Jacob Boehme-‘About The Three Principles’/’Üç İlke Hakkında’

Frontispice of the German 1730 Gichtel Edition in the archives and library of ‘Travellers to the East’.

 

21. Thus you may see how God created all things out of nothing, but only out of himself: and yet the Out-birth is not from his essence or substance, but it hath its original from the Darkness. The source of the Darkness is the first Principle, and the virtue or power of the Light is the second Principle, and the Out-birth generated out of the Darkness by the virtue of the Light, is the third Principle; and that is not called God: God is only the Light, and the virtue of the Light, and that which goes forth out of the Light is the Holy Ghost.

22. You have a similitude of this in yourself: your soul which is in you, gives reason to you, whereby you think, consider and perceive : that represents God the Father : The Light which shines in your soul, whereby you know the virtue or power in you and lead and direct or order yourself with, that represents God the Son, or the Heart, the eternal power and virtue: and the mind in which the virtue of the Light is, and that which proceeds from the light wherewith you govern your body, that represents the Holy Ghost.

23. The Darkness that is in you, which longs after the light; that is the first Principle: the virtue or power of the light which is in you, whereby you can see in your mind without bodily eye, that is the second Principle: and the longing power or virtue, that proceeds from the mind, and attracts and fills or impregnates it self, from whence the material body grows, that is the third Principle. And you may understand very exactly, how there is an in-closure stop, or knot, between each Principles; and how God is beginning and the first virtue or power in all things: and you understand, that in this gross sluggish or dull body, you are not in Paradise: for that outward body is but a misty excrementitiously dusky opaque procreation or Out-birth in the third Principle, wherein the soul lies captive, as in a dark dungeon: of which you shall find a very large description, when we come to write about the Fall of Adam.

***

21. Böylece Tanrı’nın nasıl her şeyi yoktan, ancak kendinden var ettiğini görebilirsin: yine de söz konusu Oluşum’un kaynağı, onun özünden veya maddesinden değil, Karanlık’tan geliyor. Karanlığın kaynağı ilk İlke, Işığın erdemi veya gücü ikinci İlke, Işığın erdeminden ötürü Karanlıktan doğan Oluşum ise üçüncü İlkedir. Ona Tanrı denmez: Tanrı sadece Işık ve Işığın erdemidir, Işıktan doğan ise Kutsal Ruhtur.

22. Senin içinde de buna benzer bir şey vardır: İçinde olan ruhun sana akıl veriyor, onunla düşünüyor, dikkate alıyor ve algılıyorsun. Bu, Baba olan Tanrı’yı temsil ediyor. Ruhunda parlayan Işıktan ötürü içindeki erdemi veya gücü biliyor, onunla kendini yönetiyor, yönlendiriyor veya düzenliyorsun. Bu da Oğul olan Tanrı’yı veya sonsuz güç ve erdem olan Kalbi temsil ediyor. Bedenini yönettiğin ışıktan gelen Işığın erdeminin bulunduğu zihin ise Kutsal Ruh’u temsil ediyor.

23. Işığa özlem duyan içindeki Karanlık ilk İlkedir. Fiziksel göz olmaksızın zihnine bakabildiğin ve senin içinde bulunan ışığın erdemi veya gücü, ikinci İlkedir. Zihinden gelen, kendini çeken, dolduran veya dölleyen, fiziksel bedenin beslendiği, arzulayan güç veya erdem üçüncü İlkedir. İlkelerin arasında nasıl bir düğümün olduğunu çok iyi anlayabilirsin: Tanrı’nın nasıl bir başlangıç ve her şeyin ilk erdemi veya gücü olduğunu; bu kaba, halsiz veya bilinçsiz bedende Cennet’te olmadığını; üçüncü İlkede, fiziksel bedenin puslu, kirli, siyahımsı, donuk bir sonuç veya Oluşum’dan başka bir şey olmadığını ve ruhun burada karanlık bir zindandaki gibi esir alındığını. Bunun çok geniş bir tasvirini Adem’in Düşüşü’nü kaleme aldığımızda görebileceksiniz .

Turkish translation by Nalan Özkan Lecerf

***

 

IMG_20190117_114327.jpg

From the German 1730 Gichtel Edition

Source / Kaynak:

Extract from Jacob Boehme’s

‘Three Principles of the Divine Essence ”,

John Sparow’s 1st. English edition, London, 1648,

printed by MS. for H. Blunden at the Castle in Cornhill.

Translated by John Sparrow himself,

Chapter VII, pages 50 to 51,

paragraphs 21,22,23-included.

In the archives and library of ‘Travellers to the East’.

*

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s