Oswald Wirth: ‘The Tenets of Hermetic Medicine’ – Part 3 / ‘Hermetik Tıbbın İlkeleri’ – 3.Bölüm

The tenets of Hermetic Medicine-Part 03a

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

Part 3 – The Last 3 Types

 

Type 4: The Conqueror

 The tenets of Hermetic Medicine-04b.jpg

The opposite operation makes Mars tread upon Mercury; Jupiter and Venus lose themselves what the Soul (Moon), the Spirit (Sun) and the Body (Saturn) gain. This time, the activity (Mars) becomes devouring; it doesn’t act blindly, as it is lit by a reason (Sun) that is not paralyzed by any qualms of the conscience; it is served by a strong functioning Body (Saturn) without any sensibility excess; on the other hand, the Soul (Moon) is busy with the most ambitious dreams.

 

Type 5: The Egoist

The tenets of Hermetic Medicine-05a.jpg

The circle of the Spirit (Sun) is pushing back Venus, thus reinforcing the core of the personality (Mercury), and also the domains of Jupiter and Mars; but the Spirit (Sun), the Soul (Moon) and the Body (Saturn) bear the weakening of their own specific individual influence. Here our character feels it is somebody; bright, gifted and with a lot of strength for action. It works ceaselessly to satisfy its Jupiterian ambition, but lacks sensibility (Venus), so much that it uses its body stingily vitalized. Its clarity of judgment (Sun) is defective and its dreams (Moon) are troubled by its ambitious aspirations.

 

Type 6: The Altruist

 The tenets of Hermetic Medicine-05b.jpg

Spirit (Sun) getting out of the way, allows the hegemony of Venus treading over Mercury; then Jupiter and Mars cede to the Soul (Moon) and to the Body (Saturn). Tenderness, goodwill, affection (Venus) overshadow the central self (Mercury); ambition (Jupiter) is sentimentalizing and the active impulses (Mars) are moderated in favor of the functioning body (Saturn). The dreams (Moon) are selfless and the light of a higher idealism is spreading around the personality, which became shining by its generosity.

 

The tenets of Hermetic Medicine-part 03bis 2

(To be continued)

Back to Part 2

Towards part 4 – Closing

***

Original text in French:

 

 

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters. Bookmark the permalink.

3 Responses to Oswald Wirth: ‘The Tenets of Hermetic Medicine’ – Part 3 / ‘Hermetik Tıbbın İlkeleri’ – 3.Bölüm

 1. Oswald Wirth -‘Hermetik Tıbbın İlkeleri’

  3.Bölüm – Son Üç Tip

  Tip 4: Fetheden

  Karşıt hareket Mars’ın Merkür’ü ezmesine neden olur; Jüpiter ve Venüs kendilerinde kaybettiklerini Ruh (Ay), Tin (Güneş) ve beden (Satürn) kazanır. Bu sefer aktivite (Mars) yiyip bitirici oluyor; vicdanın çekincelerinden felce uğramayan mantık (Güneş) ile aydınlatıldığından körü körüne eyleme geçmez; aşırı bir duyarlılık olmadan güçlü bir şekilde işleyen beden (Satürn) ona hizmet eder; diğer taraftan Ruh (Ay) en iddialı rüyalarla meşguldür.

  Tip 5: Egoist

  Ruh’un çemberi (Güneş) Venüs’ü geri itiyor, böylece kişiliğin özünü (Merkür) ve Jüpiter ile Mars’ın bölgelerini güçlendiriyor; ancak Ruh (Güneş), Tin (Ay) ve Beden (Satürn) kendilerine özgün bireysel etkilerinin güçsüzleşmesine katlanır. Bu noktada karakterimiz kendinden bir hayli emindir; parlak, yetenekli ve eyleme geçmek için güce sahip olduğunu düşünür. Jüpiteryen tutkusunu tatmin etmek için durmaksızın çalışır, ancak duyarlılıktan (Venüs) yoksun olduğu için amaçsızca canlandırdığı bedenini kullanır. Yargının berraklığı (Sun) kusurludur ve hayalleri (Ay) iddialı özlemlerinden dolayı bulanıktır.

  Tip 6: Özgeci

  Tin (Güneş) yoldan çıkarak egemenliğiyle Venüs’ün Merkür’ü devirmesine izin verir; devamında Jüpiter ve Mars Ruh (Ay) ve Beden’e (Satürn) teslim olur. Şefkat, iyi niyet, sevgi (Venüs) öze gölge düşürür (Merkür); hırs (Jüpiter) duygusallaşır ve aktif dürtüler (Mars) işleyen Beden’in (Satürn) lehine yumuşatılır. Rüyalar (Ay) özgecil olup daha yüksek idealizmin ışığı cömertliğiyle parıldayan kişiliğin etrafında yayılır.

  (Devam edecek)

 2. Pingback: Oswald Wirth: ‘The Tenets of Hermetic Medicine’ – Part 2/ ‘Hermetik Tıbbın İlkeleri’ – 2.Bölüm |

 3. Pingback: Oswald Wirth: ‘The Tenets of Hermetic Medicine’ – Part 4 / ‘Hermetik Tıbbın İlkeleri’ – 4.Bölüm |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s