A Short Enquiry Into The Scola Hermetica’s Emblem / Scola Hermetica’nın Amblemi Hakkında Kısa Bir Paylaşım

Scola Hermetica

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

To Nalan who makes me a better man.

An emblem is a manifest of intent and a declaration of origin. It declares what our labors are at the Scola Hermetica and points at the origin of the teaching we share. With this emblem, we can access information about our methodology and the tools we use. Initiation is a multi-layered process, where everything happens at the same time, but we need to digest its sequences on a progressive basis. In our work, we are binding our body, soul and mind together. Only an experienced person can manifest the 3 bodies in the clear unity that defines ‘being-presence’. We struggle most of the time because one body’s will and needs overwhelms the others! The mastery of life is about how well we bind and coordinate the 3 bodies. The quality of this binding determines how this ‘presence’, or its absence, affects everything around us in a positive or negative way. Through the careful stages of the hermetic process, we discover ourselves in-deep, in all our parts’s scatteredness. We witness how this ‘multiplicity’ may find, or not, a working synergy, a blessed unity fulfilling one’s blue print. For this ‘labor of love’, as it takes a lot of love to accept to see one’s self ‘as is’ and not as we wish, we use some tools we trust transmitted to us by a long lineage of teachers from specific hermetic traditions. With the emblem, we can learn about what traditions and their ‘specifics’ we are the grateful heirs at the Scola Hermetica.

1. The violet circle, points at the finite and infinite worlds, scope of our practical hermetic studies. The outer and inner worlds we live in. Our work is a journey within, introspective, as we cannot know the world, if we do not know ourselves. Here, the archetype of the Hermit arcana-VIIII and its attributes shows us the methodology to use. It also hints at the Ouroboros snake, as the end of the journey is actually ‘going home’…

2. The enneagram we use is slightly different from the one Mr. Gurdjieff and his students use-Which consists of the outer circle, the six points path-work lines, and the upper looking triangle. At the Scola Hermetica, we use the outer circle, the six point path-work-lines, but the upper triangle becomes of a yellow color, symbolizing Rightful Will and Reason. We also use the triangle’s numbers, 9_6_3. Here the specificity of our tradition adds a descending triangle of deep blue color, symbolizing Rightful Imagination. To this triangle, we attach the 3 virtues, Love_Hope_Faith. Love being on the upper left side of the triangle, Hope being on the upper right side of the triangle and faith being at the bottom. The enneagram helps us to ‘negotiate’ the level of the hexagram (antinomic level) to its resolution by the pentagram. This is the simple and practical mystery of the transformative path of Faith, which is ‘sustainable practical understanding in action’.

3. The green circle represents ‘Grace’, as in our work, we need to be weary of ‘following recipes only’ manners that focuses on the ‘hard’, tangible aspects, without any care of the ‘soft’, intangible aspects of our work. This is sadly a very common trend in our world, responsible for many to feel stuck and overwhelmed in ways detrimental to their well-being. With ‘Grace’, we experience, the letting go, the ‘acting-non acting’ that fosters the inter-action between the ‘hard’ and soft’ skills that are challenged towards a synergic creative tension. Very early, we discover the practicability of the ‘evocation’ of our defects, our qualities and their blending into our personal virtue. ‘Grace’ is a central point of reference in this very thorough practice of ours, reminding us to go constantly to our Heart and ‘FEEL’ the work and not ‘mind’, ‘emotionalize’ or ‘sense’ only. The body senses, even though most of the people do not properly use their senses to their outmost possibilities. The soul ‘emotionalizes’. It doesn’t feel, as we wrongly say in our common day exchanges, ‘ I feel’ this or that. It is using the wrong word to hide what does the soul do best, taste emotions. The mind ‘minds’, but most of the time it is only the chaotic stream of our fantasies, alien to our rightful imagination. FEELINGS are the door of the inner senses. This is what the purpose of our work is, to help our inner senses to blossom in harmony with our physical and nervous outer senses. ‘Grace’ is the door of our inner work.

4. The snake and the Tau, represents the aspects of our work that is about our creative and ‘devoted’ attitude towards Life and our ability to go beyond personal development, so to join the community of free and sustainable individuals that labors to help humanity and its many diverse, colorful communities. It is about accepting to serve in an ‘impersonal’ way, though expressing the full range of our skills. It is about the ‘sacrifice of the egos’, by gently showing them that there is something bigger than them and their appetites and needs. There is a bigger picture and they can be part of it. This is the heart of the meeting point in our work between ‘hard’ and soft’ skills, a decisive aspect many ‘miss’, from short or far. It is a threshold not so many are blessed to go through. This is why the Snake and the Tau are placed in our emblem inside the ‘Grace’ point, the realm of the Heart.

5. The 2 white lotus, represents the couple and its importance in the transmission of the hermetic process, expressing many subtle aspects of our journey towards personal and collective balance. The White Lotus also represents for us at the Scola Hermetica the original human science, complete and self-adapting, that serves humanity in its needs throughout the ages. It is a non-magical current that experiences reality, ‘AS IS’ , like Mr. Gurdjieff used to says: ‘When it rains, the streets get wet’.

***

This entry was posted in Scola Hermetica and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to A Short Enquiry Into The Scola Hermetica’s Emblem / Scola Hermetica’nın Amblemi Hakkında Kısa Bir Paylaşım

 1. Scola Hermetica’nın Amblemi Hakkında Kısa Bir Paylaşım

  Beni daha bir insan yapan Nalan için.

  Bir amblem niyetin tezahürü, kaynağın beyanıdır. Scola Hermetica’daki çalışmalarımızı açıklar ve paylaştığımız öğretinin kaynağına işaret eder. Bu amblemle yöntemimiz ve başvurduğumuz araçlar hakkında bilgi edinilebilir. İnisiyasyon, her şeyin aynı anda olup bittiği çok katmanlı bir süreçtir. Ancak seri halinde olup bitişini kademeli bir şekilde hazmetmemiz gerekir. Çalışmamızda zihin, ruh ve bedenimizi bir araya getiriyoruz. Sadece tecrübeli bir kişi 3 bedeni ‘var olmayı’ tanımlayan o belirgin birlikteliği tezahür edebilir. Bir bedenin iradesi ve ihtiyaçları diğerlerinkini ezip geçtiğinden çoğu zaman mücadele ederiz! Söz konusu 3 bedeni bir araya getirip koordine etmekte ne kadar başarılı olduğumuz yaşamımızı ne denli yönettiğimizi gösterir. Bu birbirine bağlamanın niteliği onun ‘var oluşu’nu veya yokluğunu ifade edip etrafımızdaki her şeyi iyi veya kötü bir yönde etkiler. Hermetik sürecin dikkatli aşamalarıyla tüm parçalarımızın dağınıklığı içerisinde kendimizi derinine keşfederiz. Bu ‘çokluğun’ başarılı bir sinerjiye, kendi ruhsal planını yerine getiren kutsanmış bir birliğe ulaşıp ulaşmadığına şahit oluruz. Bu ‘aşk ile yerine getirilen işte’ – , ki kendimizi arzu ettiğimiz haliyle değil ‘olduğumuz’ gibi görmek, sevgi ile kabullenmeyi beraberinde getirir – özel hermetik geleneklerden gelen uzun bir silsilenin bize aktarımıyla geçen birtakım araçlara başvururuz. Ambleme bakarak Scola Hermetica’nın şükran dolu mirasçıları olduğumuz gelenekler ve onların ‘özellikleri’ hakkında bilgi edinebiliriz.

  1. Mor çember, uygulamalı hermetik çalışmalarımızın sınırlı ve sınırsız dünyalarına işaret eder. İçinde yaşadğımız iç ve dış dünyalar. Çalışmamız içgözleme dayalı içsel bir yolculuktur, çünkü kendimizi bilmeden dünyayı bilemeyiz. Bu noktada VIIII nolu Derviş arkanası yardımımıza koşar ve bize başvurabileceğimiz bir yöntem sunar. Yolculuğun sonu aslında ‘yuvaya dönüş’ anlamına geldiğinden aynı zamanda Ouroboros yılanına gönderme yapar…

  2. Kullandığımız enneagram Sayın Gurdjieff ve öğrencilerinin kullandığı sembolden biraz farklıdır – onlarınki çember, 6 adımdan oluşan bir yolu gösteren oklar ve yukarıya bakan üçgenden oluşur. Biz ise Scola Hermetica’da çemberi, 6 adımdan oluşan yolu gösteren okları kullanır, aynı zamanda sarıya dönüşen ve Gerçek İrade ve Mantığı sembolize eden yukarıya bakan üçgeni dahil ederiz. Ayrıca üçgenlerle 9_6_3 rakamlarını kullanırız. Bu noktada geleneğimizin özel yaklaşımıyla ayrıca aşağıya bakan ve indigo mavisinden oluşan ve Gerçek Hayalgücü anlamına gelen bir üçgen eklenir. Söz konusu üçgenle Sevgi_Umut_İman olan 3 erdemi ifade ederiz. Sevgi üçgenin sola bakan noktasında, Umut sağa bakan kısmında ve iman aşağıya bakan kısmında yer alır. Enneagram, hexagram seviyesini (antinomik seviye) müzakere edip pentagram seviyesine geçmemizi sağlar. Bu geçiş ‘uygulamaya dayalı istikrarlı bir anlayışın eyleme geçmesi’ni ifade eden İman’ın yalın ancak saklı kalan dönüştürü yoludur.

  3. Yeşil çember ‘Lütuf’u temsil eder. Yaptığımız çalışmada ‘sert’, elle tutulur yönlere odaklanan ve bunu yaparken adeta ‘sadece tariflere uyan’ bir tutumla ‘yumuşak’, soyut yönleri göz ardı eden bir yaklaşıma karşı yorulmuş olmalıyız. Bu, dünyamızda maalesef bir akım haline gelmiş olup birçok kişinin süreçte sıkışmış hissetmelerine ve esenliklerine zarar veren bu yöntemin altında ezilmelerine yol açmıştır. ‘Lütuf’ ile akışa bırakmayı, sosyal ve teknik becerilerinin arasındaki etkileşimi teşvik ederek sinerjik ve yaratıcı olan bir gerilimi yaratan ‘eylemsizlikte eylemi’ deneyimleriz. Sürecin daha ilk safhalarında kusurlarımızın, niteliklerimizin ve onların harmanıyla ortaya çıkan özgün erdemimizin çağrışımının yapılmasının ne kadar pratik olduğunu keşfederiz. ‘Lütuf’ kusursuz olarak yerine getirmemiz gereken çalışmamızın merkezi referans noktası olup sürekli olarak Kalbimize gitmemizi, çalışmaya sadece ‘zihinsel’, ‘duygusal’ veya ‘duyumsal’ yaklaşmaktansa onu ‘HİSSETmemiz’ gerektiğini hatırlatır. İnsanlar duyularını tüm potansiyeliyle kullanmasa bile beden duyumsar. Ruh ‘duygusallaştırır’. Günlük sohbetlerimizde ‘şunu veya bunu hissediyorum’ dediğimizde bu aslında doğru değildir, çünkü ruh hissetmez. Ruhun en iyi yaptığı şey duyguları tatmaktır, bunu saklamak için yanlış kelimeyi kullanır. Zihin ‘zihin yapar’, ancak çoğu zaman gerçek hayalgücümüze yabancı olan ve fantezilerden oluşan kaotik bir akım üretir. HİSSLER içsel duyulara açılan kapıdır. İçsel duyularımızın fiziksel ve sinirsel fiziki duyularla uyum içinde gelişmesini sağlamak çalışmalarımızın amacıdır. ‘Lütuf’ içsel çalışmamızın kapısıdır.

  4. Tau haçı ve yılan, çalışmamızda Yaşama karşı gösterdiğimiz yaratıcı ve ‘adanmış’ tutumu ve kişisel gelişimin ötesine geçerek özgür ve istikrarlı olan bireysellere katılıp insanlığa, onun çeşitli / renkli topluluklarına yardım etmeyi temsil eder. Tüm yeteneklerimizi kullanarak ‘kişiler üstü hizmet’te bulunmayı kabul etmektir. Aynı zamanda ‘egoların kendini feda etmesi’dir. Onlara nazik bir şekilde kendilerinden, kendi iştah ve ihtiyaçlardan daha büyük olan ve içinde yer alabilecekleri bir resmin olduğu gösterilir. Bu sosyal ve teknik beceriler konusundaki çalışmamızın arasındaki buluşma noktasının merkezidir. Birçok kişi bu karar verici noktayı ‘kaçırır’. Çok az kişi bu eşiği geçmekle kutsanmıştır. Bu yüzden Yılan ve Tau Haçı amblemimizde ‘Lütuf’ noktasının içinde, kalbin katmanında yer almaktadır.

  5. 2 beyaz lotus çifti ve hermetik sürecinin aktarımındaki önemini temsil edip bireysel ve kolektif dengeye doğru yaptığımız yolculuğun birçok süptil yönlerini ifade eder. Beyaz Lotus bizim için ayrıca insanlığın ihtiyaçlarını yüzyıllar boyunca gideren, tamamlanmış ve kendini uyarlayan orijinal insan bilimini temsil eder. Maji içermeyen, gerçekliği ‘OLDUĞU’ gibi deneyimleyen akımdır. Sayın Gurdjieff’in dediği gibi: ‘Yağmur yağdığında sokaklar ıslanır’.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s