Anna Kingsford: ‘Hymn to Hermes’ / ‘Hermes’e Övgü’

Polidoro da Caravaggio, Mercurius

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

 1. A moving light between heaven and earth; as a white cloud assuming many shapes;
 2. He descends and rises, he guides and illumines, he transmutes himself from small to great, from bright to shadowy, from the opaque image to the diaphanous mist.
 3. Star of the East conducting the Magi; cloud from whose midst the holy voice speaketh; by day a pillar of vapour, by night a shining flame.
 4. I behold thee, Hermes, Son of God, slayer of Argus, archangel, who bearest the rod of knowledge, by which all things in heaven or on earth are measured.
 5. Double serpents entwine it, because as serpents they must be wise who desire God.
 6. And upon thy feet are living wings, bearing thee feerless through space and over the abyss of darkness; because they must be without dread to dare the void and the deep, who desire to attain and to achieve.
 7. Upon thy side thou wearest a sword of a single stone, two edged, whose temper resisteth all things.
 8. For they who would slay or save must be armed with a strong and perfect will, defying and penetrating with no uncertain force.
 9. This is Herpe, the sword which destroyeth demons; by whose aid the hero overcometh, and the saviour is able to deliver.
 10. Except thou bind it upon thy thigh thou shalt be overborne, and blades of mortal making shall vail against thee.
 11. Nor this all thine equipment, Son of God; the covering of darkness is upon thine head, and none is able to strike thee.
 12. This is the magic hat, brought from Hades, the region of silence, where they are who speak not.
 13. He who bears the world on his shoulders shall give it to thee, lest the world fall on thee, and thou be ground into powder.
 14. For he who has perfect wisdom and knowledge, he whose steps are without fear, and whose will is single and all pervading;
 15. Even he must also know how to keep the divine secrets, and not to expose the holy mysteries of God to the senses of the wicked.
 16. Keep a bridle upon thy lips, and cover thys head in the way of battle.
 17. These are the four excellent things,-the rod, the wings, the sword, and the hat.
 18. Knowledge, with thou must gain with labour: the spirit of holy boldness, which cometh by faith in God; a mighty will, and a complete discretion.
 19. He who discovers (uncover, discloses) the holy mysteries is lost.
 20. Go thy way in silence, and see thou tell no man.

Jean-Baptiste Pigalle, Mercure

***

Source:

'Clothed with the Sun'_Anna Kingsford

From Anna Kingsford‘s

‘Clothed with the Sun’,

page 236 / 237

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to Anna Kingsford: ‘Hymn to Hermes’ / ‘Hermes’e Övgü’

 1. Hermes’e Övgü

  1. Yer- ve gökyüzü arasında hareket eden bir ışık; birçok şekle giren beyaz bir bulut gibi;
  2. O iner ve çıkar, yönlendirir ve aydınlatır, kendini küçükten büyüye, parlaktan gölgeliye, mat bir imgeden donuk bir sise dönüştürür.
  3. Mecusileri yönlendiren Doğu Yıldızı; ortasından ilahi sesin yükseldiği bulut; gündüz vakti buğulu bir kolon, gece ise ışık saçan bir alev.
  4. Yer- veya gökyüzündeki her şeyi ölçen bilgi asasını taşıyan Hermes, Tanrı’nın Oğlu, Argus’un katili, baş melek, seni görüyorum.
  5. Çift yılan onu sarmalamış, çünkü yılan olarak Tanrı’yı arzulayan bilge olmalıdırlar.
  6. Ve ayaklarında kanatlar yaşar, seni mekan ve karanlığın uçurumundan korkusuzca geçiren; çünkü onlar boşluğu ve derinliği ürkmeden göze alıp erişmeyi ve başarmayı arzu etmeliler.
  7. Yanında tek bir taştan oluşan, öfkesi her şeye karşı koyan iki uçlu kılıcı taşıyorsun.
  8. Öldüren veya kurtaranlar güçlü ve mükemmel olan, meydan okuyup belirsiz bir kuvvetle nüfuz eden bir iradeyle zırhlanmış olmalılar.
  9. Bu Herpe’tir, iblisleri yok eden, yardımı sayesinde kahramanın olayların üstesinden geldiği ve kurtarıcının sonuca vardığı kılıçtır.
  10. Onu uyluğuna bağlarsan alt edilip, ölümlülerin yaptığı bıçaklara yenilirsin.
  11. Aletlerinle ilgili fazlası var, Tanrı’nın Oğlu; karanlığın örtülmesi başındadır, kimse sana saldıramaz.
  12. Bu, sükûnetin bölgesi olan Hades’ten getirilen büyülü bir şapkadır, orada hiç kimse konuşmaz.
  13. Dünyayı omuzlarında taşıyan kimse onu sana vermeli, böylece dünya üzerine düşüp seni toz haline getirmez.
  14. Çünkü o mükemmel bir bilgeliğe ve bilgiye sahiptir, adımları korkusuzca atar, iradesi tek olup her şeyi etkiler;
  15. Ancak o bile ilahi sırları nasıl saklı tutması gerektiğini, Tanrı’nın kutsal gizemlerini hainlerin duyularına teşhir etmemesi gerektiğini bilmeli.
  16. Savaş yolunda dudaklarını dizginle ve başını ört.
  17. Dört harika şey var – asa, kanatlar, kılıç ve şapka.
  18. Bilgi çaba ile elde edilmeli: kutsal cesaretin ruhu Tanrı’ya imanla geliyor; yüce bir irade ve eksiksiz bir ağız sıkılığı.
  19. Kutsal gizemleri keşfeden (ortaya çıkaran, ifşa eden) kaybolur.
  20. Yolunu sükûnetle yürü ve onları kimseye söyleme.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s