Delisle de Sales: ‘Hymn To The Virtue’ / ‘Erdem İlahisi’

 

Ary Scheffer, Heavenly love and Earthly love1850

Ary Scheffer, ‘Heavenly love and Earthly love’_1850.

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

 

‘Thou, that remains despite Brutus’ blasphemy or the outrages of hypocrisy, sublime attribute of the freedom of the intelligence, O virtue! Do you want to bring happiness to the Earth? Then inspire also those who govern it and those who guide it; direct the will of the kings and the philosophers.

*

Show yourself without a veil and without clouds; because, always played by their imagination, they clothe you with strange ornaments and get used then to worship in you, what is not you.

*

Teach to the despot that there is no virtue without freedom; to the citizen, that to obey the laws it is obeying to one’s self; to the superstitious man that piety is not in committing suicide (translator’s note: suicide in a generic meaning. For instance, mortification is a slow suicide); to the philosopher, that he must study the laws of nature in his heart and not in books.

*

Especially, tear up the triple blindfold that fascinates in the people the eye of understanding; may they admire less what they cannot conceive; may they stop objecting to the progress of reason and may they honor more the virtue of obscure men than the brilliant vices of the famous.

*

O virtue! All beings are nothing before you; the goods created by opinion or given by nature unite into you alone. You exist and evil disappears from the Earth.

*

May you direct with the same success my understanding and my will; because all the powers of the soul are subject to you; when i study you, you are a great idea and when i practice you, you are only a great feeling.

*

I would recognize your soft influence, when i am pleased with my soul; when the love of order rises in me to the degree of passion; when i would feel that nature has imprinted in me a great character and that i would dare finish its work.

*

And it is with such a feeling that i would wait without a word and without haste that death comes to strike me; if the heavens prolong my stay, i would bear peacefully, and perhaps with gratitude; if i die before my time, what would i fear? It is Virtue itself that would lay me into the bosoms of nature.’

***

Source: ‘Hymn to the Virtue’

(Hymne a la Vertu)

By Jean-Baptiste-Claude Delisle de Sales

From ‘Philosophie de la Nature’,

tome 3, page 297 and 298.

Delisle de Sales-01.JPG

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Delisle de Sales: ‘Hymn To The Virtue’ / ‘Erdem İlahisi’

 1. ‘Erdem İlahisi’ (Hymn a la Vertue)

  Yazar Jean-Baptiste Claude Delisle de Sales
  Kaynak ‘Philosophie de la Nature’, Cilt 3, 297 ve 298.sayfa

  ‘Sen, Brütüsün dine etmiş olduğu küfre veya ikiyüzlülüğün zorbalığına rağmen zeka özgürlüğünün yüce niteliği olarak kalan erdem! Yeryüzüne mutluluğu mu getirmek istersin? O zaman onu yöneten ve ona rehberlik edenlere de ilham ver; kral ve filozofların iradesini yönlendir.

  *

  Kendini peçesiz ve bulutsuz göster; çünkü her zaman hayal güçleri onlara bir oyun oynar, sana garip süslemeler giydirerek sana ait olmayan yönlerine taptırır.

  *

  Özgürlük olmadan erdemin de olamayacağını zorbaya; yasalara itaat etmenin kendine itaat etmek olduğunu vatandaşa; dindarlığın intihar etmek olmadığını batıl inançlı insana (ç.n.: burada kast edilen genel anlamdaki intihar, örneğin kangren yavaş bir intihardır); doğa yasalarını kitaplardan değil kalbinden öğrenmesi gerektiğini filozofa öğret.

  *

  Özellikle insanlarda kavrayışın bakış açısını etkileyen üçlü göz bağını yırtıp at; kavrayamayacaklarına daha az hayranlık duysunlar; aklın ilerlemesine itiraz etmeyi bıraksınlar ve belirsiz insanların erdemini ünlülerin şahane kusurlarından daha çok onurlandırsınlar.

  *

  Sen, erdem! Tüm varlıklar senin yanında bir hiçtir; fikir tarafından yaratılan veya doğa tarafından verilen ürünler sende, sadece sende birleşir. Sen varken yeryüzündeki kötülük yok olur.

  *

  Aynı başarıyla kavrayışımı ve irademi yönlendirmen dileğiyle; çünkü ruhun tüm güçleri sana tabidir; seni incelediğimde harika bir fikir, seni uyguladığımda sadece iyi bir his olduğunu deneyimliyorum.

  *

  Ruhumdan hoşnut olduğumda; düzen sevgisi içimde tutku seviyesine yükseldiğinde; doğanın bana yüce bir karakter verdiğini ve işini bitirmeye cüret edeceğimi hissettiğimde yumuşak etkini tanırım.

  *

  Ve bu öyle bir duyguyla oluru ki bir kelime olmaksızın ve acele etmeksizin beklerim, ta ki ölüm beni yakalayana denk; gökler buradaki kalışımı uzatırsa huzurla katlanırım, belki minnettarlık duyarak; zamanımdan önce ölürsem neyden korkarım? Erdemin kendisi beni doğanın kucağına yatırır.’

  ***

 2. Pingback: Delisle de Sales: ‘Hymn To The Virtue’ / ‘Erdem İlahisi’ — | tabletkitabesi

Leave a Reply to Green Man's creations Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s