‘Drawing images’- from Plotinus’ Enneads / ‘Resimler Çizmek’ – Plotinus’un “Enneads” Eserinden

 

david roberts-02

Painting by David Roberts

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

‘[…] The wise men of Egypt (hoi Aiguption sophoi), I think, also understood this, either by scientific (epiteme) or innate knowledge, and when they wished to signify something wisely (dia sophias), did not use the form of letters which follow the order of words and propositions and imitate sounds and the enunciation of philosophical statements, but by drawing images (agalmata) and inscribing in their temples one particular image of each particular thing, they manifested the non-discursiveness of the intelligible world, that is, every image is a kind of knowledge and wisdom (epiteme kai sophia hekaston estin agalma) and is a subject of statements, all together in one, and not of discourse or deliberation. But only afterwards others discovered, starting from it in its concentrated unity, a representation in something else, already unfolded and speaking it discursively and giving the reasons why things are like this…’

To read the enigmatic surface of the script which transcends ordinary conventions requires not only an inner calmness and concentration of mind, but also the metaphysical knowledge of analogies and associations.

…/…‘Furthermore, as Plotinus remarked, every element of beauty or harmony is a mirror or receptacle which attracts the spiritual presence to its form or color, if one may so express it; if this applies as directly as possible to sacred symbols, it is also true, in less direct and more diffuse way, in the case of all things that are harmonious and therefore true. Thus an artisan’s ambience made of sober beauty – for there is no question of sumptuousness except in very special cases – attracts or favors barakah, ‘blessing’; not that it creates spirituality any more than pure air creates health, but it is at all events in conformity with it, which is much, and which humanly, is the normal thing.’

Source: 

Philosophy as a rite of rebirth

‘Philosophy as a rite of rebirth’, by Professor Algis Uzdavinis

Professor Algis Uzdavinys

quoting Plotinus

 page 137-138.

More here

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to ‘Drawing images’- from Plotinus’ Enneads / ‘Resimler Çizmek’ – Plotinus’un “Enneads” Eserinden

  1. ‘Resimler Çizmek’ – Plotinus’un “Enneads” Eserinden

    ‘[…] Sanırım ki Mısırlı bilge adamları (hoi Aiguption sophoi) da bunu ya bilimsel (epiteme) ya da doğuştan gelen bir bilgiyle anlamışlardı. Bir şeyi bilgece ifade etmek istediklerinde (dia sophias) sözlerinin düzenini takip eden harf ve cümlelere başvurmuyor, sesleri taklit etmiyor ve felsefi demeçleri ileri sürmüyorlar, ancak görseller çizip (agalmata) tapınaklarına her bir şey için birer görsel kazıyarak anlaşılır dünyanın tutarlılığını tezahür ediyorlardı. Çünkü her bir görsel bir bilgi veya bilgeliği (epiteme kai Sophia hekaston estin agalma) temsil edip, böylelikle bir bütün olarak üzerine konuşulacak veya düşünülecek bir konu olmaktan ziyade bir beyan anlamına geliyordu. Ancak daha sonra başkaları yoğunlaşmış birliğinden başlayarak halihazırda ortaya çıkmış, söylemsel olarak ifade edilen ve bu gibi şeylerin neden böyle olduğunu açıklayan başka bir temsil keşfetti…’

    Sıradan konvansiyonları aşan yazıların esrarengiz yüzeyini okuyabilmek için sadece içsel bir sakinliğe ve konsantrasyona değil, aynı zamanda benzetmelerin ve çağrışımların metafiziksel bilgisine de ihtiyaç vardır.

    […] ‘Plotinus’un ifade ettiği gibi güzelliğin veya uyumun her bir öğesi ruhani varlığı tabiri caizse şekline veya rengine çeken bir ayna veya kaptır; bu durum kutsal sembollerde doğrudan geçerliyse, dolaylı bir şekilde uyumlu ve bundan dolayı gerçek olan tüm şeylerde de geçerlidir. Bu nedenle bir zanaatkârın ölçülü güzellikten oluşan ambiyansı – elbette özel durumlar söz konusu olup görkemli istisnalar vardır – barakah’ı, ‘bereket’i çeker; temiz havanın yarattığı sağlıktan fazla ruhanilik yaratmaz, ancak her bir durumda onunla uyumludur ki bu da önemli olup insanlık bakımından normal bir şeydir.’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s