About Initiatic ‘Regularity’ / İnisiyatik ‘Uygunluk’ Hakkında

2013-05-26-0057-03

(For English, please scroll down)

‘Orijinal olmama riskini göze alarak bir inisiyasyon zorunlu olarak insanoğlunu hataya sevk eden, kötülüğe meyili kılan çürümeye yüz tutmuş bir Yaratılış’ı kabul etmek durumundadır. İnsanın eylemleri gitgide ham maddeye odaklanmakta, bu özellik bencilikle bir araya gelerek hem içinde hem dışında istifklemeye yol açmaktadır. Halbuki maddeler yaratıcı yasayla ortak kullanıma sunulmuştur. Bununla birlikte düşüş meydana gelmiştir.

*

Bir inisiyasyonun gerçek olabilmesi için onun insan varlığının mükemmel olma gerekliliğini, zincirleri kırmak için ona güç veren araçlarla azat edilmesini engelleyen yabancılaştıran koşullardan özgür kılınmasını kabul etmek durumundadır. Sadece bu özgürlük evrime giden yolu bulmasına izin verebilir. Eyvah! Bu ilkeleri inisiyasyonları esnasında duyan kaç kişi daha sonra hayal kırıklığına uğradı. Onlara göre bu bir inisiyasyon olamazdı!

*

Son olarak inisiyasyonun bir hedefi var: Geleceğe umut vermek üzere reformasyon ve toplumun yenilenmesi için çalışıp sonuç olarak İnsanlığın tüm üyelerine mutluluk getirenlere araçlar sunmak. Söz konusu üç husus her zaman bu üç anahtarla betimlenmiştir:

İlk Anahtar: Düşüş ruhani bir ölüm olup varlığın fiziksel âleme enkarnasyonudur. Oluşumun Anahtarı veya Doğum olarak adlandırılır. İnsanoğluna kendi durumunu kabul etme fırsatını verir. Her zaman basit ‘KENDİNİ BİL’ formülüyle özetlenir.

İkinci Anahtar kendini bilebilenler içindir – tabii ki olasılıkları ölçüsünde. Eşsiz ve çoklu Gerçeğin ilkelerini bildiklerinden harekete geçebilirler. Bu, YAŞAMIN Anahtarıdır, ikilinin üzerindeki hâkimiyetin Anahtarıdır. Bileni bir tanrı gibi yapan İyi ve Kötünün şu ünlü bilimidir.

Son olarak Dünyasal Ölümün Anahtarı olan Üçüncü Anahtar: Ruhani yaşama doğum ikili olup verimli bir yaşamı sona erdiren ölümü kapsar, aynı zamanda ahirette biraz dinlenmeyi tadabilsin diye yeniden entegrasyonun öncüsüne izin verir. Ölümün yüce Anahtarı zamanın sonunda YENİDEN ENTEGRASYON olacaktır.

Kısaca inisiyasyon budur.’

Yazar, Eugene Dupre

***

‘To the risk of not being genuine, an initiation imperatively must admit a state of deterioration in the Creation leading Man to error and the tendency to evil. Man’s deeds are getting more and more centered on crude matter, this feature blending with selfishness makes him hoard externally and internally. However, the creative law placed the goods for the common use. This caused the fall.

*

An initiation, to be real, must admit the necessity of the perfection of the human being, its liberation of the alienating circumstances that prevent its emancipation through means that give him the power to free himself of his shackles; this freedom only can allow him to find his way towards evolution. Alas! How many hearing these principles during their initiation were disappointed later. For them this could not be initiation!

*

Finally, Initiation has an aim: To give means to those who put their hope in the future to work towards a reformation, a regeneration of society, consequently bringing happiness to all members of Humanity. Always, these 3 points have been summarized by 3 keys:

The First Key: Fall is a spiritual death and the incarnation of being into the physical plane. It is called the Key of Genesis or Birth. It gives to Man the possibility to acknowledge his state and it has always been summarized by the simple formula: ‘KNOW YOURSELF.’

The Second Key is for those who managed to know themselves- in the measure of their possibilities, of course. They are able to act because they do everything that is necessary to know the principles of the unique and multiple Truth. It is the Key of LIFE, the Key of permanent changes, the Key of the mastery of the binary. This famous science of Good and Evil that make the one who knows it like a god.

Finally, the Third Key, the Key of Terrestrial Death: The birth to spiritual life is dual and encompasses death that closes a fruitful life and allows to the pioneer of reintegration to taste a bit of rest in the after-world. The great Key of Death will be at the end of Time REINTEGRATION.

All Initiation is here, in a nutshell.’

Written by Eugene Dupre

***

Artwork by Nalan 🌹