About Initiation And The Message Of The Symbols-Christian Jacq / İnisiyasyon ve Sembollerin Mesajı Hakkında – Christian Jacq

Bas-relief at the Metz Cathedral. Picture@ Azur.net

Bas-relief at the Metz Cathedral. Picture@ Azur.net / Metz Katedrali’nde kabartma. Kaynak: Azur.net

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

‘Many men and women seek to free themselves from the yoke, the burden, of false values that constrict their daily life. They feel the necessity to transform their creative potential into real creation. That is to say, they wish to go through an initiation in order to find an internal harmony, that will, without fail, shine out. ‘If you want to rule the world, say the ancients, start by ruling yourself’.

In order to start living initiation, we have in front of our eyes the message of the symbols. You just need to go to a cathedral, for instance, and question her. Travels also allow to journey towards other expressions of initiation, and broaden our views.

Only lasts what is always changing. What stops, what is being crystalized, is bound to aging and to death. If we wish to live into this movement, it is up to us to take the initiation of the Work Master and make it our own initiation. As extraordinary it may seem, it is still possible today, within the conditions of our existence, to make our life a temple.

Bas-relief at the Metz Cathedral. Picture by Marie Guillaumet

Bas-relief at the Metz Cathedral. Picture by Marie Guillaumet /Metz Katedrali’nde bir kabartma. Kaynak: Marie Guillaumet

To enter the initiatic universe, it is to recognize our ignorance, but especially to desire to know. The initiates have always declared that only knowledge can help us reach here in this life, the ‘kingdom’, ‘the temple of life’, that is to say, the plenitude of the realized being. And they did not just say this, they have also testified, through their deeds and work, of this reality.

The initiatic symbols are not just for the exclusive use of the archeologists, the scholars and the esthetes, who, most of the time look at them with disregard and despise. It is the hand of the Work Master, of the initiate craftsmen, that brought them to life. It is the thought of the person that today seeks initiation that will be able to give birth to them again.’

Bas-relief at the Metz Cathedral. Picture@ Azur.net

Bas-relief at the Metz Cathedral. Picture@ Azur.net / Metz Katedrali’nde bir kabartma. Kaynak: Azur.net

 

***

Source:

‘Le voyage initiatique, ou les trente-trois degres de la sagesse’, par Christian Jacq. Editions du Rocher_1986. Page 184-185.

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to About Initiation And The Message Of The Symbols-Christian Jacq / İnisiyasyon ve Sembollerin Mesajı Hakkında – Christian Jacq

 1. İnisiyasyon ve Sembollerin Mesajı Hakkında – Christian Jacq

  ‘Birçok erkek ve kadın günlük hayatlarını kısıtlayan boyunduruk, yük ve yanlış değerlerden kurtulmaya çalışır. Yaratıcı potansiyellerini gerçek oluşuma dönüştürme ihtiyacını hissederler. İnisiyasyondan geçerek mutlaka ışık saçacak olan içsel uyumu bulmayı arzu ederler. Kadimlerin dediği gibi ‘Dünyayı yönetmek istiyorsan kendinden başla.’

  İnisiyasyona başlamak için gözümüzün önünde sembollerin mesajı vardır. Örneğin sadece katedrale gidip onu sorgulamamız gerekir. Seyahatler de inisiyasyonun diğer ifadelerini yakalamaya ve bakış açılarımızı genişletmeye izin verir.

  Sürekli değişen hayatta kalır. Duran, kalıplaşan yaşlanmaya ve ölüme mahkumdur. Bu hareketi deneyimlemek istersek Üstadın inisiyasyonunu alıp kendimize uyarlamak bizim elimizdedir. Olağanüstü gözükse bile varoluşumuzun koşulları dahilinde yaşamamızı bir tapınak kılmak mümkün.

  İnisiyatik evrene girmek için cahilliğimizin farkında olmak ancak özellikle bilme arzusuna sahip olmak gerekir. İnisiye olmuş kişiler bu yaşamda ‘krallığa’, ‘yaşamın tapınağına’, özetle gerçekleşmiş varlığın bereketine ancak bilginin sayesinde erişilebilineceği söylenmiştir. Bunu sadece söylemekle kalmayıp bu gerçeği aynı zamanda eylem ve çalışmalarıyla deneyimleyip doğrulamıştır.

  İnisiyatik semboller sadece onlara çoğu zaman umursamadan küçümseyerek bakan arkeologların, akademisyenlerin ve estetlerin seçkin kullanımı için değildir. Onlara hayat veren Üstadın, inisiyatik ustaların elidir. Bugün inisiyasyonun peşine düşen kişinin düşüncesi onları tekrar canlandırabilecek.’

  ***

  Kaynak: ‘Le voyage initiatique, ou les trente-trois degres de la sagesse’, yazar Christian Jacq. Baskı du Rocher_1986. Sayfa 184-185.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s