Our Dystopia – A Few Shared Perspectives / Distopyamız – Paylaşılan Birkaç Bakış Acısı

Still from the movie 'Zardoz', by director Frank Borman

Still from the movie ‘Zardoz’, by director Frank Borman

Bu yazılarla hayatlarımızda nelerin yanlış gitmiş olabileceğini keşfediyoruz. Toplumumuzu iyiliksever bir şekilde eski haline getirmek için özendirici bakış açıları ve olası çözümleri paylaşıyor, Beyaz Lotus Hermetik Yolu’una göre farklı, renkli ve sinerjik toplumun sürdürülebilir bir vizyonunu destekliyoruz.

***

With these articles we explore what could possibly be wrong with our lives and share emulating perspectives and possible solutions to benevolently reset our society and promote a sustainable vision of a dissimilar, colorful and synergetic human society, according to the Hermetic Path of the White Lotus.

***

 From the Accident of Dystopia to the Restoration of Our Humanity/Distopia Kazasından İnsanlığımızın Yeniden Yapılandırılmasına

***

The Elephant Standing In The Room /Odadaki Fil

***

The Great Divide – Part 1- ” The Struggle Under the Blue Lotus Way of Life”/Büyük Bölünme -1.Bölüm- “Mavi Lotus Yaşam Tarzı Altındaki Mücadele”

***

The Great Divide-Part 2- ” The 10 Chains of Control” / Büyük Bölünme-2.Bölüm: “Bizi Kontrol Altında Tutan 10 Zincir”

From George Orwell's '1984' dystopian novel

From George Orwell’s ‘1984’ dystopian novel