Some Hermetic Aspects Of The Symbolism Of The Pelican / Hermetizm’in Birkaç Bakış Açısını İçeren Pelikan Sembolizmi

About the hermetic symbolic of the Pelican

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

 

The word pelican (πελεκάν) has the same etymology with the word axe (πέλεκυς). This is how, the axe is linked to the bird pelican.

The pelican is the symbol of humility and the ability to work with others.

The symbolic is linked with the hermetic process where we start our journey ’inward’, guided by the letters V.I.T.R.I.O.L. It alludes to the action of ‘cleaving’ inside of all the layers of our false personalities and beliefs, so to allow the emerging of the inner and true self.

It is also representing the necessity of a permanent verticality by feeding the true self with all kinds of subtle foods and impressions. Without this consistent and regular cultivation, we would be blocked in the blind overwhelming of matter.

The axe fixed on the top of the keystone represents the standing ‘in between’, the ‘quintessence’, the fifth element that balances and regulates the four others with its ‘clarity’ and ‘sharpness’. The axe plays a protective role in this balancing act.

Finally, the Pelican symbolizes the ‘Ladder of Jacob’:

The stage when after having understood our own fate and taking it in our own hands to make it our chosen destiny, we are now ‘in line’ with the Universe and its working laws that we call Providence.

The cubic stone represents the philosophical stone and its ‘multiplying’ virtue, based on its own resources. It invites us to work with others, so to multiply our perceptions in sharing with our communities what we have best.

The Pelican is the symbol of our second ‘birth’ and prepare us to the mysteries of the Phoenix.

Arcana III_Thot tarot deck-Lady Frieda Harris

‘Arcana III’ from the remarkable ‘Thot’ tarot deck designed by the amazing Lady Frieda Harris.

Small Note:  This is why one possible reading of the ‘Empress’ arcana is ‘Lady Alchemy, using her resources for herself and community’.

***

This entry was posted in Semboller / Symbols and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Some Hermetic Aspects Of The Symbolism Of The Pelican / Hermetizm’in Birkaç Bakış Açısını İçeren Pelikan Sembolizmi

 1. Hermetizm’in birkaç bakış açısını içeren Pelikan sembolizmi

  Pelikan kelimesinin (πελεκάν) etimolojisine baktığımızda balta kelimesiyle (πέλεκυς) aynı olduğunu görüyoruz. Bu yüzden balta ve pelikan arasında bir bağlantı kurulmuş durumundadır.

  Pelikan, mütevazılığin ve başkalarıyla çalışabilme yeteneğinin sembolüdür.

  Sembolün kendisi V.I.T.R.I.O.L. harfleriyle bize rehberlik edilen, iç dünyamıza doğru çıktığımız yolculuğun başladığı hermetik süreçle ilintilidir. Üstü kapalı bir şekilde yanlış kimlik ve inançlarımızın tüm katmanlarının içini ‘yardığımız’ eyleme işaret etmekte olup böylece özümüzün ortaya çıkmasına izin verir.

  Aynı zamanda gerçek benliğimizi her türlü süptil besin ve izlenimlerle besleyerek istikrarlı bir dikeyliğin gerekliliğini de temsil eder. Bu süreklilik ve devamlılık gösteren bakım olmasaydı maddenin ezici körlüğü altında sıkışıp kalırdık.

  Temel taşının üzerine konumlandırılmış balta ‘ortada’ olmayı, ‘berraklığı’ ve ‘keskinliği’ ile diğer dört elementi düzenleyen beşinci elementi temsil eder. Balta bu dengelemede korumacı bir rol oynar.

  Son olarak Pelikan ‘Yakup’un merdiveni’ni sembolize eder:

  Mutlak kaderimizi idrak ettikten sonra onu kendi elimize alıp seçilen (değişken) kadere çevirdiğimiz anda Evren ve onun ilahi takdir dediğimiz yasalarıyla hizalanmış oluruz.

  Küp biçimindeki taş felsefe taşını ve kendi kaynaklarından beslenen ‘çoğaltma’ erdemini temsil eder. Başkalarıyla çalışmaya, böylece sahip olduğumuz en iyi şeyi topluluklarımızla paylaşma algılarımızı çoğaltmaya davet eder.

  Pelikan ikinci ‘doğum’umuzun sembolü olup bizi Anka kuşunun gizemlerine hazırlar.

  Ufak bir dipnot:

  Bu yüzden ‘Kraliçe’ arkanası şu şekilde de yorumlanabilir: ‘Kaynaklarını kendisi ve topluluk için kullanan Simya’.

 2. Pingback: Rüyalar: Teşekkür Ederim…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s