Eckartshausen About An Old Ethiopian Drawing found in 1556 / 1556 Yılında Bulunan Etiyopyalı bir Çizimden

 

Auffchlusse zur Magie- title vignette-a[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

Explanation from the title page’s engraving of the ‘ Aufschlüsse zur Magie’ (1788) given in the foreword by the author, Karl von Eckartshausen, and summed up by Professor Antoine Faivre in his celebrated thesis about the former:

Lika zarabtalam’ means Creator of the Worlds. The old man represents the Creator, the Unity; the three flames around his head symbolize Perfection. The two arms represent the ‘2’ as first number to come out of the Unity, as number of the Creation, as symbol of what happened. The Sun and Moon are linked to each other. The body that stretches the arms is the symbol of harmony; this is why it is represented as a Lyra. It lies on seven books, the seven mysteries of Nature, closed by seven seals. The 4 strings of the lyra are the symbol of the Tetracordon with which the first spiritual concert was invented. It is also the symbol of the rightfulness of things: Point-Line-Plane- Depth.

***

Translated from Antoine Faivre’s original French:

Auffchlusse zur Magie- title vignette-b

Eckartshausen’s original in German :

 

***

Source:

Auffchlusse zur Magie- title vignette-f

Original in the archives

and library of the Scola Hermetica

Auffchlusse zur Magie- title vignette_Source page 767-c

& Antoine Faivre, ‘Eckartshausen

et la Theosophie Chretienne’,

Klingsieck_Paris_1969.

Page 767.

*

This entry was posted in Semboller / Symbols, Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Eckartshausen About An Old Ethiopian Drawing found in 1556 / 1556 Yılında Bulunan Etiyopyalı bir Çizimden

  1. 1556 Yılında Bulunan Etiyopyalı bir Çizimden

    Karl von Eckartshausen’in kaleme aldığı ‘Aufschlüsse zur Magie’ (1788) kitabının ön kapağında yer alan gravürün yazarın önsözünde işlediği ve daha sonra bu kitap hakkında ünlenen bir tez yazıp konuyu özetleyen Profesör Antoine Faivre’nin açıklaması:

    Lika zarabtalam’ Dünyaların Yaratıcısı anlamına geliyor. Yaşlı adam Yaratıcıyı, Birliği temsil ediyor; başının etrafındaki alevler Mükemmelliği sembolize ediyor. İki kol Birlikten doğan, Yaratımı ifade eden, olup biteni sembolize eden ve ilk rakam olan ‘2’yi temsil ediyor. Güneş ve Ay birbirine bağlıdır. Kolları uzatan beden uyumun sembolüdür; bu yüzden bir Lir olarak tasvir edilmiştir. Doğa’nın yedi gizemini ifade eden yedi kitabın üzerinde yatmakta olup yedi mühür tarafından kapatılmıştır. Lirin 4 teli ilk ruhani ses bütünlüğünün icat edildiği tetrakortun sembolüdür. Aynı zamanda şeylerin haklılığını ifade etmektedir: Nokta-Çizgi-Düzlem-Derinlik.

    Kaynak: Orijinali Scola Hermetica’nın arşivlerinde ve kütüphanesindedir.
    & Antoine Faivre, ‘Eckartshausen et la Theosophie Chretienne’, Klingsieck_Paris_1969. Sayfa 767.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s