‘Mindfulness (Anında Farkındalık)’ Hakkında /About Mindfulness’.

mindfulness

Yoga gibi ‘mindfulness’ teknikleri Doğu öğretilerinden gelir. Onlar adanmışlığı ifade eden uygumaların bir parçasıdır. Batı dünyası onları ‘laik’ ilan ederek onlara fırsatçı bir şekilde el koyduğunda anlamları indirgenmiş, sınırlanmış hatta özü boşaltılmış oluyor. Geriye sadece elverişli büyülü bir sandık kalıyor ve buradan pazarlama amaçlı sıçrama tahtaları olarak yükselen fırsatçı trendlere hizmete ediyorlar. Topallayan dış görünüşe dikkat et, ruhaniliğin bencil ve çeşitliliğe görmeyen kullanımı.

Son günlerdeki ‘mindfulness’ çılgınlığı ve modası ile ilgili görüşünü paylaştığımız ve tamamen hemfikir olduğumuz bir başka Jason Hine alıntısı:

Batı’daki Budizm’de sorunsal bulduğum şey yararlı olabilecek mindfulness tekniklerinin bazen zulüm ve yıkım kültürünün içinde adeta rahat hissedebilmek adına uyuşturucu bir ilaç gibi kullanılmalarıdır. Mindfulness teknikleri ve ezberden söylenen mantralar yeterli değil, topluluklar halinde bir araya gelmeli ve kendi acımızmış gibi dünyanın kederini hissetmeli, fosil yakıt ve büyüme ekonomisine olan düşkünlüğümüzü temelden sorgulamalıyız. Budizm’de varlığını sürdüren, ekoloji ve sosyal konularla haşır neşir olan bir tutum söz konusu, Batı dünyası olarak bu gelenekle bağlantı kurmalıyız.

Jason Hine

***

Mindfulness’ techniques like Yoga come from the Eastern traditions. They are part of devotional practices. When the West is conveniently appropriating them as ‘secular’, they are reduced, limited and even emptied of their very essence to remain a hollow convenient magical trunk, where they are showcased serving any rising opportunistic trends as marketing springboards. Beware of the lame surface, ego-centered and diversity blind use of spirituality.

Here is a Jason Hine quote we resonate fully, as we are sharing his point of view about the recent ‘Mindfulness’ craze and fashion: 

One thing that I find problematic about Buddhism in the West is how mindfulness techniques, helpful as they can be, are sometimes used as a kind of numbing drug, as a way to feel comfortable within the context of a culture of oppression and destruction. Mindfulness techniques and mantra recitation are not enough, we also need to gather together in community and feel the pain and grief of the earth as if it is our own pain and we need to cultivate a culture that radically questions the basis of our addiction to fossil fuels and to the growth economy. An ecological and socially engaged thread exists within Buddhism and it is this tradition that we may need to tap into in the Western world.

Jason Hine

*

More about and by

Jason Hine here

This entry was posted in Scola Hermetica. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s