Louis Menard: ‘Julian’s Last Night’ / ‘Julian’ın Son Gecesi’

julian_icon_sm

The Bridegroom of Wisdom: Apotheosis of Julian” by Marianne M Gilchrist.

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

 

Julian

‘Beyond all other gods of heaven and earth

I worship your untamed and immutable power,

Goddess of the old days, lame fate.

This relentless, blind and solitary power

Crushes my pride and my strength, and I see

That we try in vain to escape your inflexible laws.

*

The people loved the yoke that enchained them,

Rome was sleeping in peace on its triumph cart,

Oracles were watching over your regal slumber.

Now, from Fate’s sovereign strength

May you crush Rome’s golden scepter in my hands,

And Sapor will avenge the Franks and the Germans.

*

I have put up straight the altar of the gods of the Nation,

And I perceive already time trampling to its feet

The old deserted temples of my forgotten gods.

To the cult of the past, I have devoted my life.

Soon under its rubble, it will bury me.

The past is dying in me, Victory to the future !

*

The Genie of the Empire

Do not fear the future, thou of which the hands are pure,

O last defender of a deserted cult,

Who wanted to carry on his own shoulders all the withering

Of the old roman world, and cover its filth

With the mantle of your glory and purity.

In vain your enemies have cursed your memory

Wishing it to be execrated through the centuries to come;

The sword is in your hands: Incorruptible history

Will tell how much it took to the lover of glory

Of strength and virtue to not use it.

*

Fortune will strike a wound for a wound

To these new nations now favored,

When their crimes will reach beyond measure.

But a thousand years will pass without washing the insult,

Because Nemesis is slow to avenge the vanquished.

*

O Cesar, you will die under a roman weapon.

Slow paced justice will one day erase

This surname of ‘apostate’ given by hate;

But the world shaken in its fall is taking you with it,

And your forbidden cult with you will perish.

*

And for me, I will follow you because I am the genie

Of Rome and of the Empire; uniting our efforts,

Your enemies, mine, tired of my agony,

Are striving to see the last sun set upon the Nation,

Let’s give them way, Fate demands it, our gods are no more.’

***

Source: Original French from

‘Les rêveries d’un paien mystique’,

by Louis Menard.

Paris- George Cres- 1911.

*

More about Emperor Julian here

and here

 

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters. Bookmark the permalink.

1 Response to Louis Menard: ‘Julian’s Last Night’ / ‘Julian’ın Son Gecesi’

 1. Julian

  ‘Gök- ve yeryüzünün tüm diğer tanrıların ötesinde
  Evcilleşmemiş ve değişmez gücüne tapıyorum,
  Eski günlerin Tanrıçası, aksayan kader.
  Bu acımasız, kör ve yalnız güç
  Gururumu ve gücümü kırıyor, görüyorum ki
  Esnek olmayan yasalarından kaçmak için boşuna uğraşıyoruz.

  *
  İnsanlar onları zincire vuran boyunduruğu sevdi.
  Roma zafer arabasında huzur içinde uyuyordu.
  Kâhinler krallara layık uyuklamana göz kulak oluyordu.
  Şimdi, Kader’in yüce gücünden
  Roma’nın altın asasını elimde parçalar mısın?
  Ve Shapur Frank ve Almanların intikamını alacaktır.

  *
  Ulusun tanrılarının sunağını düz bir şekilde diktim,
  Şimdiden unutulmuş tanrılarımın eski terkedilmiş tapınaklarının
  Ayaklarının altında ezildiği zamanı algılıyorum.

  *
  Eski zamanın kültüne hayatımı adadım.
  Yakında molozunun altına gömecektir beni.
  Geçmiş içimde ölmektedir, geleceğin Zafer’i kutlu olsun!

  *

  İmparatorluğun Dâhisi

  Ey elleri temiz olan sen, gelecekten korkma,
  Terk edilmiş kültün son savunucusu,
  Eski Roma dünyasına ait solanları
  Kendi omuzlarında taşımak ve pisliğini
  Zafer ve saflığın pelerini ile kaplamak isteyen sen.

  *

  Düşmanların hafızanı boşuna lanetleyip
  Bu belanın gelecek yüzyıllar boyunca sürmesini istemiş;
  Kılıç senin elinde: Rüşvete yenik düşmeyen tarih
  Güç ve erdemin zaferini sevenin
  Onu kullanmamak için nelere katlandığını anlatacak.

  *

  Şimdi tercih edilen
  Bu yeni ulusların suçlarının ayarı kaçtığında
  Talih yaralarını deşecektir,
  Ancak hakareti silmeksizin binlerce yıl geçecektir,
  Çünkü Nemesis mağlupların öcünü yavaş alır.

  *
  Ah Sezar, Romalı bir silah tarafından öldürüleceksin.
  Yavaş tempolu adalet bir gün
  Nefretle verilen “dönek” soyadını silecektir;
  Ancak düşüşüyle sarsılan dünya seni de yanında götürüp
  Yasaklanmış kültün seninle birlikte yok olacaktır.

  *
  Ben ise seni takip edeceğim çünkü ben Roma ve İmparatorluğun
  Dâhisiyim; ıstıraplarımdan yorulmuş düşmanların
  Ve ben çabalarımızı birleştirerek
  Ulusun son gün batımını görmeye çalışıyoruz,
  Haydi onlara yol verelim, Kader bunu istiyor, tanrılarımız yok artık.’

  ***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s