Jacob Boehme-‘Of Divine Wisdom’/ Jacob Boehme-‘Kutsal Bilgelik hakkında

Lib.III-Chap XI-Pia Desideria_Herman Hugo_1624 French edition.JPG

Lib.III-Chap XI-Pia Desideria_Herman Hugo_1624 French edition.’Like the stag vigorously sights after the water springs, my soul sights after you, O my God!’

 

‘The Holy Scriptures says, wisdom is the breathing of the Divine Power; a ray and breath of the Almighty; also it says: God had made all things by his wisdom; which we understand as follows:

*

Wisdom is the out-flowed Word of the Divine Power, Virtue, Knowledge and Holiness. It is a Subject and Resemblance of the infinite and unsearchable Unity. A Substance wherein the Holy Ghost works, forms and models. I mean, he forms and models the Divine understanding in the Wisdom: for the Wisdom is the passive, and the spirit of God is the Active, or life in her, as the soul in the Body.

*

Wisdom is the great Mystery of the Divine Nature, for in her the Powers, Colors and virtues are made manifested. In her is the variation of the Power and virtue. She is the Divine understanding: that is the Divine vision (or contemplation), wherein the Unity is manifested.

*

She is the true Divine Chaos, wherein all things lie. A Divine Imagination, in which the Ideas (forms and images) of Angels and souls have been seen from Eternity, as a Divine Type and resemblance; yet not then as creatures, but as a reflection, as when a man beholds his face in a mirror: therefore the Angelical and humane Idea flow forth from the wisdom, and are formed into an Image. Like Moses says, “God created Man in his Image”: that is, he created the body, and breathed into it the breath of the Divine Effluence, of Divine Knowledge, from all the Three principles of the Divine Manifestation.’

***

‘Kutsal Metinler, bilgeliğin Kutsal Güç’ün nefesi olduğunu söyler. Yüce’nin ışını ve nefesi. Ayrıca şunu ifade eder: Tanrı herşeyi bilgeliğiyle yaptı. Bunu aşağıdaki gibi anlamak mümkün:

*

Bilgelik, Kutsal Güç’ün dışarıya akan Sözü, Erdemi, Bilgisi ve Kutsallığıdır. O, sonsuz ve araştırılamaz olan Birliğin Konusu ve Benzerliğidir. İçinde Kutsal Ruh’un işlediği, şekillendirdiği ve biçimlendirdiği bir Maddedir. O, Kutsal anlayışı Bilgelikte şekillendirir ve biçimlendirir: Bilgelik pasif (alıcı), Tanrı’nın tini ise aktif olan veya onun içindeki hayattır. Beden’in içindeki ruh gibi.

*

Bilgelik, Kutsal Doğa’nın yüce Gizemi’dir. İçinde Güçler, Renkler ve Erdemler tezahür eder. Gücün çeşitliliği ve erdemi onun içindedir. O, Kutsal anlayıştır. Bu da Birliğin tezahür ettiği Kutsal vizyondur (veya derin düşünce).

*

O, içinde herşeyin yaşadığı gerçek Kutsal Kaos’tur. Meleklerin ve ruhların İdeaları (şekil ve imgeler), Sonsuzluk’tan Kutsal Arketip ve benzerlik olarak görülen Kutsal bir Hayalgücüdür. Bu arketipler henüz birer varlık değil de birer yansımadır. Aynı bir insan aynada yüzünü bakar gibi. Böylece meleklere ve insanlara özgü İdea bilgelikten dışarıya doğru akar ve bir Imge olarak şekillenir. Hz. Musa’nın dediği gibi, “Tanrı İnsan’ı Suretinde yarattı”: bedeni yarattı ve içine Kutsal Tezahürün tüm Üç ilkesinden Kutsal Akıntının, Kutsal Bilginin nefesini üfledi.’

Emblem XLI-Pia Desideria_Herman Hugo_Madame Guyon 1790 French Edition.JPG

Emblem XLI-Pia Desideria_Herman Hugo_Madame Guyon 1790 French Edition. ‘Like the stag vigorously sights after the water springs, my soul sights after you, O my God!’

 

***

Source:

Transcribed from the 1647 original first English translation

for the ‘Clavis, or KEY, or explanation of some principal matters,

and words in the writings

of Jacob Boehme’,

in the archives and library

of the Scola Hermetica.

More here

 

 

 

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s