Oswald Wirth: The Tenets of Hermetic Medicine / Hermetik Tıbbın İlkeleri

livre-4-bestiaire

Illustration by Louis Charbonneau-Lassay’s in ‘Le Bestaire du Christ’, page 796.

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

Part 1-Opening

The Septenary

Sulfur, Mercury and Salt correspond in the human personality to what we would call, Spirit-Soul and Body. Being purely activity, the Sulfur-Spirit act upon the passivity of the Salt-Body only through the intermediary of the Mercury-Soul, that is relatively passive towards the Spirit, but active towards the Body.

*

In order for balance to exist, therefore health, a normal functioning, the three principles must harmonize within the person. If we represent each of them by a circle, we get, by the mutual interpenetration of each of these three circles until the meeting of their centers, the diagram of the septenary constitution of Man.

The tenets of Hermetic Medicine-01a

*

The interference of the three circles generates a combination of the Spirit and the Soul, we could call: Animic Spirit or Spiritual Soul. Penetrating the Body, Spirit develops there the Corporeal Spirit, to which the Soul when entering the Body gives as an echo, the Corporeal Soul. There is a space in the center, where Spirit, Soul and Body blend to create the Etherical Body or Astral Body, the Linga Sharira of (modern) Theosophy. It is from this knot of the personality that which everything resonates. Fulfilling the role of intermediary, this fluidic knot is assimilated to the god Mercury of the Mythology, and among the metals, quick-silver is attributed to it. The other planets-metals are as follow:


Ethereal Soul, Silver, Moon, Diana, Manas.


Animic Spirit or Spiritual Soul, tin the lightest of the metals, Jupiter united to Juno, Buddhi.


Corporeal Spirit, Iron, Mars, Kama Rupa.


Corporeal Soul, copper, Venus, Prana or Jiva.


Body, Lead, Saturn, Rupa.


 

The Spiritual Sun stands for the divine Light, that without fail shine upon our personality, more specially, or animic Spirit, to which our Jupiterian consciousness corresponds; what in us commands truly comes from the Spirit and the Soul- shaper of our feelings and ideal images, from which we think and we remember our souvenirs. From our corporeal Spirit are born the strong impressions, sometimes intense, that stimulates our mobility. The corporeal Soul, tends to manage the vitality that protects the sensibility. As for the corporeal body, it is the foundation of the vital structure. Without its density, no work would be accomplished, the Spirit would lack a base of operation and the Soul would vanish into the infinite.

*

To the septenary of the planets-metals is linked the symbolism of the fundamental colors: Red, blue, yellow and their derived colors: violet, green, orange. Red is given to the circle of the Spirit, Blue to the circle of the Soul, and yellow to the circle of the Body. Therefore, violet becomes the color of the animic Spirit, green that of the corporeal Soul, and orange that of the corporeal Spirit, white that of the mercurial etheric body, and black is that of the pervading Chaos, that is not luminously organized.

The tenets of Hermetic Medicine-07a

*

Tradition teaches us to distinguish seven planetary types, the influence of which the personality is determined. It is possible to graphically determine seven analogue types in moving one of the three circles that represents Spirit, Soul and Body.

ermitaño

(To be continued…)

Towards

Part 2-First 3 types

 *

Source:

By Oswald Wirth

Oswald Wirth

Translated from the French from ‘Notions elementaire d’Hermetisme’, Le Septenaire, page 126 to 131. In ‘Le Symbolisme Hermetique’, Dervy Livre_1969 Edition.

*

More about Oswald Wirth here

 

 

 

This entry was posted in Sanat & Medya / Art & Media. Bookmark the permalink.

3 Responses to Oswald Wirth: The Tenets of Hermetic Medicine / Hermetik Tıbbın İlkeleri

 1. 1.Bölüm, Giriş

  Yedili Yapı

  Sülfür, Cıva (Merkür) ve Tuz insanın yapısındaki Tin, Ruh ve Beden ile eş duyumludur. Tamamen aktif olan Sülfür-Tin, Tin’e karşı edilgen ancak Beden’e karşı etken olan Merkür-Ruh aracılığıyla Tuz-Beden’in pasif yapısına etki eder.

  Dengenin, yani sağlığın, normal bir işlevin var olabilmesi için söz konusu üç ilke insanın içinde bir uyuma kavuşmalıdır. Her birini bir çemberle temsil edersek ve bu çemberler merkezleri buluşana dek iç içe geçerse, o zaman insanoğlunun yedili yapısını elde ederiz.

  Üç çemberin birbirine nüfuz etmesiyle Tin ve Ruh ’un bir birleşimi ortaya çıkar: buna Animik Tin veya Spiritüel Ruh deriz. Bedene nüfuz eden Tin orada Maddesel Tin’i geliştirir, Bedene nüfuz eden Ruh ise bu girişime Maddesel Ruh’u meydana getirerek cevap verir. Ortada ise Tin, Ruh ve Bedenin harmanlanarak Eterik veya Astral Bedeni yaratan bir alan vardır, bu bedenin (modern) teosofide karşılığı Linga Sharira’dır. Kişiliğin bu düğümünden her şey yankılanır. Aracı rolünü üstlenen bu akışkan düğüm mitolojide Merkür tanrısıyla, metallerin arasında ise cıva ile özdeşleştirilir. Diğer gezegen-metaller ise aşağıdaki gibidir:

  • Saf Tin, rüşvete tabi olmayan Altın, Güneş, Apollo, Atma.
  • Eterik Ruh, Gümüş, Ay, Diana, Manas.
  • Animik Tin veya Spiritüel Ruh, metallerin en hafifi olan kalay, Juno ile birleşen Jüpiter, Buddhi.
  • Maddesel Tin, Demir, Mars, Kama Rupa.
  • Maddesel Ruh, Bakır, Venüs, Prana veya Jiva.
  • Beden, Kurşun, Satürn, Rupa.

  Spiritüel Güneş şüphesiz kişiliğimize, daha doğrusu Jupiterian bilinçle eş duyumlu olan animik Tinimize ışık tutan kutsal Işığı temsil eder; o, hislerimize ve ideal imgelere şekil veren, düşünmemizi sağlayan ve anılarımızı hatırlatan Tin ve Ruh ’tan gelir. Maddesel Tin’den güçlü, bazen hareketliliğimizi uyaracak kadar yoğun olan izlenimler doğar. Maddesel Ruh hassaslığı koruyan canlılığı yönetmeye meyillidir. Maddesel Beden ise canlı yapının temelidir. Yoğunluğu olmaksızın hiçbir iş sonuca ulaşmazdı, Tin kendi operasyonunu gerçekleştiremeyip Ruh sonsuzluğa kaybolurdu.

  Gezegen-metallerin yedili yapısı ana renklerin sembolizmiyle bağlantılıdır: Kırmızı, mavi, sarı ve ara renkler: mor, yeşil, turuncu. Kırmızı Tin’in çemberiyle, Mavi Ruh’un çemberiyle ve sarı Beden’in çemberiyle gösterilmektedir. Buna göre mor Animik Tin’in, yeşil Maddesel Ruh’un ve turuncu Maddesel Tin’in, Beyaz Merkurian Eterik Bedenin, siyah ise organize olmayan, yayılan Kaosun rengidir.

  Gelenek bize yedi gezegenin etkisi altında kalan kişilikleri ayırt etmeyi öğretir. Şekilsel olarak da Tin, Ruh ve Beden’e ait üç çemberden bir tanesini hareket ettirerek yedi farklı tip yaratmak mümkündür.

  Devam edecek…

  2. Bölüm, İlk Üç Tip.
  3. Bölüm, Son Üç Tip.
  4. Bölüm, Kapanış

  Kaynak: ‘Notions elementaire d’Hermetisme’, Le Septenaire (126-131.sayfa), kitabın adı ‘Le Symbolisme Hermetique’, yayınevi Dervy Livre (1969).

 2. Pingback: Oswald Wirth: ‘The Tenets of Hermetic Medicine’ – Part 2/ |

 3. Pingback: Oswald Wirth: ‘The Tenets of Hermetic Medicine’ – Part 4 / ‘Hermetik Tıbbın İlkeleri’ – 4.Bölüm |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s