
  Birçok kadim gizemi bizlere aktaran Macrobius, dünyanın yedi küresi arasında dağıtılan, onu hareket ettiren, canlandıran ve ondan armonik tonlar üreten bu ruhun 7 rakamı veya mecazi anlamda Evren’in Tanrısı Pan’ın eline yerleştirilmiş yedi delikli flüt ile sembolik bir şekilde tasarlandığını söyler.’

  ***

  Kaynak: Charles Dupuis’in ‘Origin of all the Cults’ başlıklı kitabından. Paris 1794. Devamındaki İsaac Newton ve Fabre D’Olivet alıntıları ise müzikteki Pisagor Geleneği için başvuru kitabı olan ve Joscelyn Godwin tarafından kaleme alınan ‘ The Harmony of the Spheres’ adlı eserdendir. Inner Traditions_1993. Newton – sayfa 307 ve 308. Fabre D’Olivet – sayfa 346.

 2. Pingback: A Selection on ‘PAN’, by Jason Hine / ‘PAN’ Konusunda bir Seçki, yazar Jason Hine |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s