Silsile / Lineage

Compassion and wisdom find their way from generations to generation, in the eternity of a smile

Compassion and wisdom find their way from generations to generation, in the eternity of a smile. / Merhamet ve bilgelik nesilden nesile geçen yolunu sonsuz bir gülümsemede bulur.

(For English, please scroll down)


Aşağıdaki alıntılara kendimizi yakın hissediyoruz. Evet, yaptığımız çalışmaların sağlıklı ve doğal bir şekilde akmasını sağlayan kilit nokta silsiledir. Çalışmalarımız ancak bu şekilde etik olup, yeni ufuklar açabilir. Doğru dürüst bir silsile yoksa aldığınız öğretinin özgün olduğuna, uygulayıcı hermetik öğretmen nesillerinin güvenlik duvarlarından geçtiğine dair bir garanti yoktur. Söz konusu öğretmenler, kitap ve tartışmalarda yer alan zihinsel bilgiyi canlı bir deneyim aracılığıyla topluma katkı sağlayabilecek, bireyselleştirilmiş bir anlayışa dönüştürecek olan uygulayıcı anahtara sahiptir. Son alıntıyı okurken, ‘Vajrayana’ yerine ‘Hermetizm’ ifadesini koyun. Ponlop Rimpoche bu olguyu çok kısa ve öz bir şekilde aktarıyor!

***

“İnisiyasyonla aktarılan manevi etki, sembol ve ayinlere dair anlayışın tohumunun iletişimi gibidir. Söz konusu etki sembol ve ayinlere bağlı olan egregor (ç.n. enerji alanı) aracılığıyla inisiye eden kişiden inisiye olan kişiye geçer. Dolayısıyla sembol ve ayinlerle ataların ruhları, topluluk, kilise ve onun aracılığıyla kutsal ruh inisiye olan kişiyi aydınlatır. Böylece o soyunun, atalarının, üstatların ve sonunda tanrıların ve en sonunda Tanrı’nın sırrını miras alır.”

‘Louis Cattiaux’un Mektupları’ndan

***

“… Bir gelenek kendini canlı bir şey olarak aktarır, çünkü o bir cenaze korteji veya toplum kurallarına uyan fikirlerin kaydı değil, kesintisiz olarak yenilenen bir ilhamdır. Manevi şeylerin yaşamı ve ölümü bizim sorumluluğumuzdadır; bu manevi şeylerin bizim için ‘anda’ kalabilmeleri için talep ettikleri başkalaşmayı ihmal etmediğimiz, reddetmediğimiz sürece onlar ‘geçmişte’ yer almaz.”

Henry Corbin, ‘En Islam Iranien (İran İslamı Üzerine)’, Paris 1971,Vol.1-p.33

***

SİLSİLE İLKESİ

Vajrayana New Age yaklaşımından çok farklıdır. Bu fark ise Vajrayana öğretilerinin silsile tarafından kontrol edilmesidir. Kontrol kelimesinden hoşlanmadığımızı biliyorum, ancak Vajrayana öğretilerinin dizginleri silsilenin otoritesi tarafından elde tutulur. Otorite kelimesinden de hoşlanmadığımızı biliyorum, ancak Vajrayana’da mevcuttur. Bu saf silsileye, bu özgün silsileye sahip olduğumuzda, Dharma’yı benmerkezci bir şekilde yorumlamaya boşluk kalmaz. Dharma’yı New Age guruları gibi yorumlayamayız. Yeni bir silsileyi icat edemeyiz, çünkü bir silsile elden ele geçmeli. Aktarım ile elden ele geçmeli. Sadece burada yarattığımız bir şey değildir. Bu muhtemelen Kaliforniya’dan gelen New Age olurdu.

—Penetrating Wisdom: The Aspiration of Samantabhadra by the Dzogchen Ponlop Rinpoche-


We are in sympathy with the below quotations. Yes, lineage is key for the healthy and  natural flow of our work, in its ethical and seminal aspects. Without a proper lineage, there is no guaranty that what you receive is genuine and passed the firewall of generations of practicing hermetic teachers that possess the operative key to transform mind knowledge, from books and discussions, into individualized understanding through a living experience that adds-in community. For the last quotation, replace ‘Vajrayana’ by ‘Hermetism’ and Ponlop Rimpoche nails it in a very  limpid and concise way!

***

“The spiritual influence transmitted through initiation, is like the communication of the seed of the understanding of symbols and rites. This influence is working from the initiator to the initiated through the egregore linked to the symbols and rites. Therefore, it is the ancestors souls, the community, the church, and through it, the divine soul that illuminates, by means of symbols and rites, the initiated who like this inherits the secret of his race, of his ancestors, of the masters and, eventually, of the gods, and finally of God.”

From the ‘Letters of Louis Cattiaux’.

***

“…A Tradition transmit itself as something alive, since it is a ceaselessly renewed inspiration, and not a funeral cortege or a register of conformist opinions. The life and death of spiritual things are our responsibility; they are not placed ‘ in the past’ except through our own omissions, our refusal of the metamorphoses that they demand, if these spiritual things are to be maintained ‘in the present’ for us.”

From Henry Corbin, ‘ En Islam Iranien’, Paris 1971,Vol.1-p.33

***

LINEAGE PRINCIPLE

“Vajrayana is very different from the New Age approach. The difference is that the Vajrayana teachings are controlled by the lineage. I know we don’t like the word control, but the Vajrayana teachings are actually held by the authority of the lineage. I know we also don’t like the word authority, but we have it in Vajrayana. When we have this pure lineage, this genuine lineage, there is no space for our egocentric interpretation of dharma. We cannot interpret dharma like the New Age gurus. We cannot invent a new lineage because a lineage must be received. It must be received by transmission. It is not something we can just create here. That would be New Age, probably from California.”

– Penetrating Wisdom: The Aspiration of Samantabhadra by the Dzogchen Ponlop Rimpoche –