‘The Eleusinian Cave’ – Description Of An Antique Bas-relief / ‘Eleusis’teki Mağara’- Antik Dönemden Kalan Bir Yarım Kabartmanın Betimlenmesi

IMG_20171015_211234

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

‘In order to be complete in our survey of the Eleusinan Mysteries, we ought to seek their representation on some monuments: An Italian scholar, Mr Bartoli, found one related to these Mysteries and gave the description and explanation in a work named, ‘The Eleusinian Cave’, of which the ‘Journal des Savants’ gave a review in 1762.

IMG_20171015_211212

This monument is Greek and is a bas-relief that represents a cave, on top of it appears a old man with a long beard between to rams, each having by its side a lion. Below the lion on the right of the cave’s entrance, we see the face of another old man with an even longer beard. In the inside of the cave, on a light base, the figure of a woman, wearing a long dress falling down to her heels, and on it another piece of clothing, shorter, girded by a belt. She carries on each hand some kind of torch matching her size. On the grounds of the left of the cave, we discover another woman figure identically clothed, but with a wooden bushel on the head and a veil that seems to come down from it, becoming wider as it gets lower along the back until just below knee. To her right, a dog sits by and also a young boy is standing, whose head, feet and legs are bare. He holds on his right hand a small vase or amphora and with the other lifts a side of his tunic, seeming to have just arrived and was followed by another dog.

It was always believed that this monument was representing the cave of Trophonius, until when Mr. Bartoli understood that it was an allusion to the Eleusinian Mysteries. In these Mysteries, the initiate were made to go through several caves: Aeneas went through the cave of the Sybil, then the one that leads to the Underworld, and from there into the one where Cerberus was found.

The woman figure in the back is Prosperpina, represented in the moment where given back to her mother for six months, she is coming out of the underworld.

The goddess, wearing the wooden bushel on her head, is Ceres, with the symbols of the gifts she gave to the mortals.

The young man on her right is Triptolemus, to whom Ceres taught the art of sowing. The vase is an allusion of the useful purification rites in the Mysteries. It is perhaps the one that was called: Plemothoe.

The head of the old man with the long beard represents one of the masks being used in the Mysteries and this one may be related to Musaeus. (Son and disciple of Orpheus)

Finally, the old man above the cave is Orpheus, who, the first, brought civilization to humanity. He is idle and without his lyra, between the rams and the lions; the rams look at him, as imploring his help against the lions. It was wished to represent with this emblem, that we are ought to be always on our guards against vices if we want to remain firm on the path of virtue.

As for the dog, our author observes that it may represent fidelity and utility, as they are for the inhabitants of the country side. It reminds of a quote by Aristotle who made the remark that, according to Pindar, the Immortals gave to bread the name of ‘dog of the great Goddess’.’

***

Source: ‘Monde Primitif’,

vol IV_’Histoire du Calendrier’,

page 339/340.

Original French here:

*

More of the engravings in Bartoli’s work, that in our humble opinion are very close in essence and style to those published in Court de Gebelin’s ‘Monde Primitif’:

*

And finally,

access to Bartoli’s work

mentioned by

Court de Gebelin

here

 

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to ‘The Eleusinian Cave’ – Description Of An Antique Bas-relief / ‘Eleusis’teki Mağara’- Antik Dönemden Kalan Bir Yarım Kabartmanın Betimlenmesi

 1. ‘Eleusis’teki Mağara’

  Antik dönemden kalan bir yarım kabartmanın betimlenmesi

  ‘Eleusis Gizemleri üzerine yaptığımız araştırmayı tamamlayabilmek için bazı anıtlarda temsillerini aramalıyız: Bay Bartoli adında İtalyan bir bilgin söz konusu Gizemlerle ilintili bir anıt bulup ‘Eleusis’teki Mağara’ adını taşıyan bir çalışmada onun betimlemesine ve açıklamasına yer vermiştir. Bu çalışma 1762 yılında ‘Journal des Savants’ adlı medyada tekrar incelenmiştir.

  Bahsi geçen anıt Eski Yunan döneminden olup bir mağarayı temsil eden yarım kabartmadır. En üstte her birinin yanında birer aslan bulunan iki koç arasında duran uzun sakallı bir adam vardır. Mağara girişinin sağındaki aslanın altında bir diğer yaşlı adamın yüzünü görmekteyiz, sakalı daha da uzundur. Mağaranın içinde, hafif bir kaidenin üzerinde, bir kadın figürü vardır. Topuklarına kadar uzanan bir elbise, onun üzerinde ondan daha kısa olan başka bir giysi taşımakta olup her ikisi bir kemer ile kuşatılmaktadır. İki elinde de boyuna uygun bir meşale vardır. Mağaranın solunda, zeminde, başka bir kadın figürü keşfetmekteyiz, üzerindeki giysi aynı olup farklı olarak kafasındaki ahşap kileyi ve ondan uzanıyormuş, aşağıya doğru uzadıkça sırtını örterek genişliyormuş ve dizlerinde bitiyormuş gibi gözüken peçeyi taşımaktadır. Sağında bir köpek oturup kafası, ayakları ve bacakları çıplak olan genç bir çocuk ayakta durmaktadır. Sağ eliyle küçük bir vazo veya çift kulplu eski bir testi tutup diğer eliyle gömleğini kaldırmakta, sanki henüz oraya varmış ve başka bir köpek tarafından takip edilmiş hissi uyandırmaktadır.

  Bu anıtın Trophonius’taki mağarayı temsil ettiği düşünülüyordu ta ki Bay Bartoli bunun Eleusis Gizemlerini ima ettiğini anlayana kadar. Söz konusu Gizemlerde inisiye olanlar birkaç mağaradan geçermiş: Aeneas önce Sybil mağarasından, sonra Yeraltına giden mağaradan, devamında ise Kerberos’un bulunduğu mağaradan geçmiştir.

  Arkadaki kadın figürü Persephone olup, altı aylığına annesine geri verilmek üzere yeraltından çıktığı o anı temsil etmektedir.

  Kafasında ahşaptan kileyi taşıyan tanrıça Ceres olup ölümlülere verdiği nimetlerin sembolleriyle gösterilmektedir.

  Sağındaki genç adam Ceres’in ekimi öğrettiği Triptolemus’tur. Elindeki vazo Gizemlerdeki yararlı arınmaya işaret etmektedir. Belki Plemothoe (ç.n. törenlerin bitiminde kullanılan çanak çömlek) adını taşıyandır.

  Uzun sakallı yaşlı adamın başı Gizemlerde kullanılan masklardan bir tanesi olup belki Musaeus’la ilintilidir (Orfeus’un oğlu ve müridi).

  Son olarak da mağaranın üzerindeki adama değinelim, kendisi insanlığa medeniyeti ilk getiren Orfeus’tur. Liri olmaksızın koç ve aslanlar arasında başıboş oturuyormuş gibi gözükmektedir; koçlar aslanlardan korunmak üzere ondan yardım dilemektedirler. Söz konusu amblemin amacı erdemlere giden yoldan ayrılmak istemiyorsak kusurlara karşı gardımızı almamız gerektiğini temsil etmekti.

  Yazarımız kırsal sakinlerde olduğu gibi köpeğin vefayı ve yararı temsil ettiğini düşünmektedir. Burada Aristo’nun dile getirdiği bir söz akla gelir: Pindar’a göre Ölümsüzler ekmeğe ‘yüce Tanrıça’nın köpeği’ adını vermiştir.’

  Kaynak: ‘Monde Primitif’, Cilt IV, sayfa 339/340.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s