Marsilio Ficino: ‘On Avoiding Those Dangers Which Are Imminent In Any Septenary of Life.’ / ‘Yaşamda Yedi Dönemde Bir Meydana Gelen Yakın Tehlikelerden Nasıl Kaçınabiliriz?’

From ‘L’Origine de tous les Cultes’, by Charles-Francois Dupuis. Paris, 1794

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

‘Since astronomers have distributed the respective hours of the day in succession to the respective planets in order; and in similar order the seven days of the week; and have in the very unborn babe (foetus) organized by months the function of the planets, why should we not arrange the same functions by years? Just as Saturn rules the babe hidden in the womb for the first month and the moon for the last, so, as soon as he is born, now in reverse order the moon sould rule his first year; in his second, if you will Mercury; in the third, Venus; in the fourth, the Sun; in the fifth, Mars; in the sixth, Jupiter; and in the seventh, Saturn; and afterwards the order should be repeated throughout life. And so in any seventh year of life there occurs a very great and therefore very dangerous change in the body, both because Saturn is alien to man in general and because then the governance returns abruptly from him, the highest of the planets, to the Moon, the lowest of the planets. These years the Greek astronomers call climacterics; we call them scalary or gradary years or decretorial years. Indeed, in diseases the planets largely rule the very motion of the moisture or of nature day by day in the same order, which is why on the same principle any seventh day, too, is called critical – the fourth also, since it occupies the middle in the septenary. Therefore, if you want to prolong your life unbroken by any of these steps into old age, as often as you attain to any seventh year, earnestly consult an astrologer. Learn from what direction the crisis threatens you, and then either go to a physician or summon prudence and temperance.For even Ptolemy confesses that by these remedies one can ward off the threats of the stars. Moreover, he adds that the promises of the stars are able to be increased by this mean, as the cultivator of a field increases the fertility of the soil.

Libavius-Syntagmatis Arcanorum Chymicorum-1613

From ‘Syntagmatis Arcanorum Chymicorum’, by Libavius_1613.

Pietro d’Abano proves by many arguments and by the testimony of Aristotle, Galen, and of Haly, that the end of one’s natural life-span is not predetermined from the beginning in every detail, but is able to be moved farther or nearer (he asserts) both by the stars and by material things. He concludes from these authors and arguments that even natural (not to mention violent) death can be postponed not only by the schemes of astrologers but by the protection of doctors. Hence we have not labored inconsiderably in these precepts. Do not consider it too much trouble to inquire from doctors what diet is natural to you and to learn from astrologers what star favors your life. And when that star is well situated, and the Moon in relation to it, compound those things which you have learned are good. Do not be ashamed to listen often to those who seem to have arrived to a prosperous old age not so much by fortune as by vigor. Besides all this, Ptolemy and the other professors of astronomy promise a life prosperous and long from certain images contrived from specific stones and metals under specific stars.’

From ‘Memoire Explicatif du Zodiaque’, by Charles Francois Dupuis. Paris, 1806

***

*A little addition from Antoine Court de Gebelin’s ‘Monde Primitif’ concerning the same subject: From Vol_1, ‘Allegories Orientales’, page 89.

‘…/… Beryte (Birut, Beroe, original name of the actual Beirut in Lebanon), the goddess of Harmony has in its possession seven tablets on which were engraved the destinies of the Universe: Each bares the name of a Planet. The first one of the Moon; the second is of Mercury; The third of Venus; The fourth of the Sun; The three others of Mars, Jupiter and finally Saturn.’

‘…/…We see here the ideas of the philosophical ideas of the Egyptians, the Pythagoreans and the Platonists about the Harmony of the Universe, based on the seven planets and their mutual relationships, and in general base on the number Seven. Nonnus gives here the same musical arrangement that of the Egyptians, where the Sun is in fourth position, in the middle of the progression where the two quarts that form this system finish and start. It is the same system that of the Magi, placed by the Chaldeans between them and the Egyptians.’

***

Source:

From Marsilio Ficino’s ‘Three books on Life’.

Book 2_Chapter XX.

May be found

here

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Marsilio Ficino: ‘On Avoiding Those Dangers Which Are Imminent In Any Septenary of Life.’ / ‘Yaşamda Yedi Dönemde Bir Meydana Gelen Yakın Tehlikelerden Nasıl Kaçınabiliriz?’

 1. ‘Yaşamda Yedi Dönemde Bir Meydana Gelen Yakın Tehlikelerden Nasıl Kaçınabiliriz?’- Marsilio Ficino’nun ‘Yaşam üzerine 3 kitap’ eserinden, ikinci kitap, XX.bölüm

  ‘Gökbilimciler sırayla günün saatlerini bir bir ilgili gezegenlere dağıttıklarına; benzer şekilde haftanın yedi günü oluşturduklarına ve henüz doğmamış bebekte (cenin) gezegenlerin işlevlerini aylar bazında organize ettiklerine göre bizler neden aynı işlevleri yıllara göre düzenlemeyelim? Anne rahmindeki bebeği ilk ay Satürn ve son ay Ay yönetirken, bebek doğduktan sonra düzen tersine işlemeli ve Ay ilk yılını, Merkür ikinci, Venüs üçüncü, Güneş dördüncü, Mars beşinci, Jüpiter altıncı ve Satürn yedinci yılını yönetmeli, devamında da bu düzen yaşam boyu kendini tekrar etmelidir. Bununla birlikte yaşamın her bir 7 yıllık döngüsünde bedende çok büyük ve çok tehlikeli bir değişim meydana gelir, çünkü hem Satürn genel anlamda insanoğluna yabancı gelir hem de idare birden bire en yüksek gezegen olan kendisinden gezegenlerin en alt basamağında yer alan Ay’a geri döner. Yunan gökbilimciler bu yıllara dönüm noktası der, biz ise bu yılları ‘yönü olmayan’, ‘basamaklı’ veya ‘otoriter’ olarak tasvir ederiz. Gerçekten de hastalıklarda gezegenler her gün büyük ölçüde nemin veya doğanın devinimini aynı düzenle yönetir, bu yüzden de aynı kaidede herhangi bir yedinci gün kritiktir – yedili dönemin ortasında yer aldığı için dördüncü gün için de aynı şey söylenebilir. Buna göre yaşlılık dönemine doğru adım atarken bunların sektesine uğramayıp yaşamını uzatmak istersen yedi yılda bir kesinlikle bir astroloğa danışmalısın. Bu krizin seni hangi yönde tehdit ettiğini öğren ve devamında ya bir hekime git ya da sağduyulu ve ölçülü ol. Ptolemy bile bu çarelerle yıldızların tehditlerinden kaçınabildiğini itiraf etmiştir. Hatta bir çiftçinin toprağın bereketini çoğaltabildiği gibi bu yolla yıldızların vaat ettiklerinin çoğaltılabileceğini ekledi.

  Pietro d’Abano birçok sav ve Aristo, Galen ve Haly’nin delilleriyle bir insanın doğal ömrünün sonu başlangıçta önceden ayrıntılarıyla belirlenmediğini, ancak yıldızlar veya maddi şeylerle uzağa veya yakına (bunu savunur) kaydırılabildiğini söyler. Söz konusu yazar ve savlardan hareketle doğal ölümün bile sadece astrologların haritalarıyla değil aynı zamanda doktorların korunmasıyla ertelenebileceği kararına varır. Bu konularda epey kafa yorduk. Doktorlardan hangi diyetin sana uyabileceğini ve astrologlardan hangi yıldızın sana iyilik ettiğini öğrenmenin o kadar zor olduğunu düşünme. Bu yıldızın konumu ve Ay ile ilişkisi iyiyse sana iyi geleceğini öğrendiğin şeyleri birleştir. Şansla değil de yaşama gücüyle ileriki bir yaşa gelenlere de kulak vermekten çekinme. Bunun yanı sıra Ptolemy ve gökbilimin diğer profesörleri belirli yıldızların altında belirli taş ve metallerden yapılmış görüntülerden faydalanarak zengin ve uzun bir yaşam vaat eder.’

  *Aynı konuyu ele alan ve Antoine Court de Gebelin tarafından kaleme alınmış olan ‘Monde Primitif’ eserinden: Cilt 1, ‘Allegories Orientales’, 89.sayfa.

  ‘…/… Beryte (Birut, Beroe, Libanon’daki Beyrut’un özgün adı), Armoni’nin tanrıçası Evren’in kaderlerinin kazınmış olduğu yedi yazıta sahiptir: Her biri bir Gezegen’in adını taşıyor. İlki Ay; ikincisi Merkür; üçüncüsü Venüs; dördüncüsü Güneş; diğer üçü ise Mars, Jüpiter ve son olarak Satürn.’

  ‘…/…Burada Mısırlıların, Pisagorcuların, Eflatuncuların yedi gezegeni, aralarındaki ilişkileri ve genel olarak Yedi rakamını temel alan Evren’in Armonisi’ne yönelik felsefi yaklaşımlarını görüyoruz. Nonnus Mısırlılarla aynı aranjmanı paylaşır: Güneş iki dörtlünün başlayıp sona erdiği dördüncü pozisyondadır. Bu, Keldaniler’in kendileri ve Mısırlıların arasına yerleştirdiği Magi’nin sistemiyle eşittir.’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s