‘About The Anima Mundi’-From Marsilio Ficino’s ‘Three books on Life’/ ‘Anima Mundi (Dünyanın Ruhu) Hakkında’- Marsilio Ficino’nun ‘Yaşam üzerine 3 kitap’ eserinden

signs of Isa

Painting by Nicolas Roerich. More here: http://www.roerich.org

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

…/…’Plotinus uses almost the same examples in that place where, paraphrasing Hermes Trimegistus, he says that the ancient priests or Magi used to capture in statues and material sacrifices something divine and wonderful. He holds moreover, with Hermes Trimegistus that through these material they did not, properly speaking, capture divinities wholly separate from matter but deities who are merely cosmic. Cosmic, i say, that is, a life or something vital from the Anima Mundi and the souls of the spheres and of the stars or even a motion and, as it were, a vital presence from the daemons. Indeed, the same Hermes, whom Plotinus follows, holds that daemons of this kind- airy ones, not celestial, let alone any higher- are themselves present all along in the materials and that Hermes himself put together statues from herbs, trees, stones, and spices, which had within themselves, as he says, a natural force of divinity. He added songs resembling heavenly bodies; he says that divinities take delight in such songs and so stay a longer time in the statue…/…’

*

…/…’Hermes says that the priest received an appropriate power of the nature of the cosmos and mixed it (i.e. its materials in the statues). Plotinus follows him and thinks that everything can be easily accomplished by the intermediation of the Anima Mundi, since the Anima Mundi generates and moves forms of natural things through certain seminal reasons implanted in her by the divine. These reasons he even calls gods, since they are never cut off from the Ideas of the Supreme Mind. He thinks, therefore, that through such seminal reasons the Anima Mundi can easily apply herself to materials since she has formed them to begin with through these same seminal reasons, when a Magus or a priest brings to bear at the right time rightly grouped forms of things- forms which properly aim towards one reason or another, as the loadstone towards iron, rhubarb towards choler, safron towards the heart, agrimony and spodium towards the liver, spiknard and musk towards the brain. Sometimes it can happen that when you bring seminal reasons to bear on forms, higher gifts too may descend, since reasons in the Anima Mundi are conjoined to the intellectual forms in her and through these to the Ideas of the Divine Mind.’

 

***

Source:

 

 

From Marsilio Ficino’s ‘Three books on Life’.

Book 3, Chapter XXVI.

May be found

here

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to ‘About The Anima Mundi’-From Marsilio Ficino’s ‘Three books on Life’/ ‘Anima Mundi (Dünyanın Ruhu) Hakkında’- Marsilio Ficino’nun ‘Yaşam üzerine 3 kitap’ eserinden

  1. ‘Anima Mundi (Dünyanın Ruhu) Hakkında’- Marsilio Ficino’nun ‘Yaşam üzerine 3 kitap’ eserinden

    …/…’Hermes Trimegistus’un söylediklerini başka kelimelerle açıklayan Plotinus neredeyse aynı örnekleri verip, kadim rahip veya Magilerin heykel ve maddi kurbanların içinde kutsal ve harika bir şeyleri tutsak ettiklerini söyler. Üstelik Hermes Trimegistus gibi bu maddeyle maddeden ayrıştırılmış tanrıları değil, sadece kozmik olan ilahları tuttuklarını ifade eder. Kozmik ile kast ettiğim şey Anima Mundi, küre veya yıldızların ruhundan bir yaşam veya canlı bir şey hatta bir hareket, sanki daimonlardan canlı bir varoluştur. Gerçekten de Plotinus’un takip ettiği Hermes bu tür elementi hava olan (göksel olmayan, hatta daha yüksek olmaları şöyle dursun) daimonların maddenin her yerinde var olduklarını ve ta kendisinin ilahi gücün doğal kuvvetine sahip olan ot, ağaç, taş ve baharatlardan heykeller yaptığını söyler. Hermes göksel bedenlere benzeyen şarkıları ekledi; tanrıların bu tarz şarkılardan keyif aldıklarını ve böylece daha uzun bir süre heykelde kaldığını söyler…/…’

    *

    …/…’Hermes rahiplerin kozmos doğasına özgü bir güç elde ettiklerini ve bunu (örneğin heykellerdeki malzemelerle) karıştırdıklarını söyler. Plotinus onu takip ederek her şeyin Anima Mundi’nin aracılığıyla kolayca yerine getirilebileceğini düşünür, çünkü Anima Mundi doğal şeylerin formlarını ilahi tarafından nakledilmiş olan döllendirici bir akılla üretir ve taşır. Hatta bu aklı tanrı olarak adlandırır, çünkü tanrılar hiçbir zaman Yüce Zihnin Fikirleri’nden uzaklaşmaz. Bu tür bir akıldan ötürü Anima Mundi kendini materyallere kolayca uygulayabilir. Sonuçta aynı akla başvurarak onları şekillendirmiştir. Hâlbuki bir Magus veya rahip doğru zamanda doğru bir şekilde gruplandırılmış şekilleri bir araya getirmesi gerekiyor. Bu şekiller bir hedefe yönelik olmalıdır, örneğin demirle işleyen mıknatıs taşı, safra için ravent, kalp için safran, karaciğer için kasıkotu ve spodium tozu (ç.n. yanma kalıntısı olarak elde edilen toz), beyin için Hint sümbülü ve misk otu. Bazen döllendirici aklı şekiller yaratmak için kullandığında onlarla birlikte daha yüce olan lütuflar da iner. Çünkü Anima Mundi’deki akıllar içindeki entelektüel şekillere, dolayısıyla aynı zamanda Kutsal Zihnin Fikirleri’ne bağlıdır.’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s