Proclus’ Hymn To God / Proklos’un Tanrıya Övgüsü

‘Işığa sahip olanlar onu başkalarına aktarmalılar.’🌿 ‘Those that have the Light, must transmit it to others.’ (Caption translation from the Greek by Lefteris Immanuel Heretakis.)

 

[Türkçe çevirisi aşağıdadır.]

***

‘O, Absolutely Transcendent! (what else is it rightful to call Thee?)

How shall I fittingly hymn Thee, that art of all things most exalted?

How would words speak Thy Splendor? For words cannot name or denote Thee,

Sole Unspeakable Being, since Thou art the cause of all speaking.

How might the mind know Thy Nature? For mind cannot grasp or conceive Thee,

Sole Unknowable Being, since Thou art the cause of all knowing.

All things existing, the speaking and speechless together proclaim Thee.

All things existing, the knowing and nescient together, adore Thee.

All keen desires or lust, all painful passions are yearnings

Only for Thee. Thine is the whole world’s prayer; to Thee all,

Sensing Thy tokens within them, utter a paean of silence.

Everything issues from Thee. Only Thou art dependent on nothing.

Everything nestles within Thee. Everything surges upon Thee.

For Thou art the Goal of all beings. And Thou art One Thing, and All Things,

And yet neither one thing, nor all things.

O, Most-Named, how then shall I name Thee?

That art alone the Unnamable? What even Heaven-born Mind then

Could possibly penetrate Thy distant Shroud? I Pray Thee, be gracious!

O, Absolutely Transcendent, what else is it rightful to call Thee?’

Translation from the original Greek into English by Laurence Jay Rosan.

*

‘Ey Mutlak Aşkın Olan! (Seni başka hangi isimle çağırabilirim?)

Sen, en yüce şeylerin yegâne sanatı,

Seni sana layık nasıl methedeyim?

Senin Nurunun ışıltısını kelimeler nasıl yansıtabilir? Ey Dillendirilmez Yek Vücud (Vahid).

Bir kelime yoktur ki Sana hakkıyla nişane olsun,

Zira tüm kelamın sebebi Sensin ey Bilinmez Varlık.

Akıl Tabiatını nereden bilebilir? Akıl Seni ne kavrayabilir, ne doğurabilir.

Varlığa gelen her şey, sussun veya konuşsun Seni zikreder.

Varlığa gelen her şey, bilerek veya bilmeyerek Sana tapar.

Yoğun, sivri tüm arzu ve ihtiraslar, sancılı tüm tutkular sadece Sana

duyulan iştiyakın birer ‘Ah’ıdır.

Tüm alemin duası Senindir;

Ayetlerini kendi gönüllerinde sezer ve sükut içinde

ya Aziz diye terennüm ederler.

Her şey Senden zuhur eder.

Bir tek Sensin Samed (ç. n. her türlü istek ve ihtiyacı karşılayacak güce sahip bulunan ama hiçbir kimseye veya hiçbir şeye muhtaç olmayan)

Her şey Sende barınır, Sana sığınır ve dalga dalga Senin üzerinde kabarır.

Zira tüm varlıkların gayesi Sen hem tek başına varsın hem her şeyde varsın.

Ancak ne tek bir şeysin ne de her şey. Ey en çok isimlendirilen,

İsimsiz bir tek Sensin,

Ben Seni nasıl isimlendireyim?

Feleklerdeki hangi Akıl Senin ötedeki Örtü’nün berisini görebilir?

Ben sana dua ederim, lütufkâr ol!

Ey Mutlak Aşkın Olan! Seni başka hangi isimle çağırabilirim?’

Translation from English to Turkish by Emir A. İnanç.

*

Original Greek:

IMG_20180910_162320 2

Source: ‘The Philosophy of Proclus’,

Cosmos, New York_1949

by Laurence Jay Rosan.

*

About Proclus here

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s