Eighth Peripatetic Meditation-About Justice/Sekizinci Peripatetik Meditasyon-Adalet Hakkında

Mantegna_Justice

From the Lo Scarabeo ‘Mantegna’ Tarot

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

 

 First Meditation

‘In its most simple form a balance consist of a fixed axis (a column in the middle), which is generally vertical, a beam which forms a Tau or a cross with this axis and, lastly, two scales suspended at the end of the beam. The balance gives rise to three fundamental relationships: 1. The equilibrium between the two scales establishes a relationship of correlation; 2. The common suspension of the scales at a point of balance and the propping up of the whole system by a support evokes a relationship of subordination; and 3. The different roles of the two scales in the weighting introduces between the opposite ends a differentiation by virtue of which an orientation or current is produced.’

 

Adalet-02.jpg

From the Camoin-Jodorovski Marseille tarot

 

Second Meditation

 

‘For man is a being of divine nature; he is comparable, not to the other living creatures upon earth, but to the gods in heaven. Nay, if we are to speak the truth without fear he who is indeed a man is even above the gods of heaven, or at any rate he equals them in power. None of the gods of heaven will ever quit heaven, and pass its boundaries, and come down to earth; but man ascends even to heaven, and measures it; and and what is more than all beside, he mounts to heaven without quitting the earth; to so vast a distance can he put forth his power. We must not shrink then from saying that man on earth is a mortal god, and that a god in heaven is an immortal man.’

 

Adalet-01.jpg

From the ‘Thoth’ tarot by lady Frieda Harris

 

Third Meditation

‘What is Morality? It is the manifestation of Beauty and of Harmony in Matter. It is the manifestation of Mathematical Exactitude (Justesse) and Rectitude in the Spirit. The manifestation of the Truth takes place in God. In the Soul, Morality is the philosophical analogy of the three aforementioned manifestations. In the Soul, Morality is therefore like Beauty in Nature, Accuracy in the Spirit, and Truth in God’

 

Adalet-03

from the Selait Ha’s tarot

***

Source:

Meditation 1:

‘Theodicee de la Kabbale’, Francis Warrain, page 50.

Meditation 2:

‘Corpus Hermeticum’, Hermes Trismegistus, Book 10, ‘The Key’.

Meditation 3:

‘The Tarot’, About the 8th Arcana. Selait-Ha (Demetrius Semelas).

*

A suivre…

942915_586465971366264_816931422_n

Drawing by Louis Cattiaux

 

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Eighth Peripatetic Meditation-About Justice/Sekizinci Peripatetik Meditasyon-Adalet Hakkında

 1. Sekizinci Peripatetik Meditasyon-Adalet Hakkında.

  İlk Meditasyon:

  ‘Bir terazi en yalın haliyle genelde dikey olan sabit bir eksen (ortada bir sütun), bu eksenle bir Taf’u (ç.n. Τ) veya hacı şekillendiren bir terazi kolu ve son olarak terazi kolunun ucunda asılı olan iki ölçekten oluşmaktadır. Terazi, üç temel ilişkiyi göstermektedir: 1.İki ölçek arasındaki denge bir korelasyon ilişkisini kuruyor; 2. Denge noktasında ölçeklerin genel süspansiyonu ve tüm sistemin bir destekle alçalıp yükselmesi bir bağlılık ilişkisini anımsatıyor; ve 3. İki ölçeğin ağırlıklandırmadaki farklı rolleri, karşıt uçlarının arasında bir oryantasyonun veya akımın üretildiği bir farklılaştırmayı sunuyor.’

  İkinci Meditasyon:

  ‘İnsanoğlu kutsal bir varlık olduğundan, dünya üzerindeki diğer yaşayan varlıklarla değil, gökteki tanrılarla karşılaştırılabilir. Hayır, korkmadan gerçeği söylemek gerekirse, insanoğlu sıfatını taşımaya layık olan insan gökteki tanrılardan da üstün veya, hiç olmazsa, güç anlamında onlara eşittir. Gökteki tanrılardan hiçbiri, hiçbir zaman gökyüzünden ayrılıp, sınırlarının ötesine geçerek yeryüzüne inemeyecek; ancak insanoğlu göğe bile yükselir ve onu ölçer; daha da fazlası, yeryüzünü terk etmeden göğe çıkabilir; uçsuz bucaksız bir mesafeye kadar gücünü ortaya koyabilir. Dolaysıyla yeryüzündeki insanoğlunun ölümlü bir tanrı ve gökteki tanrının ölümsüz bir insanoğlu olduğunu söyleyerek küçülmemeliyiz.’

  Üçüncü Meditasyon:

  ‘Ahlak nedir? Güzelliğin ve Uyumun Maddedeki tezahürüdür. Tin’deki matematiksel Doğruluğun (Fransızca ‘Justesse’) ve Doğrulukta kalmanın (İngilizce ‘Rectitude’) tezahürüdür. Gerçeğin tezahürü Allah’ta gerçekleştir.Ruhta Ahlak, adı geçen üç tezahürün felsefi benzeşimidir. Buna göre Ruhta Ahlak, Doğadaki Güzellik, Tin’deki Doğruluk ve Allah’taki Gerçek gibidir.’

  ***
  Kaynak:

  İlk Meditasyon: ‘Theodicee de la Kabbale’, Francis Warrain, page 50.

  İkinci Meditasyon: ‘Corpus Hermeticum’, Hermes Trismegistus, Book 10, ‘The Key’.

  Üçüncü Meditasyon: ‘The Tarot’, About the 8th Arcana. Selait-Ha (Demetrius Semelas).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s