‘About the Orphic Egg’/ Orfik Öğreti’de Yumurta

Orphic Egg-01

From Bryant’s ‘Mythology’, 1775

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

‘Everybody knows the famous Orphic egg, which was consecrated to Bacchus in the orgies and the mysteries of this god. Plutarch said it was an image of the Universe that generates and encompasses everything in its midst. Macrob said that we may confer with the Initiates of the mysteries of Bacchus who honor with a very particular veneration the sacred egg. The round shape and almost spherical of its envelop, that seals it in every manner, and that contains the principle of life, is a symbolical image of the world. Moreover the world, according to the general opinion, adds Macrob, is the universal principle of everything. This emblem of the world, depicted in the Greek mysteries of Bacchus, was borrowed from the Egyptians that had also consecrated the egg to their god Osiris, who was the model for the Greek Bacchus. Osiris, seed of light, was supposed being born from this famous egg, as reported by Diodorus. The inhabitants of Thebes, in the upper Egypt, were representing this Demiourgos vomiting from his mouth the famous symbolic egg, image of the world, and they were making it hatch from it the first principle of heat and light, Vulcain, the god of fire. They were consecrating to this god the animal representing the first of the zodiacal signs by the distribution of the elements in the twelve signs, assigned to fire, that is Aries, the ram. Eusebius said that the Egyptians depicted the god that organizes the Universe in a human shape, of blue color that was close to black, that was holding in his hand a scepter. From the mouth of this god was coming out an egg, in which we could see hatching another god, that they were calling Phta, and the Greeks Vulcain. They consecrated the lamb to this god.

We found again this very same egg in Japan, were we can see it placed between the horns of the famous Mithraic Bull, from which Osiris, Apis, Bacchus, etc…, borrowed their attributes. The Bonzes (monks) also see it as an emblem of the world, that the Bull helped hatch. The symbol seems earlier than the Theban Egyptian one that was uniting not the Bull but Aries to the symbolic egg, and to the god Demiourgos. Moreover Aries, came after the Bull to occupy the first position in the order of the world, and placing itself as head of the celestial signs. Here we can find spiritual traces in the Theban emblem; which shows again that it comes later than the emblems originated from the Bull. It is certain that the metaphysical ideas and the opinion of the spiritual people, must always come after Materialism. Man start with matter and ends with spirituality.

Orphic Egg-02

Detail from the frontispice_ ‘L’Origine de tous les Cultes’

This egg is called the Orphic Egg because Orpheus, the originator of the Greek mysteries, and who brought back from Egypt to Greece the ceremonies and the initiations, consecrated this symbol into the mysteries of Bacchus, and based on this emblem the very foundation of his Cosmogony. He taught that exists, from (for?) all eternity, an immense matter, uncreated, from which everything was formed; that matter before being organized was called Chaos. It contained in its midst the principles of all beings mixed all together, forming a shapeless mass; that the darknesses dwelled there being mixed with light, the humid state to the dry, hot to cold, that is, there was an absolute confusion of all the elementary parts of the bodies and of their qualities. But, after a long succession of centuries, this matter became more round and finally took the shape of a gigantic egg, from which an Androgynous substance came out, composed of the mix of the contrary qualities of the primal substance; It was there the first principle of all things, originated from the most pure matter. Then the separation of the other parts happened into four elements; With the first two the heaven was made, and with the latter two, the earth. From this dual production came out all the others which participated more or less to the nature of the heaven or the earth. This is the great cosmological idea that Orpheus was teaching to the initiates of his mysteries, in which the Hierophant was most certainly explaining the mysterious meaning of the sacred egg, displayed in the sanctuaries. Therefore, the entire nature, in its primitive organization, was presented to the man who was to be instructed of its secrets and initiated in its mysteries. It is in this meaning that we can say with Clement of Alexandria that initiation was a true Physiology.’

***

Orphic Egg-03

Frontispice, ‘L’Origine de tous les Cultes’.

Source:

Translated into English

from the original French.

From Charles-Francois Dupuis,

‘l’Origine de tous les Cultes’,

vol 4_page 561 to 565.

French original  here:

 

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to ‘About the Orphic Egg’/ Orfik Öğreti’de Yumurta

 1. Orfik Öğreti’de Yumurta

  ‘Baküs’ün alem ve gizemlerinde kendisine takdis edilen ünlü Orfik yumurtayı herkes bilir. Plutarkos’a göre o, içinde her şeyi üreten ve kuşatan Evren’in imgesidir. Macrob, Baküs’ün gizemlerinde inisiye olan ve kutsal yumurtaya hürmetle yaklaşan kişilerle görüşebileceğimizi dile getirmiştir. Onu her şekilde mühürleyen ve yaşam ilkesini içinde barındıran yuvarlak şekli ve küre biçimindeki kılıfı dünyanın sembolik imgesidir. Macrob’un eklemesiyle genel bir görüşe dayanarak da dünya her şeyin evrensel ilkesidir. Baküs’in Yunan gizemlerinde tasvir edilen ve dünyayı temsil eden bu amblem Yunan Baküs’ü örnek alan ve yumurtayı tanrıları Osiris’e adayan Mısırlılar’dan ödünç alınmıştır. Diodorus’un anlatımıyla ışığın tohumu olan Osiris bu ünlü yumurtadan doğmuş olması gerekiyordu. Yukarı Mısır’da kurulu olan Teb’in sakinleri Demiourgos’un (ç.n. Akl-ı Faal veya Demiurge) dünyanın imgesi olan bu ünlü sembolik yumurtayı püskürttüğünü ve içinden ilk ilke olan sıcaklık ve ışığın, ateş tanrısı Vulcan’ın çıktığını tasvir ediyorlardı. Bu tanrıya burçların ilki olan ve ateş elementini temsil eden Aries’e, yani Koç’a adamışlardı. Eusebius’a göre Mısırlılar Evren’i organize eden tanrıyı siyaha yakın olan bir maviyle, elinde asası olan insan kılığında resmediyorlardı. Söz konusu tanrının ağızından bir yumurta çıkıyordu, bu yumurtadan ise Phta adıyla andıkları, Yunanlıların Vulcan dedikleri başka bir tanrı. Bu tanrıya da kuzuyu adamışlardı.

  Aynı yumurta Japonya’da, Mitra gizemlerinde var olan ve Osiris, Apis, Baküs’ün özelliklerini ödünç aldığı ünlü Boğa’nın boynuzları arasında karşımıza çıkıyor. Bonze rahipleri de onu dünyanın amblemi olarak görmüştür, Boğa kabuklardan çıkmasına yardımcı olmuştur. Sembolün izi Tebli Mısır’dan öncesine kadar sürülebiliyor ve amblem sembolik yumurta ve Demiurge tanrısını Boğa’dan ziyade Koç ile birleştiriyor. Üstelik Koç Boğa’dan sonra gelip dünyanın düzeninde ilk konuma oturmuş olup, bununla birlikte kendisini göksel burçların başı olarak ilan etmiştir. Tebli amblemde spiritüel izlere rastlanmakta olup, bu da amblemin Boğa’dan doğan amblemlerden sonra ortaya çıktığının kanıtıdır. Spiritüel insanların metafizik fikir ve görüşleri her zaman maddecilikten sonra geldiği kesindir. İnsanoğlu maddeyle başlayıp ruhanilikte yaşamı sonlandırır.

  Yumurta’nın adı ‘Orfik Yumurta’dır, çünkü Yunan gizemlerin yaratıcısı, Mısır’dan Yunanistan’a törenleri ve inisiyasyonları geri getiren Orfeus sembolü Baküs’ün gizemlerine adamış olup Kozmogonisini bu amblemin üzerine kurmuştur. Sonsuza dek yaratılmamış olan muazzam bir maddenin var olduğunu ve bu maddeden her şeyin şekillendirildiğini öğretmiştir; bu madde organize edilmeden önce Kaos olarak adlandırılıyordu. İçinde birbirine karışmış haliyle, şekilsiz bir madde oluşturan tüm varlıkların ilkelerini içeriyordu; karanlığın ışık, nemli halin kuru hal, sıcağın soğuk ile yan yana olması, bedenlerin tüm temel parça ve niteliklerinin tamamen karışmış olmasından kaynaklanmaktaydı. Ancak birbirini izleyen yüzyıllardan sonra bu madde daha yuvarlak bir hal alıp sonunda içinden ilkel maddenin çelişkili niteliklerinin karışımından oluşan, androjen bir maddenin çıktığı devasa bir yumurtanın şeklini almıştır ve en saf maddeden ilk ilke doğmuştur. Devamında diğer parçaların ayrılmasıyla dört element meydana gelmiştir; ilk ikisiyle gökyüzü, diğer ikisiyle ise yeryüzü yaratılmıştı. Söz konusu ikili üretimden gök- ve yeryüzünün doğasına az çok katkıda bulunan diğerleri ortaya çıkmıştır. Bu, Orfeus’un gizemlerine inisiye olan kişilere öğrettiği harikulade kozmolojik bir düşünceydi, burada ezoterik ilkeleri tefsir eden Rahip kutsal mekanlarda sergilenen ilahi yumurtanın gizemlerini anlatmaktaydı. Dolayısıyla en ilkel düzeniyle doğa sırlarını öğrenen ve gizemlerine inisiye olan insanoğluna sunulmaktaydı. Bu bağlamda İskenderiyeli Klement ile inisiyasyonun gerçek bir fizyoloji olduğunu söyleyebiliriz.’

  ***

  Kaynak: Kaynak metin Fransızca olup, önce İngilizce’ye, İngilizce’den de Türkçe’ye çevrilmiştir. Yazar Charles-Francois Dupuis, ‘l’Origine de tous les cultes’, Cilt 4, 561-565. sayfalar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s