About the Ben-Ben Stone / Ben-Ben Taşı Hakkında

 

The Ben-ben Stone

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

‘Ben-ben is the Egyptian word carrying the connotation of ‘outflow’; the pyramid like sacred stone or pillar that came to be the cult object of Ra in the Heliopolitan temple represents the primordial ben-ben, i.e., the noetic ‘stone’, or the primeval hill, which emerges from the apophatic abyss of Nun as the first projection of Atum (‘All’ and ‘Nothing), as the seed of the neo-platonic kosmos noetos: ‘Atum-Khepera, you culminate as hill, you raise yourself up as the bennu-bird from the ben-ben stone in the abode of the Phoenix at Heliopolis. (PT.1652).

Bennu-bird

The Bennu-bird.  Cross-stitch artwork at Etsy

The wondrous bennu-bird, sitting on the top of the ben-ben, is said to come from the Isle of Fire having filled its body with the demiurgic heka-power and may be compared to the self-created original solar Word (Logos) which brings light into darkness; this bird of light is the primeval hypostasis of Ra, that is the light-like intelligible Being; Heliopolis represents the symbolic centre of the manifested world, of all theophanies.’

21287_587287881284073_131128614_n

Alchemical theorem in the writing of Louis Cattiaux

 

***

Source:

Philosophy as a rite of rebirth

‘Philosophy as a Rite of Rebirth’, by Professor Algis Uzdavinis

Page 294-295, in the glossary.

*

This entry was posted in Semboller / Symbols and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to About the Ben-Ben Stone / Ben-Ben Taşı Hakkında

 1. Ben-Ben Taşı Hakkında

  ‘Ben-ben Mısır kökenli bir kelime olup ‘sızmak/dışarıya akmak’ ile çağrışım yapar; Heliopolitan tapınağında Ra’nın kült nesnesi haline gelen kutsal taş ya da sütun gibi piramit, Nun’un apofatik uçurumundan Atum’un ilk yansıması (‘Her şey’ ya da ‘Hiçbir şey’), neo-platonik kosmos noetosun (ç.n. bütüncül bir anda evrene dair sezgisel bir ‘his’) tohumu olarak ortaya çıkan ilkel ben-ben’i, yani noetik ‘taş’ ya da ilkel tepeyi temsil eder: ‘Atum-Khepera, tepe olarak doruğa çıkarsın, Heliopolis’teki Anka’nın konağındaki ben-ben taşından benu kuşu olarak yükselirsin.’ (PT.1652)

  Ben-ben’in tepesinde oturan harikulade benu kuşunun Ateş Adası’ndan geldiği, bedeninin demiurge gibi yaratıcı heka-gücüyle dolduğu ve kendini yaratıp karanlığa ışığı getiren özgün solar Söz (Logos) ile karşılaştırılabileceği söylenir; bu ışık kuşu Ra’nın ilkel hipostazı olup ışık gibi anlaşılır Varlık’tır; Heliopolis tezahür eden dünyanın, tüm teofanilerin sembolik merkezini temsil eder.’

  ***

  Kaynak:
  ‘Philosophy as a Rite of Rebirth’,
  Prof. Algys Uzdavinys.
  294.-295. sayfalar, açıklayıcı sözlükte.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s