En Üst Düzeydeki Eşzamanlılık İçin Nadir Bir Örnek / A Rare Example of Synchronicity At Its Highest Level

img_20161223_010852_958

*

Batılı birçok spiritüel grupta 1900 ila 1950 yılların arasındaki 50 yıl boyunca zihin, ruh ve bedeni müzik ve dans ile bir araya getirme İSTEĞİ hakimdi. Gerçek, en üst düzeydeki eşzamanlılık için nadir bir örnektir bu.

Yoğun bir deneyimden geçiliyordu o zaman ve bu ‘laboratuvarlar’ sayesinde 20’inci yüzyılın ileriki yıllarında ‘çağdaş bedenlerimizi hareket ettir, haritayı çıkar ve gör’ akımı doğdu.

Bu gruplar adanmışlık ve talepkar bir çabaya duyulan tutkuyla Hareketler (Gurdjieff), Pan-Eurythmy (Master Denov), Eurythmics (Jacques Dalcroze) ve Eurythmy (Rudolf Steiner) gibi dansları süregelen öğretmen silsilesini günümüze kadar devam ettirdiler.

21’inci yüzyılda bu tarz arayışların benzer örnekleri ve organize grupların dışında zihin-ruh-bedeni doğrudan deneyimleme arzusu mevcut, ancak ironiye bak geçmişteki deneyimlere gebe olmaksızın. Merakla genç olan nesilleri her gün gözlemleyip sahte ve saf inatları ve çok da karmaşık olmayan netlikleriyle, yeni yöntemlerle şaşırtıp, cesur yollar ve yaratıcı enstrümanları hayata geçiriyorlar. Bu zorlayıcı ve henüz olgunlaşmamış ‘laboratuvarlar’ acaba neye gebe kalacak?

***

It is fascinating to consider that, in the West, between 1900 and 1950, a fifty year span, there was ‘in the air’ an intense WILL to bring the body-soul and mind together through music and dance movements in major spiritual groups. This is a rare example of synchronicity at its highest level.

It was a time of deep experimentation and thanks to these ‘laboratories’ the way ‘we move-map-and-see our modern bodies’ was born in the later years of the 20th century.

All these groups have kept until today, through dedication and a passion for the demanding effort, unbroken lineages of teachers of these Movements (Gurdjieff), Pan-Eurythmy (Master Denov), The Eurythmics (Jacques Dalcroze) and Eurythmy (Rudolf Steiner).

There is a similar pattern in the 21st century of such investigations and a thirst for direct experience inclusive of the body-soul and mind outside of organized group with an ironic lack of interest for the experience of the past.We gaze daily with wonder the younger generation surprising us with their falsely naive stubbornness and not so-chaotic clarity, with new methodologies, daring pathways and inventive tools are being born…What will these challenging young and still green ‘laboratories’ give birth to?

*

This entry was posted in Scola Hermetica. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s