A Wee Bit About The Crow / Karga Hakkında Biraz Bilgi Paylaşımı


1523830749896

Engravings from the alchemical tradition, showing the crow among others birds.

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

Contrary to the common opinion that regards crows as maleficent beings, bad omen and symbols of selfishness, bringer of plagues and devourers of cadavers, symbolizing failure in duties and procrastination, indiscretion and gossip, the hermetic tradition takes quite a different look at them that may be classified into three levels of interpretation:

 1. In the alchemical process, the crow represent the first stage, ‘nigredo’, the black work of putrefaction. The blackness of this stage took the name of ‘Corvus’, Raven or Crow. ‘One must wash seven times the head of the crow’ (Mylius, Philosophia Reformata). In the engraving of the ninth key of Basile Valentin, you see the crow, followed by the eagle, the peacock and the swan, all symbols of the stages of the great art. In our studies, at the Scola Hermetica, as the shovel of the Fool arcana indicates, at the start of our journey of self-discovery, we start digging our earth, uncovering a whole inner world we mostly have no consciousness about. The crow represents the power that helps us go through this inner transformation.
IMG_2106

An engraving from ‘Dupuis s’Origine de tous les Cultes’, describing a Mithraic scene and showing the crow participating in its symbology.

 1. In the cult of Mithra, the rites are a deep dream-like journey through seven levels, each revealing aspects and attributes of the seven planets. The priests of the start level are called: ‘Sacred Crows’ and present to the candidate a crown suspended to the tip of a dagger. The candidate has to refuse it, as shocked, and say: ‘Mihir (Mithra) is my crown!’. The journey went from level to level of perfection the planets represents, each in their own specifics, each gifting the candidates with their specific virtues. The diet was very strict and the training to prepare for such rites was very demanding and severe. Only a very few usually succeed, proving their worth in completing the whole process, and become, in turn, the guides and mentors of a new generation of candidates to initiate. So, the crow is associated with the idea of discrimination, being the door to the inner senses and especially, predilection that helps us map our journey from personal towards community development.
Sidney_Hall_-_Urania's_Mirror_-_Noctua,_Corvus,_Crater,_Sextans_Uraniæ,_Hydra,_Felis,_Lupus,_Centaurus,_Antlia_Pneumatica,_Argo_Navis,_and_Pyxis_Nautica

The constellation of the Crow and the Cup, within the constellation of the Hydra.

 1. And finally, the Corvus constellation represents Apollo’s sacred bird in Greek mythology. The crow represents a part of the constellation of Hydra, together with the Cup. Both stand as smaller constellations within the greater region of the Hydra. Located on a surface spanning over 3 signs of the zodiac, Cancer, Lion and Virgo. The crow here is associated with the water element, the finding of water and especially rain. It is also associated to the planet Mars and Saturn.

Modern symbols for the constellations

of Hydra, Crow and Cup, designed by Denis Moskowitz.

More here

***

This entry was posted in Sanat & Medya / Art & Media. Bookmark the permalink.

2 Responses to A Wee Bit About The Crow / Karga Hakkında Biraz Bilgi Paylaşımı

 1. Karga Hakkında Biraz Bilgi Paylaşımı

  [1. Resim: Başka kuşların arasında kargayı gösteren Simya Geleneği ’ne ait bir gravür.]

  Kargaları zarar veren, hayra alamet olmayan, bencilliğin sembolü olan, vebayı beraberinde getiren, kadavra yiyici olan, görevlerde başarısızlığı simgeleyen, ertelemeye, patavatsızlığa ve dedikoduya işaret eden varlıklar olarak gören ortak anlayışın aksine hermetik gelenek kargaları üç yorum seviyesinde sınıflandırılabilecek farklı bir bakış açısıyla ele alır:

  1.Simyasal süreçte karga çürüme olarak nitelendirilen ilk seviyeyi, kara çalışma ‘nigredo’yu temsil eder. Bu aşamanın siyahlığı ‘Corvus’, Kuzgun veya Karga’nın adını almıştır. ‘Karganın başı yedi kez yıkanmalıdır’ (Mylius, Philosophia Reformata). Basile Valentin’in dokuzuncu anahtar gravüründe büyük eserin aşamalarını sembolize eden kargayı, sonrasında sırasıyla kartalı, tavuskuşunu ve kuğuyu görürüz. Scola Hermetica çatısı altındaki çalışmalarımızda öz-keşif yolculuğun başlangıcı olan Deli-Abdal kartındaki kürekle çoğu zaman bilincinde olmadığımız içsel bir dünyayı açığa çıkarmak üzere toprağımızı kazırız. Karga bu içsel dönüşümden geçebilmemiz için bize yardım eden gücü temsil eder.

  [2.Resim: ‘Dupuis s’Origine de tous les Cultes’ adlı eserde yer alan bu gravürde Mitra Gizemlerinden bir sahne yer alıp, sembolojisine katkıda bulunan bir kargayı gösterir.]

  2.Mitra Gizemlerinde ayinler her biri bir gezegenin yönünü ve özelliğini açığa çıkaran yedi seviyede yapılan rüya gibi bir yolculuktur. Başlangıç seviyesindeki rahiplere ‘İlahi Kargalar’ adı verilirdi ve adaya hançer ucuna asılı bir taç sunulurdu. Şaşkına dönmüş aday onu ret edip ‘Mihir (Mitra) tacımdır!’ demeliydi. Yolculuk gezegenlerin temsil ettiği bir tamamlama seviyesinden diğerine geçerdi, her bir gezegen kendine özgü erdemini adaylara bahşederdi. Rejim katıydı, söz konusu ayinlere hazırlanmak üzere alınan eğitim talepkar ve ağırdı. Genellikle sadece az sayıda aday tüm süreci tamamlayıp başarılı olurdu ve karşılığında inisiye edilecek olan yeni nesil adayların rehber ve mentorları olurdu. Burada karga ayrıştırma fikrini ortaya koyup içsel duyulara açılan kapıdır. Özellikle kişisel gelişimden toplumsal gelişime giden yolculuğumuzun haritasını çıkarmak üzere bize yardım eden yeğleme duyusu (ç.n. İngilizce’de ‘predilection’, lehimize olan şeyleri sezgisel olarak hissedebilme yetisi).

  [3.Resim: Hydra takımyıldızı içinde Corvus – karga – ve Crater – kupa – takımyıldızı.]

  3.Son olarak Corvus takımyıldızı Apollo’nun Yunan mitolojisindeki kutsal kuşunu temsil eder. Kupa ile birlikte Karga Hydra takımyıldızının bir bölümünü temsil eder. Her ikisi de daha küçük takımyıldızları olup Hydra’nın daha büyük bölgesinde yer alır. Zodyak’ın 3 burcu olan Yengeç, Aslan ve Başak’ın üzerinde yayılan bir yüzeyde yer alır. Karga su elementi, suyun özellikle yağmurun bulunmasıyla, aynı zamanda Mars ve Satürn gezegenleriyle ilişkilendirilir.

  [4.Resim: Denis Moskowitz tarafından tasarlanan modern Hydra, Karga ve Kupa takımyıldızı sembolleri.]

 2. Pingback: A Wee Bit About The Crow / Karga Hakkında Biraz Bilgi Paylaşımı — | tabletkitabesi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s