From Josephin Peladan -‘Of the Fluidic Life.’/ Josephin Peladan’dan -‘Akışkan Hayat Hakkında.’

WAM-III-Anatomy of the Session-Original designs-02

Artwork by Nalan

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

‘Every meeting of men expires a fluidity of the same name that of the state of their soul; this expire creates an equivalent moral atmosphere, that acts on the soul, in a more important proportion that the gaseous atmosphere on the body.

Two men that look at each other trigger each other; two men who meet frequently ‘morally color’ each other.

There is a fluidic radiant atmosphere, where are born every animic expire and suspire, because the soul breathes alike the body.

Our body exhales health or disease alike our soul spread our qualities or our defects.

The corruption of the body brings the horrible plague.

The corruption of the hearts gives birth to monsters.

It is Man’s turn to be creator.

From the collision of his passions with the laws of the world

Are born the monsters and chimeras.

Tastes and colors literally make the fluidic being; they produce a moral atmosphere that is constituent of the collective soul that affects the individual.

In Jerusalem, one becomes a fanatic-even without faith, alike in Paris one becomes a sceptic with the best of principles.

We express thoughts and we inspire some ceaselessly; and that operates by the fluidic emanation.

A society in imposing external uniformity trivializes the spirit itself.

In addition, of the gaseous atmosphere, element of the organic life, there must be a more subtle atmosphere, for the life of the double. There is a whole world of the double that is kept alive by another air that the one we breathe; and because organic humanity has its emanations, the double’s humanity generates the fluidic life, domain of the supernatural.

Faith, vivid and common, in a temple, generates miracles; extend this vividity and this commonality to a country and to a race, and the supernatural phenomenon will become frequent, endemic and natural.

One does not exit a plane to another in a brisk manner. The more the transition is violent, the more pain is likely to arise.

Psychurgy (unveils to the Initiate the mysteries of Birth, of Life, and of death) is one of the lost sacerdotal arts that is lost. Only one of its manifestation is left: The devotion towards the souls who are dwelling in Purgatory.

In the sideral atmosphere of the abbey and the temples, the meteors of the soul and the great religious events are felt. Alike the seers perceive the cosmic phenomenon before it happens, the mystic is warned of the great providential movements. It is simple: The exclusive development of one activity creates intuitions, often amazing.

We often answer to words we haven’t truly heard; our actions, themselves are often inspired by facts, confusedly felt and their detailing would astonish us.

Have you ever felt someone without touching and looking at each other? The spirit expresses itself as a spirit. When a true common interest is found between people, a very subtle perfume forms, pleasant and new.’

crossroads

Picture by Pavel Klimenko

Source:

Translated from the original French

From Josephin Peladan’s ‘Collected Works’,

in the archives and library of the Scola Hermetica.

Original French:

Des Fluides-Peladan-01Des Fluides-Peladan-02Des Fluides-Peladan-03Des Fluides-Peladan-04

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to From Josephin Peladan -‘Of the Fluidic Life.’/ Josephin Peladan’dan -‘Akışkan Hayat Hakkında.’

 1. ‘Akışkan Hayat Hakkında.’

  ‘İnsanların her bir buluşmasında ruhlarının hallerini yansıtan bir akışkanlık nefes verir; bu nefes verme durumu eşdeğerde manevi bir atmosfer yaratır, bu atmosfer gazlı atmosferin bedeni etkilediğinden daha büyük bir oranla ruhu harekete geçirir.

  Birbirine bakan iki kişi birbirini etkiler; sık sık buluşan iki insan birbirine ‘manevi anlamda renk katar’.

  Akışkan, ışık saçan, her bir ruhsal nefes alışverişin doğduğu bir atmosfer oluşur, çünkü ruh beden gibi nefes alıp verir.

  Bedenimiz sağlık veya hastalığı nefes ile verir, aynı ruhumuzun nitelik veya kusurlarımızı yaydığı gibi.

  Bedenin çürümesi korkunç vebayı beraberinde getirir.
  Kalbin çürümesi canavarları doğurur.
  Yaratıcı olma sırası İnsan’a gelmiştir.
  Tutkuların dünyanın kurallarıyla çarpışmasından dolayı
  canavar ve yaratıklar doğar.

  Tat ve renkler harfi harfine akışkan varlığı yaratır; bireyi etkileyen ve kolektif ruhtan oluşan manevi atmosferi oluştururlar.

  Kudüs’te iman olmaksızın fanatik olunabilir, aynen Paris’te ilkelerin en iyileriyle şüpheci olunduğu gibi.

  Düşünceleri ifade eder, bazılarına durmaksızın ilham veririz; bu da akışkan yayılma ile meydana gelir.

  Harici tekdüzeliği dayatan bir toplum tini önemsizleştirir.

  Bedensel yaşamın öğesi olan gazlı atmosfere ilaveten ikizin yaşamı için daha süptil bir atmosfer olmalı. Solukladığımız havadan başka bir hava sayesinde hayatta kalan bir dünyası var; bedensel kişilik yayılmalara sahip olduğundan ikizin kişiliği doğaüstü olanın alanı olan akışkan hayatı yaratır.

  Bir tapınaktaki canlı ve yaygın iman mucizeler yaratabilir; söz konusu canlılığı ve yaygınlığı bir ülke ve bir ırka yayın, o zaman doğaüstü fenomen sık görülen, yaygın ve doğal olan bir şey haline gelecektir.

  Bir düzlemden diğerine sert bir geçiş yapılmaz. Geçiş ne kadar şiddetliyse, acının da o kadar yüksek olması muhtemeldir.

  Psychurgy (ç.n.Ruh biliminin amacı İnisiye Olan Kişi için Doğum, Yaşam ve Ölüm gizemlerinin örtüsünü kaldırmaktır) kaybolan kutsal sanatlardan birisidir. Tezahüründen sadece birisi kalmıştır: Arafta olan ruhlara karşı duyulan adanmışlık.

  Manastır ve tapınakların ışıl ışıl atmosferinde ruhun meteorları ve büyük dini hadiseler hissedilir. Duru görüye sahip olanlar gerçekleşmeden önce kozmik fenomenleri nasıl kestirebiliyorsa, mistik de büyük kısmetli hareketlerden haberdardır. Çok basittir: bir eylemin özel gelişimi çoğu zaman harikulade sezgilerin meydana gelmesine neden olur.

  Çoğu zaman gerçekten duymadığımız kelimelere cevap veririz; eylemlerimiz çoğu zaman kafamızı karıştıran gerçeklerden ilham alır, ayrıntıların bize anlatılması bizi hayrete düşürürdü.

  Hiçbir zaman birbirinize dokunmadan ve bakmadan birini hissettiğiniz oldu mu? Tin kendini bir tin olarak ifade eder. İnsanların arasında gerçek bir ilgi varsa hoş ve yeni süptil bir parfüm oluşur.’

  Kaynak: Josephin Peladan, ‘Collected Works’,
  Scola Hermetica’nın arşiv ve kütüphanesinden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s