Popüler Kitap Alıntıları / Popular Book Excerpts

Satırlar arası derin anlamlar. / Deep meanings between the lines.

“Aşk (Love)”, Elif Şafak

***

“Conversations with God (Tanrı ile Sohbet)”, Neale Donald Walsh

***

“Like the Flowing River (Akan Nehir Gibi)” , Paul Coelho

***

“Little Prince (Küçük Prens)”, Antoine de Saint-Exupery

***

“Spiritual Bypassing”, Robert Augustus Masters PhD

***

“Sufi ile Terapist”, Ali Rıza Bayzan

***

“The Demon Haunted World (Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı)”, Carl Sagan

***

“The Little People of Swabedoo (Swabedoo’nun Küçük İnsanları)”

***

“The School for Gods (Tanrılar Okulu)”, Stefano E. D’Anna

***

“The Time of the Black Jaguar (Siyah Jaguar Çağı)”, Arkan Lushwala

***

“Wisdom of Hypatia”, Bruce J.MacLennan, PhD

***

“Women Who Run With the Wolves (Kurtlarla Koşan Kadınlar)”, Clarissa P. Estés

***

“Zen and the Art of Happiness (Zen ve Mutluluğun Sanatı)”, Chris Prentiss

***

David Sobel: Beyond Ecophobia – Reclaiming the Heart in Nature / Ekofobiyi Aşmak – Doğa Eğitiminde Kalbin Yeri

***

Message of the Eagle / Kartalın Mesajı ,  from the ‘Time of the Black Jaguar’ by Shaman Arkan Lushwala.


Not/Note:
                                                                                                                                    Tüm yazıların Türkçesi ve İngilizcesi mevcuttur. / All posts are available in Turkish and English.