Robert Fludd, ‘De Astrologia’: ‘The Causes Of False Predictions Among Most Astrologers ’ / ‘Çoğu Astroloğun Yanlış Kehanetlerinden Doğan Sonuçlar’

 

An Astrologer casting a Horoscope, copy of an illustration from ‘Utriusque Cosmi Tractatus’ by Robert Fludd.

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

Many practitioners make mistakes; not only do they deceive themselves, but they deceive also, with their false solutions, those who consult them. This is why Astrology is considered often not like a science, even though it grounds itself on specific and truthful demonstrations, but more like a frivolous and cheating art.

I will answer shortly to the denigrators that the fault is not accountable to the science itself, but to the one that practices it, as it seen commonly, without understanding anything or very little; and with that background sets to practice it on a professional basis.

In our time, there are very few wise astrologers, or to say, there are the little minority standing out of a very large flock of charlatans, totally ignorant of the science and its secrets, that promises a lot, but deliver little or none. The reason is that astrology is born out of Kabbala. It was discovered by the ancient Hebrews and Egyptians; it gave them the mean to achieve their remarkable overseeing of the future and evocation of the past. Joseph affirms it all along his ‘Antiquities of the Jews’ and he is even pretending that it was invented originally by Adam and perfected thereafter. If it was known perfectly and completely, one could see that its principles are certain as the movements of the heavens, the aspects of the planets and the subtle calculation of their times. However, the ancient wise astrologers veiled their intimate secrets so to blind the fools and the unworthy*. (* note: Not everyone is able to be initiated into Transcendental Astrology, one need to have a few native signs). What the lower Astrology philosophers did is similar to the alchemists in regard of the Philosopher Stone. Hermes and the other Chymical Philosophers speak in allegories, parabolas and puns when they seem to contradict each other and when one declares that x means this, when another make his point vehemently with the opposite and declares that x means that. By this mean, they deceive the students and make most of the practitioners go wrong. Nothing is more true this reason for the deception in Astrology; It makes one doubt of its science, but only those who conceive and practice it badly, confusedly and in a reverse way.

Although, it is also true that the stars act upon this inferior world, that it is certain that God has ordered everything in this inferior world not only between the simple Elements, but also among the animated and non-animated Elements. The devil himself could not know the past or the future by another mean – the Scriptures stipulates that he does not partake of the operations of the Mens – So he had to deduce all the events from the movements of the stars or read them in golden letters in the etheric fields. Moreover, this one (the devil) may take himself for the greatest Astrologer of the Universe because he has been practicing for a long time, he has been observing the Stars from the beginning of the world, and through them he has achieved to understand the Will of God in Nature.

 

Fludd’s illustration of man the microcosm within the universal macrocosm

He did not act otherwise than a servant who, by the intonation of the voice of his Master, understands his will and intention. Nevertheless, he did neither penetrate the mysteries of God, nor his metaphysical work, alike the servant who is ignorant of the thoughts of his Master until they were spoken out to him.

 

Astrology is the highest from all the sciences and comes closer to the Creator himself; it stands firm in its certitude, but its practitioners rarely extract the truth from it, because it is hidden under fallacious veils and drowned in the darkness of contradictory expressions.

*

(To be followed soon by :

‘Of Those Who Condemn the Practice of Astrology’)

***

Robert Fludd

Source:

From Robert Fludd’s ‘De Astrologia’

in his famous ‘ Utriusque Cosmi Tractatus’, 1617

Translated into English

from Pierre Piobb’s 1907

French translation.

More about

Robert Fludd here

Fludd’s magnum opus in Latin,

‘Utriusque Cosmi maioris salicet et minoris metaphysica..’

(1617–1619) is available here

    *

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Robert Fludd, ‘De Astrologia’: ‘The Causes Of False Predictions Among Most Astrologers ’ / ‘Çoğu Astroloğun Yanlış Kehanetlerinden Doğan Sonuçlar’

 1. Robert Fludd’un ‘De Astrologia’ Adlı Yazısından -‘Çoğu Astroloğun Yanlış Kehanetlerinden Doğan Sonuçlar’

  Birçok uygulayıcı hata yapar; yanlış çözümleriyle sadece kendilerini değil, onlara danışmanlık almak için gelenleri de kandırırlar. Bu yüzden, her ne kadar belirli ve gerçek kanıtları temel alsa da, Astroloji bilim gibi değil daha çok yanıltıcı ve aldatıcı bir sanat olarak değerlendirilir.

  İftiraya uğrayanlara bilimin kendisinin değil onu uygulayanın hatadan sorumlu olduğunu belirterek kısa bir cevap vermek isterim. Çünkü genellikle hiçbir şey bilmeden veya asgari düzeyde bilgiye sahip olarak bu bilgiyi profesyonel anlamda kullanıyorlar.

  Günümüzde çok az bir sayıda bilgece astrolog, başka bir deyişle birçok vaatte bulunan ancak çok azını gerçekleştiren hatta hiçbirini yerine getirmeyen bu bilim ve onun gizemleri konusunda cahil olan çok büyük bir şarlatan sürüsünden sıyrılan küçük bir azınlık vardır. Bunun nedeni astrolojinin Kabala’dan doğmuş olmasıdır. Kadim İbraniler ve Mısırlılar tarafından bulunmuş olup, onlara geleceği görme konusunda olağanüstü bir yeti ve geçmişi hatırlama becerisi kazandırmıştır. Yusuf bunu ‘Yahudilerin Tarihi (Antiquities of the Jews)’ adlı eserinin başından sonuna kadar doğruluyor, hatta bunun önce Adem tarafından bulunduğunu ve sonrasında geliştirildiğini iddia ediyor. Eğer mükemmel ve tam anlamıyla bilinseydi, ilkeleri gökyüzünün hareketleri, gezegenlerin görünümleri ve onların döngülerinin süptil hesaplaması kadar kesin olduğu fark edilirdi. Ancak kadim bilgece astrologlar özel gizemlerini bir peçeyle örtüp aptalları ve buna layık olmayanları* bu bilgiye kör ettiler (* not: Herkes Transcendental Astroloji’ye inisiye olamaz, bunun için doğuştan birkaç işarete sahip olmak gerekir). Alt basamaklarda yer alan Astroloji filozoflarının yaptığı simyacıların Felsefe Taşıyla yaptığıyla benzerdir. Hermes ve diğer Simya ile ilgilenen Filozoflar birbiriyle çelişiyor gibi göründüğünde alegori, parabol ve kelime oyunlarıyla konuşuyorlar. Biri x’in şu anlama geldiğini açıkladığında diğeri şiddetle aksini iddia ederek x’in başka bir anlam taşıdığını söylüyor. Bu şekilde öğrencileri aldatıyorlar ve uygulayıcıların çoğu istenen sonuca varamıyor. Astrolojideki aldatmaca için daha doğru bir neden bulunmamaktadır; onu kötü bir şekilde öğrenip kafa karıştırıcı ve yanlış bir şekilde uygulayanları biliminden şüphe ettiriyor.

  Yıldızların Alt Dünyayı etkilediği doğrudur, ancak aynı zamanda Tanrı’nın bu Alt Dünya’da sadece temel Elementlerin değil aynı zamanda canlı ile canlı olmayan Elementlerin arasında da bir düzen kurduğu kesindir. Şeytanın kendisi ne geçmişi ne de geleceği başka bir yolla bilemezdi – Kutsal Metinler Mens’in işlemlerine katılmadığını taahhüt ediyor – Dolayısıyla tüm olayları yıldızların hareketlerinden anlaması veya eterik alanlarda altın harflerden okuması gerekiyordu. Uzun zamandır bunun üzerine çalıştığı ve dünyanın varoluşundan beri Yıldızları gözlemlediği ve onlar sayesinde Tanrı’nın Doğadaki İradesini anlamayı başardığından kendini (şeytan) Evren’in en büyük Astroloğu zannedebilir.

  Ustanın sesindeki tonlamayla onun irade ve niyetini anlayan bir hizmetçiden farklı davranmadı. Ancak ona söylenene kadar Ustasının düşünceleri hakkında cahil olan hizmetçi gibi ne Tanrı’nın gizemlerine ne de metafizik çalışmasına giriş yaptı.

  Astroloji tüm bilimlerin en yüksek mertebesi olup Yaratıcıya yaklaşıyor; kesinlik konusunda sağlam duyuruyor, ancak uygulayıcıları nadiren yanıltıcı peçeler altında saklanmış, çelişkili söylemlerin karanlığında boğulmuş olan gerçeği çıkartabiliyor.

  *
  (Devamı gelecek:
  ‘Astrolojiyi Kınayanlar Hakkında’)

  ***

  Kaynak:

  Robert Fludd’un ‘De Astrologia’ adlı yazısından;
  Eserin kendisi ‘Utriusque Cosmi Tractatus’, 1617
  Pierre Piobb tarafından 1907 yılında Fransızca’ya çevirilmiş olup Scola Hermetica tarafından da önce İngilizce, sonra Türkçe’ye çevirilmiştir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s