Oswald Wirth: ‘The Tenets of Hermetic Medicine’ – Part 2/ ‘Hermetik Tıbbın İlkeleri’ – 2.Bölüm

The tenets of Hermetic Medicine-Part 02a

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

Part 2-The First 3 Types

 

Type 1: The Maker

The tenets of Hermetic Medicine-03a

It happens that when we lift up the corporeal circle, so to have it tread into the normal area of the two others. Mercury, Venus and Mars are privileged at the expense of Jupiter, Saturn, the Sun and the Moon. We are here in the presence of a very accentuated individuality, due to the astral body (Mercury) getting an abundance of vitality (Venus), that is used by an impatient manner acting compulsively (Mars). To thrash about, tirelessly act to satisfy demanding passions, at the same time deploying a great practical intelligence, this would be the characteristic of such an impetuous and lively nature. The weakness of the animic Spirit (Jupiter) will translate into a lowering of the concerns and conscience; diminution of materiality (Saturn) will also bring a lack of positivity and  physical strength. The functioning body will get quickly exhausted. There will be more martial energy (Mars) than Solar ideality and more coarse sensuality (Venus) than pure feelings (Moon).

 

Type 2: The Dreamer

The tenets of Hermetic Medicine-03b

To the agitated, hyper-active type is opposed to the phlegmatic whose corporeal circle is withdrawn. Therefore, Mercury, Mars and Venus don’t really have an influence, so much that the personality (Mercury) fades away, the instincts (Mars) are tamed and vitality (Venus) remains languid. On the opposite side, the large functioning body (Saturn) works peacefully, without any fever; it becomes numb but obeys to the conscience (Jupiter) whose domain has widened a lot to the expense of the synthetic personality (Mercury). A beautiful ideality (Sun) and a good sentimental and dreamy soul (Moon) are connected to this thick body, more or less inert.

 

Type 3: The Peaceful

 The tenets of Hermetic Medicine-04a.jpg

Let’s now push the circle of the Soul in the direction of Mars, whose domain is notably reduced in favor of Mercury, with gains for Jupiter and Venus at the expense of the Spirit (Sun) and the body (Saturn). It is here a strong personality in its core (Mercury), ruled by a rationally (Sun) lit conscience and benefits of a generous vitality, altruist fluids but shy, fearful, not daring to act due to a lack of martial initiative and energy (Mars). Sentimentality being neglected is fading into pity, full of sympathy, but in reality, dry. Spirit (Sun) loses in lucidity, and the functioning body (Saturn) becomes too sensitive and unwilling to make efforts.

 

The tenets of Hermetic Medicine-part 02bis 2

(To be continued)

Towards part 1

Towards part 3

***

Original text in French:

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters. Bookmark the permalink.

4 Responses to Oswald Wirth: ‘The Tenets of Hermetic Medicine’ – Part 2/ ‘Hermetik Tıbbın İlkeleri’ – 2.Bölüm

 1. 2.Bölüm – İlk Üç Tip

  Tip 1: Eyleme Geçen

  Maddesel çemberin kaldırılıp diğer iki çemberin normal alanına girmesiyle oluşur. Merkür, Venüs ve Mars, Jüpiter, Satürn, Güneş ve Ay’ın pahasına ayrıcalıklıdır. Dürtü etkisiyle sabırsızlıkla hareket eden bir tavır (Mars) tarafından kullanılan, canlılık anlamında bereket kazanan (Venüs) astral beden (Merkür) sayesinde buradaki bireyselliğin varlığı oldukça vurgulanmıştır. Telaş etmek, talepkâr tutkuları karşılamak için yorulmaksızın hareket etmek, aynı zamanda inanılmaz pratik bir zekâya sahip olmak bu aceleci ve canlı tabiatın tipik özellikleridir. Animik Ruhu’nun (Jüpiter) güçsüzlüğü, endişelerin ve vicdanın indirgenmesi anlamına gelecektir; maddeliğin azalması (Satürn) da pozitiflik ve fiziksel güç anlamında eksikliği beraberinde getirecektir. İşlevini yerine getiren beden çabuk yorulacaktır. Saf duygulardan (Ay) çok kaba bir duygusallık (Venüs), Güneş idealitesinden çok savaş enerjisi (Mars) olacaktır.

  Tip 2: Hayalci

  Tedirgin ve hiper-aktif tip, maddesel çemberi geri çekilen flegmatik tipin karşısında yer alır. Bu nedenle, Merkür, Mars ve Venüs’ün bir etkisi yoktur, hatta o kadar yoktur ki kişilik (Merkür) kaybolur, içgüdüler (Mars) evcilleştirilir ve canlılık (Venüs) durgun kalır. Diğer taraftan büyük işlevini yerine getiren beden (Satürn) huzurlu bir şekilde, telaş olmaksızın çalışır; uyuşmuş hale gelir, ancak alanı, sentetik kişilik pahasına (Merkür) fazlaca genişlemiş olan vicdana (Jüpiter) boyun eğer. Güzel bir idealite (Güneş) ve duygusal ile hayalci bir ruh (Ay) bu az çok atıl olan kalın bedene bağlıdır.

  Tip 3: Sakin

  Şimdi ise Ruhun çemberini özellikle Merkür’ün lehine alanı daraltılan Mars’ın yönüne kaydıralım. Tin (Güneş) ve bedenin (Satürn) pahasına bu durumdan Jüpiter ve Venüs kazançlı çıkmaktadır. Burada rasyonel (Güneş) aydınlanmış bir vicdan ve cömert bir canlılığın, fedakar akışkanların yararları tarafından yönetilen, ancak utangaç, ürkek, savaşçı bir inisiyatif alma ve enerji (Mars) yoksunluğundan dolayı hareket etmeye cüret etmeyen, özünde güçlü bir kişilik (Merkür) var. İhmal edilen duygusallık sempati dolu, ama aslında kuru olan bir acıma duygusuna dönüşmektedir. Tin (Güneş) sağduyusunu kaybeder ve işlevsel beden (Satürn) fazlasıyla hassas olup çaba göstermeye niyetli değildir.

  (devam edecek)

  – İngilizce metninden 1. ve 3. Bölüme, ayrıca kapanışa geçiş yapabilirsiniz.

 2. Pingback: Oswald Wirth: ‘The Tenets of Hermetic Medicine’ – Part 3 / ‘Hermetik Tıbbın İlkeleri’ – 3.Bölüm |

 3. Pingback: Oswald Wirth: The Tenets of Hermetic Medicine / Hermetik Tıbbın İlkeleri |

 4. Pingback: Oswald Wirth: ‘The Tenets of Hermetic Medicine’ – Part 4 / ‘Hermetik Tıbbın İlkeleri’ – 4.Bölüm |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s