İlham Verici / Inspirational

Kalemimizden çıkan yazılar. / Our own writings. 

Ağaç / Tree

White Cranes / Beyaz Turna Kuşları

Golden Herd of Gods / Tanrıların Altın Sürüsü

Enjoy “Simple Gifts Today”  / Bugün “Küçük Hediyelerin” Keyfini Çıkarn

Mevlana ile İlk Buluşma / First Randevous with Mevlana

Ripe for the Harvest to Come / Hasatı Bekleyen Ekinler

Feel the Wind on Your Skin / Rüzgarı Teninizde Hissedin

On Self-Knowledge / Kendini Bilmek

Enerji Vampirleri / Energy Vampires

Bakarken Aynı Zamanda Görenlerden Misiniz? / Do You See What’s Behind, Or Are You Just Looking At It?

Başlığını Koyamadığımız Yazı / The Post We Could Not Find Any Title For

A Heart Opening Evening / Kalbimi Açan Gece

Ay Düğümleri – Spiritüel Bir Yolculuk / Nodes of the Moon – A Spiritual Journey

Are You Beautiful Enough ? / Yeterince Güzel Misin?

Encounter with Mr.E / Bay E. ile Buluşma

Variations of the Souls / Ruhların Farklı Olma Halleri

A Harvest To Be / Hasat Olma Hali

The White Lotus Path / Beyaz Lotus Yolu

About Past Lives …  / Geçmiş Yaşamlar Hakkında

God’s Toolbox / Tanrı’nın Alet Çantası

From the Accident of Dystopia to the Restoration of our Humanity / Distopya Kazasından İnsanlığımızın Yeniden Yapılandırılmasına

Bülbül-i Nalan  /Nalan & the Nightingale or the Essence of a Given Name

The Elephant Standing In The Room /Odadaki Fil

The Great Divide – Part 1- ” The Struggle Under the Blue Lotus Way of Life”/Büyük Bölünme -1.Bölüm- “Mavi Lotus Yaşam Tarzı Altındaki Mücadele”

The Great Divide-Part 2- ” The 10 Chains of Control” / Büyük Bölünme-2.Bölüm: “Bizi Kontrol Altında Tutan 10 Zincir”

Being Spiritual / Spiritüel Olmak

The Main Focus Of Our Work At The Scola Hermetica / Scola Hermetica’daki Çalışmamızin Odak Noktası

Astroloji: Bireylerin ihtiyacını karşılayan bir araç mı, yoksa ‘biz’in gücünü yaratmaya yardım eden bir gereç mi olmalı? / Astrology: A tool just serving the needs of individuals or helping to create the power of ‘we’?

Doubt And Deepening Your Vow/ Şüphe ve Yemini Derinleştirmek with Toko-Pa

A Short Enquiry Into The Scola Hermetica’s Emblem / Scola Hermetica’nın Amblemi Hakkında Kısa Bir Paylaşım

Gül Ağacının Altına Konulamayan Dilek / A Wish Which Couldn’t Make It Under A Rose Bush

About Spiritual Materialism / Spiritüel Materyalizm Hakkında

About the ‘Legend of Saint Christopher’ / ‘Aziz Christopher’in Efsanesi’ Hakkında

Doğadan Uzaklaşma Sürecinde İnsan – Tehlikenin Farkında Mıyız? / Mankind in the Process of Escaping from Nature – Are We Aware of the Danger?

Gizli Bahçe / The Secret Garden

“The Seven Deadly Sins of Modern Spirituality” – A Confession: Why I Am Getting More and More ‘De-Spiritualized’ / “Modern Ruhaniliğin Yedi Ölümcül Günahı” –

Bir İtiraf: Gitgide ‘Ruhanilikten Uzaklaşmamın’ Nedeni

 

 

 

***

Lessons Learned / Hayat Dersi

1: Meleğini İşsiz Bırakma / Keep Your Angel Busy

2: Değişimin Atlarını Sür ve Kelebeklerin Mevsimini Takip Et / Ride the Horses of Change and Follow the Season of Butterflies

3: İç Sesini Dinle / Listen to Your Inner Voice

***

Sacred Stories on Trees / Kutsal Ağaç Hikayeleri

1 – Elif, The Cypress Tree / Elif Adında bir Servi

 

Not/Note:                                                                                                                                      Tüm yazıların Türkçesi ve İngilizcesi mevcuttur. / All posts are available in Turkish and English.