Three Vignettes About Saturn, Mercury and Hercules / Satürn, Merkür ve Herkül’ü Tasvir Eden Üç Kitap Süsü

English translation

of vignette one’s notice

The first vignette at the beginning of the Story of Saturn depicts the invention of agriculture. GHE (translator’s note: Gaia), or the Earth, wife of Uranus, and that we recognize by the towers and the keys, is giving a scythe to her son Saturn, so that he may avenge the bad treatments  her husband Uranus, or the sky,  made him endure. The people placed behind Saturn, half-naked and carrying for some birds and animals they killed, and the others roots and other fruits, represent the children of the Earth and the sadness and wilderness humans were reduced to before the invention of agriculture. In the clouds, Uranus is descending towards GHE, as she is, in haste, warning Saturn of his imminent arrival. Behind Saturn’s mother, we can discover the instruments of agriculture and the snakes, symbols of the first of the arts.

Turkish Translation

Satürn’ü anlatan hikayenin başındaki ilk kitap süsü tarımın doğuşunu gösterir. Kule ve anahtarlardan Uranüs’ün eşi olduğunu anladığımız Toprak Ana (veya Dünya) oğlu Satürn’e babası Uranüs (veya gökyüzü) tarafından sergilenen ve tahammül etmek zorunda olduğu kötü davranışlarının intikamını alması için bir tırpan verir. Satürn’ün arkasında yer alan yarı çıplak insanlar öldürdükleri kuş ve hayvanları ile kök ve başka meyveler taşıyıp Dünya’nın çocuklarını ve tarımdan önce indirgendikleri üzüntü ve vahşi doğayı temsil eder. Bulutlarla çevrili Uranüs Dünya’ya alçalmakta, Dünya ise acelece Satürn’ü Uranüs’ün yakın gelişi hakkında uyarmaktadır. Satürn’ün annesinin arkasında tarımın aletlerini ve sanatların ilki olana ait sembolleri, yılanları görürüz.

Original French

*

English translation

of vignette two’s notice

Vignette two at the beginning of Mercury’s history, depicts the invention of astronomy and of the calendar. Mercury traces a celestial map; Minerva, goddess of the arts gives some light with her torch. The sky is scattered with stars. On one side, are some obelisks and some pyramids, monuments that were raised for astronomical observations; on the other, a tube, sort of telescope that was not unknown in the antiquity, and mathematical instruments. Besides Mercury is his caduceus, his symbol revealing him as inventor of astronomy and that we can see the model in the equator and the ecliptic of the map he traces.

Turkish Translation

Merkür’ün hikayesinin başında yer alan ikinci kitap süsü astronomi ve takvimin buluşunu tasvir eder. Merkür göksel bir haritanın izinden gider; sanatların tanrıçası Minerva meşalesiyle aydınlatır. Gökyüzü yıldızlarla doludur. Bir yanda astronomik gözlemler için dikilen obelisk ve piramitler vardır; diğer tarafta teleskoba benzeyen ve eski uygarlıkta bilinen bir boru ile matematiksel aletler. Merkür’ün yanında onu astronominin mucidi olarak tasvir eden, baktığı haritanın ekvatorunda ve ekliptik düzleminde çizilen modelini gördüğümüz asası (caduceus) var.

Original French

*

English translation

of vignette three’s notice

Vignette three at the beginning of Hercules’ history, depicts the clearing of the lands; this clearing that was for the allegorical antiquity the victory against the lion of the forest. Hercules in the middle of his possession, his club in hand, the lion’s skin on his shoulders, is having, on one side, the rest of an ancient forest cut down, and on the other side having dikes raised to contain the waters of a river that was flooding his land. In the background, oxen are attached to a plow, to plough the land already cleared; as wild animals are escaping, giving a free hand to Hercules, master of the Earth.

 

Turkish Translation

Herkül’ün hikayesinin başında yer alan üçüncü kitap süsü ise toprakların temizlenmesini tasvir eder; alegorik antik çağda söz konusu temizlenme ormanın aslanına karşı kazanılmış zafer anlamına gelmekteydi. Mülkünün ortasında duran, elinde sopasını, omuzlarında aslanın postunu taşıyan Herkül’ün bir yanında ağaçları kesilen antik ormanın kalıntıları vardır, diğer yanında ise toprağını sel altında bırakan bir nehrin sularını zapt etmek için yapılan hendekler vardır. Arkada öküzler sabana bağlanmış halihazırda temizlenen toprağı sürmektedir; kaçan vahşi hayvanlar ise Toprağın Efendisi Herkül’e yetki vermektedir.

Original French

***

Source:

Original

here

 

This entry was posted in Sanat & Medya / Art & Media. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s