Oswald Wirth: ‘The Tenets of Hermetic Medicine’ – Part 4 / ‘Hermetik Tıbbın İlkeleri’ – 4.Bölüm

The tenets of Hermetic Medicine-Part 04bis

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

Part 4 – Closing

The Strictly Normal Individual

These were only six types, but they gather around a seventh, corresponding to the person ideally balanced, the model person, adamic in its qualities, realizing the perfect association of the Spirit (Sun), the Soul (Moon) and Body (Saturn), or of the Sulfur, the Mercury and the Salt.

*

Human individual may get close to this type, generalization of which would be detrimental, because it is good that we are differentiated and specialized according to the task upon us all. We ought not to stray too far from the human norm, because an excess of differentiation would makes us in-human. To stay in the just balance, we should avoid any deforming exaggerations, we should correct our character in taking model in those of our kind, remarkable for their wisdom, that is their risk weighting.

*

We ought not to take an exaggerated importance in to the graphical determination we just sketched. They can be subject to other interpretations, as nothing ought to be absolute in such field. Constructions of such, still present the advantage of helping the mind to discover certain relationships and allow the doctor to go back to the root of the morbid unbalances. In the time of psychoanalysis, such suggestive diagrams are not to be rejected.

*

What can be logically deduced from a conventional diagram, would never in deed be comparable in importance with the planetary types. We will not here get in the study of this septenary that is more belonging to the astrological symbolism, of which we will devote a special volume that will be a follow-up to our ‘Hermetic Symbolism’.

The end.

The tenets of Hermetic Medicine-Part 04a

***

Back to Part 3

Back to Part 2

Back to Part 1

***

Original text in French:

The tenets of Hermetic Medicine-06.jpg

 

 

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters. Bookmark the permalink.

1 Response to Oswald Wirth: ‘The Tenets of Hermetic Medicine’ – Part 4 / ‘Hermetik Tıbbın İlkeleri’ – 4.Bölüm

 1. Oswald Wirth -‘Hermetik Tıbbın İlkeleri’

  4.Bölüm – Kapanış: Tam Anlamıyla Normal Birey

  Bunlar sadece altı tip idi, ancak bunlar ideal bir şekilde dengelenmiş olana karşılık gelen yedinci bir tipte toplanırlar, nitelikleriyle Adem’e benzeyen örnek insan: Tin (Güneş), Ruh (Ay) ve Bedenin (Satürn) mükemmel birleşimini gerçekleştirirler. Veya başka bir deyimle Sülfür, Civa ve Tuz.

  Bireyler bu tip insana yakınlaşabilir, ancak böyle bir genelleme zararlı olabilir. Özellikle bize verilmiş olan göreve istinaden farklı ve uzmanlaşmış olmamız iyidir. İnsan normundan çok uzaklaşmamalıyız, çünkü aşırı bir farklılaşma bizi insanlık dışı yapardı. Doğru dengede kalmak için bizi çirkinleştiren herhangi bir abartıdan kaçınmalı, karakterimizi bilgelikleriyle dikkat çekenleri örnek alarak düzeltmeliyiz.

  Yeni çizdiğimiz grafiksel saptamalara abartılı bir önem atfetmemeliyiz. Böyle bir alanda hiçbir şeyin kesin olmamasıyla birlikte başka yorumlara tabi olabilirler. Yine de bunun gibi yapılar belirli ilişkileri keşfetmesi için akla yardımcı olma ve doktorun marazi dengesizliklerin kökenine geri gitmesine izin verme avantajını sunar. Psikanalize başvurulduğu bu zamanda bu tarz fikir veren diyagramlar reddedilmemelidir.

  Geleneksel bir diyagramdan mantıksal olarak çıkarılabilecek olan bir sonuç hiçbir zaman gezegensel tiplerin önemliyle karşılaştırılamaz. Burada daha çok astrolojik sembolizmi ilgilendiren söz konusu yedili tipinin incelemesine girmeyip, ilerleyen vakitte “Hermetik Sembolizm” kapsamında konuya özel bir yer ayıracağız.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s