Teurji Hakkında / About Theurgy

Önsöz/Foreword:

‘Hedefimiz, geleceğin büyücülerini, medyumlarını, gurularını yetiştirmek değildir. Amacımız, içsel sürdürülebilir dengesine kavuşmuş bir insan olmak ve topluma fayda sağlamak.’

Nalan ve Nico 🦉🦉

*

Our aim is not to raise the magicians, mediums, gurus of the future. Our target is to have reached as a human being the inner sustainable balance and to be of use for society.’

Nalan and Nico 🦉🦉

*

Apprenti sorcier_Amelie Jackowski 2

Illustration by Amelie Jackoswki.

‘(zihin bilimin ve büyünün aksine)… teurji söz konusu olduğunda fark vardır. Bu bağlamda içimizde eylemde bulunan kudret yaşam kudretimize yabancı olup sadece benzer kaynaklar aracılığıyla ortak noktalara sahiptir. Önceden belirlenmiş bir objeye yansıtmak üzere bizden alınan kişisel bir güçle harekete geçebilen zihinsel ve büyüye dayalı uygulamaların aksine teurjide merkezlenmiş özümüz ve gücümüz etrafımızda birleşir, yenilmez bir kalkan oluşturur, böylece bizi yükseltir ve stabil olmayıp inişli çıkışlı olan düzlemimizi mükemmel bir dengeye sahip olan düzleme nüfuz etmesini sağlar.

Bu kısa metne ekleyebileceğim başka bir söz yoktur. Bizi hem evrensel hem de kişisel yararın sağlanması için başvurulması gereken duaya sevk eder. Elementlere hükmetme, ölü, cin veya melekleri sorgulama hırslarımızı bir kenara bırakır; fenomenin yanılsamalarını ve yanıltıcı deneyleri ret edin ve Sevgi’den ilham alan eylemlerinizle, varlığınızın arınmasıyla Bilgeliğin ışığında gerçeğe ulaşma arzunuzla, öğretmenlerimizin altın silsilesine danışarak sadece Yaradan ile birleşmeyi amaçlayın.’

*

‘(…as opposed to psychurgy and magic) it is different for theurgy. In it, the acting force is foreign to our life-force and has no link with it only through similar origins. Contrary to the psychurgical and magical practices that need for action that a personal strength is taken from us to be projected towards a prefixed object, in theurgy, our collected essence and might are to be converged around the self, forming a invincible shield, so to let our self rise, and having left our unstable and uneven plane it penetrates in a domain or plane of the perfect balance.

I have nothing more to add to this short writing. It brings us back to prayer, theurgical operation, that ought to be practiced for the general and personal good. Leave aside all ambitions to become dominators of the elements, to query the dead, the angels or the genies; reject the illusions of phenomena and the misleading experiments and only seek one aim, to realize your union with the Creator, through your deeds inspired by Love, by your desire of the truth lead by Wisdom and this through the purification of your being, in asking help from the golden chain of our Masters.’

From Siebmacher’s ‘Waterstone of the Wise’.

***

Eugene Dupre’nin bir konferans konuşmasından alıntı, yıl 1940.

Extract from a conference by Eugene Dupre in 1940

*