‘Efes Okulunun İlkeleri’ Doğu Biraderleri tarafından aktarılmıştır / ‘Principles of the School of Ephesus’ as transmitted by the Brothers of the East

Ephesus, the library of Celsus.

 

 1. Devam etmeden önce son adımların üzerine iyice düşün.
 2. Geçmişin sana faydası dokunsun.
 3. Gelecekten kaç, sana ait değil.

*

 1. Hemcinslerin senden iyidir.
 2. Hemcinslerin kusurları seninkileri peçe gibi örter.
 3. Hemcinsin seni kendini sevdiğin kadar sevsin, sen ise onu kendinden daha çok sev.

*

 1. Yalnız olduğunda iki kişi olduğunu hatırla.
 2. İç dünyadaki çatışmanın zaferi dış dünyadakinden daha saygındır.
 3. Sadece ahmaklardan ve kendinden korkmalısın.

*

 1. Tanrı’yı hatırla ki o da seni hatırlasın.
 2. Tanrı’ya ibadet et, çünkü insanoğlunu ya sevebilir ya da ondan korkabilirsin.
 3. Seni Tanrı’dan ayıran mesafe seni dostundan ayırandan daha kısadır.

 

***

 1. Before moving forwards, ponder your last steps.
 2. May the past be of use for you.
 3. Flee the future, it doesn’t belong to you.

*

 1. Your fellow is better than you.
 2. The defects of your fellow are like veils for yours.
 3. May your fellow love you like yourself, and may you love him more than yourself..

*

 1. Remember that when you are alone, you are two.
 2. The victory in the internal struggle takes more credit than in the outer one.
 3. You should only fear fools and yourself.

*

 1. Remember God so that he remembers you.
 2. Worship God, as you can only love or fear men.
 3. The distance that separates you from God is smaller that the one that separates you from your fellow.

***

From the French original

Ecole d'Ephese

Principes de l’école d’Ephese

This entry was posted in Ruhun Rehberi / Soul Guidance and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s