Little Prince / Küçük Prens – Antoine de Saint-Exupery

7.Bölüm – Koyun hakkında / Chapter 7 – About the Sheep

8.Bölüm – Gül Hakkında / Chapter 8 – About the Rose

20. ve 21.Bölüm – Gül Bahçesi ve Tilki / Chapter 20 and 21 – Garden of Roses and the Fox