Bernhard Guenther: About ‘Being Awake’ and ‘Self-Work’/ ‘Uyanmış Olmak’ ve ‘Kendi Üzerinde Çalışmak’

The alchemical couple working their field./ Arsalarını çalışan simyasal çift.

The alchemical couple working their field./ Arsalarını çalışan simyasal çift.

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

‘Being “awake” based on a purely intellectual/information level about the matrix and the various control mechanisms and deceptions is a necessary but only the beginning stage of a true Awakening which entails sincere esoteric self-work, embodiment and alchemical internal transformation to reach a higher level of being/consciousness. The mind can’t go there and is an obstacle to higher awareness beyond the five senses. This is not a very pleasant process at times, especially at the beginning. For that reason many people avoid sincere inner work by constantly externalizing the “dark” (especially shadow projection) and getting lost in the information swamp or hooked on sensationalism, mechanical activism or locked in the tunnel vision of the 3D matrix with all its shadows on the wall, which is a trap in itself and only works for the occult matrix architects. Ties into spiritual bypassing as well. But “self-work” and to truly “Know Thyself” is also a tricky thing and self-deceptions are very common.

Some people tend to over-estimate themselves about their level of being/awareness. They claim to “know themselves” when they actually mistake that for their personality with its more subtle programming/conditioning….or they talk about “living their truth” which can also be a lie to the self and in fact a self-justification and buffer. I also see people talking about the hyper-dimensional matrix, claiming to be “free” from it but don’t realize/see how it’s still working through them.

Also, with regards to “self-work”: Many people claim to engage in self-work but don’t actually understand the fundamentals of true deep self-work, especially since all that has been corrupted and over-simplified via the New Age/pop-spirituality and pop psychology as well and hence deceive themselves. The most difficult aspect in esoteric self-work is to detect and confront the lies we are telling ourselves and the buffers we create to avoid the internal friction that is necessary to ignite the alchemical fire of transformation.’

***

More about Bernhard Guenther’s work here

 

This entry was posted in Friends'corner and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Bernhard Guenther: About ‘Being Awake’ and ‘Self-Work’/ ‘Uyanmış Olmak’ ve ‘Kendi Üzerinde Çalışmak’

  1. Bernhard Guenther: ‘Uyanmış Olmak’ ve ‘Kendi Üzerinde Çalışmak’

    ‘Matriks, çeşitli kontrol mekanizmaları ve hileler konusunda yalnızca entellektüel/bilgi seviyesinde “uyanmış” olmak gerekli bir basamak, ancak gerçek bir Uyanışın sadece başlangıç aşamasıdır. Daha yüksek bir varoluşa/bilince ulaşmanın yolu ezoterik anlamda ciddi bir şekilde kendi üzerinde çalışma, çalışmayı bedenleştirme ve içsel simyasal bir dönüşümden geçer. O noktaya ulaşamayan zihin beş duyunun ötesinde var olan daha yüksek bir bilince erişilmesini engeller. Bu zaman zaman, özellikle başlangıçta hoş olmayan bir durumdur. Bu yüzden birçok insan ciddi bir içsel çalışmadan sakınır ve sürekli olarak “karanlığı” dışarıya yansıtır (özellikle gölge çalışmasında), bilgi bataklığında kaybolur veya duyumculukta, mekanik aktivizmde takılı kalır veya kendi başına bir tuzak olan ve sadece okült matriksin yaratıcılarına hizmet eden, duvara yansıyan tüm gölgeleriyle 3 boyutlu matriksin sınırlı vizyonunda sıkışır. Burada aynı zamanda spiritüel bypassla da bağlantı kurulabilir. Ancak “kendi üzerinde çalışmak” ve gerçekten “Kendini Bilmek” de aldatıcı olup kendini kandırmak çok yaygındır.

    Bazı insanlar kendi varoluş/farkındalık seviyelerini gözlerinde büyütür. “Kendilerini bildiklerini” iddia ederler, ancak bunu daha süptil bir programlama/koşullandırma olan kişilikle karıştırırlar… veya kendi özlerine yalan söyleyerek “kendi gerçeğini yaşadıklarından” bahsederler. Bu bir ‘kendini haklı kılma eylemi’ olup tampon vazifesi görür. Ayrıca çok boyutlu matriksten bahsedip ondan “özgür” olduklarını iddia eden insanlar görüyorum. Halbuki onlar aracılığıyla bu matriks hala çalışmaktadır, bunun farkında değiller.

    “Kendi üzerinde çalışmak”la ilgili söylenebilecek bir diğer konu: Birçok insan kendi üzerinde çalıştığını iddia eder, ancak özellikle New Age/popüler spiritüellik ve popüler psikolojiden dolayı her şeyin bozulması ve aşırı basitleştirilmesinden dolayı gerçekte derin olan bir çalışmanın esaslarını anlamayıp kendini kandırır. Ezoterik anlamda yapılan kendi üzerindeki çalışmada en zor şey kendimize söylediğimiz yalanları ve içsel sürtüşmeyi önlemek adına yarattığımız tamponları fark edip onlarla yüzleşmektir. Halbuki söz konusu sürtüşme dönüşümün simyasal ateşini tutuşturmak için gereklidir.’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s