The Potter / Çömlekçi

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

In this post, we share an example of ‘similitude’ between a Winterthur painted tile and Emblem XV from Michael Maier’s ‘Atalanta Fugiens’. Why? Because the potter is the emblem of the alchemist. The explanation lies in the discourse of Emblem XV.

Motto: ‘Let the work of the Potter, consisting of dryness and moisture, instruct you.’

The Discourse:

‘As this terrestrial Orb is made into one Round Body by a complication of Earth and Water, so likewise the Potter’s work seems to be compounded of the same particular Elements; that is, the Dry and the Moist, so that one may temper the other. For if the Earth should be without Water and no Ocean, Sea, Lake, River or Fountain should be near it, the earth could bring forth nothing of itself but must perpetually remain unfruitful. So if water should not be received into the cavities of the Earth but stand round about it, it would easily cover the whole face of it and so it would remain uninhabitable. But one entering amicably into the other, and Water moderating the dryness of the Earth and Earth the moisture of the Water, by a mutual commixture the Fruitfulness and advantages of both elements do very speedily appear.

In like manner, the Potter mixes Clay with Water, and that so he may make the masse tractable which he shapes upon his wheel, and he sets it in warm Air so it may dry leisurely. Then he adds the Violence of Fire, that his vessels may be well hardened and condensed into a durable Stone, which can resist both Water and Fire. So the Philosophers say we must proceed in the natural work, and they therefore set the Potter before us as an example; for it is certain as to the dry and moist, that is the earth and water, that they have a very great Affinity. However, there is also no doubt they have many differences in their way of Coction and in the matter and form of the Elements that are to be compounded. For the Potter’s Vessels have a Form that is artificial, but the Philosophic Tincture has one that is altogether Natural and so much Nobler than Theirs, as also the matter of it is more excellent than theirs. Each of them is indeed the Work of Earth, but there is nothing said to be in the Philosophical, which hath not ascended and attained to the Heaven of Air, whereas in the other a thick and feculent Earth is predominant. The effect of both is a Stone- this a Common, that a Philosophical one.’

***

Source: Extract from Michael Maier’s

‘Atalanta Fugiens’, Emblem XV.

Reference English translation:

The De Jong Edition 

*

More about

Michael Maier here 

*

Above Pictures source

and more about the Winterthur kiln and tiles

at this very informative and interesting site here

This entry was posted in Semboller / Symbols, Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to The Potter / Çömlekçi

 1. Çömlekçi

  Bu yazıda bir Winterthur çinisi ve Michael Maier’in ‘Atalanta Fugiens’ adlı eserinde yer alan XV. Amblemin arasındaki ‘benzerliği’ ele alıyoruz. Neden mi? Çünkü çömlekçi simyacının amblemidir. Açıklama XV. Amblemin tasvirinde saklıdır.

  Parolası: ‘Çömlekçinin kuruluk ve nemlilikten oluşan çalışmasını bırak sana öğretsin.’

  Tasvir:

  Nasıl ki bu dünyasal küre toprak ve suyun karışımıyla yuvarlak bir beden oluşturduysa benzer bir şekilde çömlekçinin çalışması da aynı elementlerden, yani birbirini kıvama getirebilecek niteliğe sahip olan kuru ile nemliden oluşuyor gibi gözükmektedir. Dünya susuz olup yakınında okyanus, deniz, göl, nehir veya dağ da olmasaydı o zaman toprak kendinden bir şey üretemeyip daima bereketsiz olacaktı. Su, dünyanın oyuklarına alınmayıp üzerinde yayılsaydı kolayca tüm yüzeyini kapsar ve böylelikle onu yaşanmaz kılardı. Ancak biri dostça diğerine nüfuz ettiğinde, su toprağının kuruluğunu, toprak ise suyun nemini yumuşattığında bu karışımla her iki elementin verimlilik ve üstünlükleri çok hızlı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

  Benzer şekilde çömlekçi kille suyu karıştırıp onu işlenebilir hale getirmektedir. Ayrıca kütleye çarkının üzerinde şekil verip onu sıcak havayla temas ettirdiğinde kütle yavaş yavaş kurumaktadır. Devamında ona ateşin şiddetini eklemekte olup su ve ateşe karşı koyabilecek aletlerinin katılaşmasını ve dayanıklı bir taşın oluşması üzerine yoğunlaşmasını amaçlamaktadır. Filozofların dediği gibi doğal çalışmada ilerlemeliyiz, bu yüzden çömlekçiyi bir örnek olarak göstermektedirler. Kuru ve nemlinin, toprak ve suyun yüksek derecede benzeşmesi söz konusudur. Ancak şüphesiz ki fırında pişirme süreçlerinde, elementlerinin birleşecek olan madde ve şekillerinde birçok farklılık vardır. Çömlekçinin aletleri yapay bir şekle sahiptir ancak felsefi tentür hem doğal hem de, maddesi diğerlerinkinden daha mükemmel olduğu için, onlardan çok daha asildir. Her biri toprağın eseridir, ancak felsefi olanda havanın göğüne yükselip ulaşamayan yoktur, diğerinde ise kaba ve tortulu toprak baskındır. Her ikisinin sonucu bir taştır – biri sıradan bir taş, diğeri ise felsefi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s