A poem from the Chymica Vannus-‘The Nobility Of Man’ / ‘İnsanın Asilliği’ – ‘Chymica Vannus’ Adlı Eserden Bir Şiir

Chymica Vannus- Title page.

[Türkçe çevirisi aşağıdadır.]

English

‘Consequently, anyone who has shown to be naturally inclined towards good, this very one is noble, even though his mother would be an Ethiopian*. Lets express ourselves in truly accurate verses:

The nobility of man, it’s the intellect and the image of the deity;

The nobility of man, it’s the shining lineage of the virtues;

The nobility of man, it’s pulling up the afflicted fallen;

The nobility of man, it’s to curb the rage of the mind;

The nobility of man, it’s to maintain nature’s rights;

The nobility of man, it’s to fear what is shameful;

The nobility of man, it’s to despise the earthly links*;

The nobility of man, it’s to seek the celestial fountains;

True nobility is acquired with gemstones*, not by gold;

Nobility seeks to obtain something much greater.

Because things are but the jewels of wisdom:

Fortune gives them and takes them back with her own hands.

She cannot make someone generous.

The doctrine of nobility keeps in itself its ancestors.’

Notes by the Scola Hermetica translators:

*‘Ethiopian’ means here from humble origin.

*‘Despise earthly links’ means being aware and avoid attachments.

*‘Gemstones’ are here the symbol of the slow maturation of our defects and qualities blending and giving birth to the beauty of virtue like the gemstones in the bosom of the earth. Gemstones are here opposed to gold, meaning that one has to work on him/her self the gemstones of his/her nature and cannot by-pass this process with the power that gold-money pretends to give.

*

French

« Par conséquent, quiconque s’est montré naturellement enclin au bien, celui-là est noble, quand bien même sa mère serait une Éthiopienne. Exprimons-nous donc par des vers bien justes :

La noblesse de l’homme, c’est l’intellect et l’image de la déité ;
La noblesse de l’homme, c’est l’éclatante lignée des vertus ;
La noblesse de l’homme, c’est relever le malheureux gisant ;
La noblesse de l’homme, c’est refréner la fureur de l’esprit ;
La noblesse de l’homme, c’est maintenir les droits de la nature ;
La noblesse de l’homme, c’est ne craindre que ce qui est honteux ;
La noblesse de l’homme, c’est mépriser les ponts terrestres ;
La noblesse de l’homme, c’est chercher les sources célestes ;
La vraie noblesse s’acquiert par des pierres précieuses, non par de l’or ;
La noblesse cherche à obtenir quelque chose de plus grand.
Car les choses ne passent que pour des parures de la sagesse :
La fortune les donne et les ravit de ses propres mains.
Elles ne peuvent donc rendre personne généreux.
La doctrine de la noblesse garde en elle-même ses ancêtres. »

Traduit du latin par Athanase Lynxe.

*

Turkish

‘‘Sonuçta doğal olarak iyiye doğru eğimli olduğunu göstermiş olan herkes çok asildir, annesi Etiyopyalı1 olsa bile. Kendimizi doğru şekilde şu dizelerle ifade edelim:

İnsanın asilliği tanrının zekası ve suretidir;

İnsanın asilliği erdemlerin ışık saçan silsilesidir;

İnsanın asilliği sarsılıp düşenlerin ayağa kalkmasını sağlamaktır;

İnsanın asilliği aklın öfkesine gem vurmaktır;

İnsanın asilliği doğanın haklarını korumaktır;

İnsanın asilliği utanç verici olandan korkmaktır;

İnsanın asilliği maddi bağlara tenezzül etmemektir2;

İnsanın asilliği göksel pınarları aramaktır;

Gerçek asillik altınla değil değerli taşlarla 3 elde edilir;

Asillik çok daha büyük bir şeyi elde etmeyi amaçlar.

Çünkü birtakım şeyler bilgeliğin mücevherleridir.

Kısmet onları kendi elleriyle verir ve alır.

Kimseyi cömert kılamaz.

Asilliğin öğretisi kendi içinde atalarını saklar.’

Notlar:

1 ‘Etiyopyalı’ burada alçakgönüllü kökenlerden gelen kimse anlamına gelir.

2 ‘Maddi bağlara tenezzül etmemek’ bağımlılıkların farkına varıp onlardan kaçınmak anlamına gelir.

3 Buradaki ‘değerli taşlar’ yavaşça olgunlaşarak harmanlanan kusur ve niteliklerimizin sembolü olup toprağın kucağındaki değerli taşların güzelliğini ortaya çıkarır. Değerli taşlar burada altının zıttını ifade eder. Onlara eğilip onların üzerinde çalışmamız gerektiğini, bu sürecin altının/paranın sağladığı güçle by-pass edilemediğini gösterir.

*

Italian

La noblesse de l'homme_Italien

*

Original Latin

La noblesse de l_homme_original latin

More

about the

 Chymica Vannus

***

 

 

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s