A Selection on ‘PAN’, by Jason Hine / ‘PAN’ Konusunda bir Seçki, yazar Jason Hine

machen 2

Artwork by Sam Weber

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

“The word ‘panic’ originated from the Greek word Panikon meaning ‘fear caused by Pan’. Pan, the God of nature and wildness, is one of the hidden powers behind panic. Beneath panic, beneath anxiety, there may lie power and wildness. To put it another way anxiety may be repressed or unconscious wildness.

Wildness may be the solution to anxiety. Instead of fearing Pan, we may need to come to know his nature, to be conscious of our wildness, to embrace our own animalistic power. Pan can help us to be larger than our fears, to move from the small self into the big connected ecological Self and to embrace our true wild indomitable feral nature.

Pan can help us to turn our despair into love, our hopelessness into sacred vision, our striving into playfulness, our anxiety into power, our battlefields into ceremony and the wasteland in our soul into an abundant garden.

Every time we are able to consciously hold our body feelings of fear in our solar plexus, our anxiety decreases and our power increases. If we are able to follow our feelings of fear all their way to their root, we may find fear alchemically transforms into power.

At the very root of fear, at the deepest level of our being, there may lie its seeming opposite; immense, indestructible, unspeakable power. If we access this deep well of our being wild power will surge up from the earth and cascade down from the heavens, it will flow through our body like a river.”

***

Pan and the nymphs. Fragment. Fresco from Pompeii

Pan and the nymphs. Fragment. Fresco from Pompeii.

“It seems as if the greatest people of our age are getting old, perhaps the world itself is getting old. Yet bees still swarm around flowers making honey, the world still has honey and a fire in its secret heart; it is alive and radiant. The great God Pan still jumps up every springtime and whenever we act with wild playfulness and joy. He is here at the birth of the new, whenever any shoot bursts forth from any seed, bringing renewed life and magic. He hopes perhaps to teach people how to rebirth the human world and bring nature and human culture back into union. The temples are abandoned, but the vine still climbs over the walls. Whenever Pan dies and is dismembered he comes back stronger than before. He is the archetype of indestructible life, dying and being reborn, the unbroken thread of eternal life that runs through the cycle of dying and rising bios life, ever recreating and renewing itself, reminding us how to be fair gardeners of the earth.”

***

I wrote this about my first encounter with Pan a few years ago too:

tumblr_nc4l47tks11rmexcpo1_1280

‘Vision Antique’, Artwork by Paul Berthon.

“One evening I found myself walking in a dark forest in the deepening twilight. I heard animalistic noises and shouts up ahead and although I am used to moving through the woods at night for some reason I felt afraid. Some kind of ritual or ceremony was happening ahead. As I approached, my fear and anxiety increased; I feared perhaps that I had stumbled upon some dark ritual or sacrifice. As I got closer, I saw people around a fire drumming. Some ceremony was occurring. My fear became even greater and at the height of the ceremony out jumped Pan. Leaping and dancing with horns on his head. Wherever he trod flowers emerged from the ground. My fear came to an end and I joined the dance, I was lost and I was found. I briefly glimpsed the way home for humanity, the way to break the shackles that hold us, the way to transform the wilderness in the soul of modern man into an abundant garden, carried on a wave of wild joy born out of the return of the wild God Pan out of the darkness and reborn into the light of our world.”

En To Pan

‘En To Pan’, Everything is in all.

***

More about

Jason Hine

here

***

See also the writings

of Tom Robbins

about Pan

here

***

More about Pan

by Charles Dupuis

here

*

This entry was posted in Mythology and Hermetism,, Semboller / Symbols and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to A Selection on ‘PAN’, by Jason Hine / ‘PAN’ Konusunda bir Seçki, yazar Jason Hine

 1. ‘PAN’ Konusunda bir Seçki, yazar Jason Hine

  “Yunanca Panikon’dan türeyen ‘panik’ kelimesi ‘Pan’ın neden olduğu korku’ anlamına geliyor. Doğa ve vahşiliğin Tanrısı olan Pan, panik kavramının arkasında yatan gizli güçlerden biridir. Paniğin altında, kaygının altında güç ve vahşilik yatabilir. Başka bir deyişle kaygı veya bilinçsiz vahşilik baskılanabilir.

  Vahşilik kaygının çözümü olabilir. Pan’dan korkmak yerine onun doğasını bilmeye, vahşiliğimizin farkında olmaya, kendi hayvani gücümüzü kucaklamaya ihtiyaç vardır. Pan, korkularımızdan daha büyük olmamıza, kendi küçük benliğimizden büyük, bağlantı içinde olan ekolojik Benliğe doğru hareket etmemize ve gerçek anlamda vahşi olan yılmaz yabani hayatımıza sarılmamıza yardımcı olabilir.

  Pan çaresizliğimizi sevgiye, umutsuzluğumuzu ilahi vizyona, eforu oyun oynama şevkine, kaygımızı güce, savaş alanlarımızı törene ve ruhumuzdaki ekilmemiş toprağı bereketli bir bahçeye çevirmemiz konusunda yardım edebilir.

  Bedenimizin korku hislerini bilinçli bir şekilde solar pleksusa getirip orada tuttuğumuz her an, kaygımız azalıp gücümüz yükseliyor. Korkularımızın dibine inebildiğimizde korkunun simyasal bir süreçle güce dönüştüğünü deneyimleyebiliriz.

  Korkunun dibinde, varlığımızın en derin katmanında onun görünüşteki karşıtı yatıyor olabilir; muazzam, yıkılamaz ve kelimelerle anlatılamaz bir güç. Varlığımızın bu derin kuyusuna erişebilirsek topraktan vahşi bir güç kabarıp gökyüzünden dalga dalga dökülüp bedenlerimizden bir nehir gibi akacaktır.”

  ***
  “Bizim yaşta olan en harika insanlar yaşlanıyor sanki belki de dünyanın kendisi yaş alıyor. Buna rağmen arılar hala çiçeklerin etrafında uçuşup bal yapıyor, hala dünyanın balı ve gizli kalbinde bir ateşi var; yaşıyor ve ışık saçıyor. Yüce Tanrı Pan hala her ilkbahar ve bizler vahşi bir oyunculuk ve keyifle hareket ettiğimizde sıçrıyor. Yeni bir şey doğduğunda, yenilenmiş bir hayatı ve sihri beraberinde getiren tohumlardan filiz patladığında o buradadır. Belki de insanlara insani dünyayı yeniden nasıl doğuracaklarını ve doğayla insan kültürünü yeniden nasıl birleştireceklerini öğretmeyi umut ediyor. Tapınaklar terk edilmiş, yine de asmalar duvarlardan tırmanıyor. Pan ölüp parçalandığı her anda öncesinden daha güçlü bir şekilde geri dönüyor. O yok edilemez hayatın arketipi, ölen ve yeniden doğan, ölen ve yükselen biyolojik yaşamın döngüsünden geçen sonsuz hayatın kopmamış ipliği, kendini sürekli yeniden yaratan ve yenileyen, dünyanın adil bahçıvanları nasıl olabileceğimizi bize hatırlatandır.”

  ***
  Pan ile ilk karşılaşmamı da birkaç yıl önce yazmıştım:

  “Bir akşam kendimi koyulaşan alacakaranlıkta derin bir ormanda yürürken buldum. İleride hayvani sesler ve bağırışlar duydum ve geceleyin orman yürüyüşlerine alışık olmama rağmen bir nedenden ötürü korktum. İleride bir ayin veya tören gerçekleşiyordu. Yaklaştığımda korkum ve kaygım arttı; muhtemelen tesadüfen karanlık bir ayin veya kurban törenine denk geldiğimden endişe ettim. Daha da yaklaştığımda bir ateşin etrafında insanların davul çaldığını gördüm. Bir tören gerçekleştiriliyordu. Korkum yükseldi ve törenin doruğunda Pan sıçradı. Kafasındaki boynuzlarla zıplayıp dans ediyordu. Ayak bastığı her yerde çiçekler çıkıyordu. Korkum kaybolmuştu ve ben dansa katılmıştım, kaybolup bulunmuştum. Kısaca insanlığın yuvaya dönüş yolunu, bizi tutan kelepçeleri kırma yöntemini, çağdaş insanın ruhundaki vahşiliği bereketli bir bahçeye dönüştürmenin yolunu gördüm. Tüm bunlar vahşi Tanrı Pan’ın karanlıktan dönerek dünyamızın ışığına tekrar doğduğunda yaratılan o vahşi hazzın dalgasıyla taşınıyordu…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s